Advokatassistent DNA

Som advokatassistent DNA får du en faglig tyngde som kan by på nye og spennende karrieremuligheter! Juristenes Utdanningssenter etablerte denne utdanningen for 20 år siden i samarbeid med Advokatforeningen.

Hva er en advokatassistent?

En advokatassistent DNA har en juridisk relatert utdannelse og spesialisering, som kvalifiserer for flere typer juridisk arbeid. Som faglig medhjelper avlaster de advokaten og juristen i det daglige arbeidet. En advokatassistent DNA får en faglig tyngde til å påta seg mange spennende oppgaver. Advokatassistenten arbeider under advokatens eller juristenes ansvar og kontroll. JUS har et eget fagutvalg for Advokatassistent DNA-utdanningen, som ledes av Advokat Knut Ivar Paalsrud.

Dine karrieremuligheter

Som ferdig utdannet kan du jobbe både innenfor offentlig og privat sektor. Det er sagt at advokatassistenten er den mest allsidige personen på et advokatkontor. Karrieremulighetene er mange både som medarbeider ved et av landets mange advokatkontor, men også i domstolene, forvaltningen, organisasjoner og øvrig næringsliv.

Advokatassistenten er en viktig ressursperson for virksomheten

Tilbakemeldingene gjennom de 20 årene denne utdanningen har eksistert, har vært svært positive. Arbeidsgivere opplever advokatassistentene som gode medhjelpere i det de gjør mye selvstendig arbeid og avlaster advokatene i det daglige. Det ligger stor verdi i at assistentene utfører enklere oppdrag.

Formelle krav

For å kunne benytte tittelen «Advokatassistent DNA» stilles følgende krav:

 • Gjennomført fem obligatoriske samlinger
 • Bestått fem hjemmeoppgaver
 • Bestått avsluttende eksamen
 • Tre-års praksis på heltid som advokatsekretær
  (eksamen kan avlegges før praksiskrav er oppfylt)

 

Studiesamlinger 

Studiet gjennomføres med fem samlinger over tre semestre. Alle samlingene holdes på dagtid mandag–fredag.

Tidspunkt for neste oppstart av studiet er ikke endelig besluttet, men ligger tentativ til høsten 2018. Du kan melde din interesse til prosjektkoordinator, Randi Karlsen på rsk@jus.no.

Studieavgift 2016/2017

Avgift for hele studiet (tre semestre): kr 44 250 inkl. eksamensavgift.  
Studieavgiften fordeles og faktureres med en femtedel i forkant av hver samling.                            
Pensumlitteratur er ikke inkludert og utgjør ca. kr 3000
Dagpakke/kurssted utgjør ca. kr 3000 per samling kommer i tillegg til kursavgiften.
Opphold/overnatting må ordnes på egen hånd.

Praktisk informasjon
All undervisning foregår på dagtid mandag-fredag i Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17 i Oslo.

Kontaktpersoner

 • Randi Synnøve Karlsen
  Prosjektkoordinator

  Randi Synnøve Karlsen

  m: (+47) 452 49 921
 • Eric J. Roe
  Prosjektleder

  Eric J. Roe

  m: (+47) 901 04 650