JUS TV

Dette er et opptak av frokostkurs om gjennomgang av utkast til ny forvaltningslov

Sekretariatsleder av forvaltningslovutvalget, Marius Stub, skal redegjør for de største endringene som lovutvalget har skissert frem.