Kurs - våren 2017

Disse kursene er klare for påmelding!

Aktuelle kurs

Februar

 • 8. feb
  -
  24. mar
  Advokatkursets fagutvalg

  Advokatkurset 3 – Oslo

  Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20 års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.

  Advokatkurset / 13 juridiske timer / 3 etikktimer / Oslo

 • 6. feb
  -
  5. mai
  Alternativ tvisteløsning

  Voldgiftsdommerutdanningen

  Som en del av vårt nordiske samarbeid tilbyr JUS nå en utdanning for advokater som ønsker å kvalifisere seg for oppdrag som voldgiftsdommere.

  JUS i samarbeid med andre / 40 juridiske timer / Denmark

 • 9. feb
  -
  9. nov
  Arbeidsrett

  Fagforum i arbeidsrett

  Juristenes Utdanningssenter etablerer fagforum i arbeidsrett. Dette er en møteplass for deg med arbeidsrettslig erfaring som ønsker ytterligere faglig fordypning. Over fire samlinger møter du kolleger til samtale og drøftelser. NB! Begrenset antall plasser.

  Fordypningskurs / 16 juridiske timer / Oslo

 • 28. feb
  Etikk

  Etikk og risikohåndtering for advokater

  Når etikken svikter skapes det store medieoppslag og belastningen for de involverte kan være svært stor. Dette kurset, ledet av professor dr. juris Sverre Blandhol, bidrar til bedre etisk oppmerksomhet.

  Etikk / 5 etikktimer / Oslo

Mai

 • 8. mai
  Sivilprosess

  Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett

  Har du en sak som skal opp for Høyesterett? Da er dette kurset aktuelt for deg. Her får du en grundig gjennomgang av både forberedelsen til saken og selve opptreden i Høyesterett.

  Fordypningskurs / / Oslo

 • 3. mai
  -
  4. mai
  Offentlige anskaffelser

  Det årlige kurset i offentlige anskaffelser

  I starten av 2017 trer de nye anskaffelsesreglene i kraft i Norge. Vi går i dybden på viktige endringer og gir deg en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Sandefjord

 • 3. mai
  -
  4. mai
  Erstatningsrett

  Personskadeerstatningsrett - hovedlinjer og utvalgte emner

  Alle som arbeider med personskadeerstatning må ha oversikt over de grunnleggende reglene om ansvarsetablering og erstatningsutmåling. Dette kurset gir deg de nødvendige grunnkunnskapene du trenger for å håndtere personskadeoppgjør.

  Innføringskurs / 18 juridiske timer / Lillestrøm

 • 3. mai
  Konkurs, akkord og panterett

  Utleggstrekk – utlegg i lønnskrav m.v

  Dette er et aktuelt kurs for alle som ønsker en grundig behandling av de nye reglene om beregningen av nødvendige utgifter til livsopphold etter dekningsloven § 2-7. Med cirka to timer før og etter lunsj, vil lagdommer Vibeke Løvold og advokat Kristoffer Aasebø ta deg gjennom relevante temaer som «rettsvernet for foretatte trekk» og «forholdet til skyldnerens gjeldsbetjening», for å nevne noe.

  Innføringskurs / 6 juridiske timer / Bergen

 • 4. mai
  Konkurs, akkord og panterett

  Omstøtelse i konkurs - Bergen

  De siste årene har det blitt avsagt en rekke rettsavgjørelser som endrer på forståelsen av sentrale bestemmelser knyttet til omstøtelse. Få oversikt over reglene i dekningsloven kapittel 5 om omstøtelse, og omstøtelsesreglenes innhold!

  Ajourføringskurs / 7 juridiske timer / Bergen

 • 4. mai
  -
  5. mai
  Regnskap og økonomi

  Fordypningskurs i økonomi

  Ønsker du å styrke din kompetanse innen økonomi og regnskap? Dette kurset er et fordypningskurs, hvor vi blant annet ser på verdivurdering av virksomheter.

  Fordypningskurs / 9 ikke-juridiske timer / Oslo

 • 11. mai
  Forvaltningsrett og statsrett

  Sentrale temaer i kommunalretten

  Her får du en oversiktlig og god innføring i praktisk viktige temaer i kommunalretten.

  Innføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo

 • 3. mai
  -
  4. mai
  Regelteknikk

  Praktisk regelteknikk

  Bli bedre til å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og retningslinjer. Dette kurset er spesielt relevant for jurister ansatt i offentlig sektor.

  Innføringskurs / 12 juridiske timer / Oslo

Mars

 • 2. mar
  Selskapsrett

  Frokostkurs om ansattes medeierskap i aksjeselskaper

  Velkommen til fag, kaffe og frokost på Juristenes Hus!

  Fordypningskurs / 2 juridiske timer / Oslo

 • 7. mar
  -
  8. mar
  Energi - og miljørett

  Det årlige kurset i energi- og miljørett

  I løpet av halvannen kursdag vil du få et variert og spennende program. JUS ønsker å samle de ulike aktørene innen bransjen, og ser frem til faglige diskusjoner og relasjonsbygging i Sandefjord.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Sandefjord

 • 2. mar
  -
  3. mar
  IKT-rett

  Det årlige IKT-rettskurset

  Bli oppdatert på rettsutviklingen og møt andre i samme bransje. JUS inviterer til det årlige kurset i IKT-rett!

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Sandefjord

 • 2. mar
  -
  3. mar
  Bistandsadvokater

  Det årlige bistandsadvokatkurset

  Dette er årets faglige og sosiale arena for deg som arbeider som bistandsadvokat!

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Sandefjord

 • 9. mar
  -
  10. mar
  Regnskap og økonomi

  Økonomiforståelse

  Få en innføring og trening i praktisk anvendelse av økonomi! Siviløkonom og bedriftskonsulent Jon Henrik Barstad har over ti års erfaring med å lære økonomi til ikke-økonomer. Kurset fremheves som svært pedagogisk, med en kombinasjon av forelesning, teamarbeid og pc-simulering.

  Innføringskurs / 13 ikke-juridiske timer / Oslo

 • 9. mar
  -
  12. mar
  EU/EØS-rett

  Svalbardkurset 2017 – Fordypningskurs i offentlige anskaffelser

  Fordypningskurs / 14 juridiske timer / Longyearbyen

 • 9. mar
  -
  10. mar
  Arbeidsrett

  Det årlige arbeidsrettskurset - Bergen

  Gå ikke glipp av årets ajourføring om nyheter i rettsutviklingen. I løpet av første kursdag får du også anledning til å velge mellom ulike faglige sesjoner. Vel møtt til en tradisjonsrik, faglig og sosial samling i Bergen!

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Bergen

 • 9. mar
  -
  10. mar
  Opphavsrett

  Det årlige opphavsrettskurset

  Vi gjennomgår nyheter på opphavsrettsområdet det siste året. I tillegg inneholder årets kurs en rekke dagsaktuelle temaer og problemstillinger, av nasjonal og internasjonal karakter.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Sandefjord

 • 13. mar
  -
  14. mar
  Sivilprosess

  Avhør av parter og vitner

  Her lærer du om tilretteleggelse, forberedelse og gjennomføring av vitneførsel og eksaminasjon. Kurset er praktisk lagt opp, og du blir aktivisert gjennom demonstrasjoner og øvelser.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Oslo

 • 15. mar
  Bank, finansiering og valuta

  Finansdagen

  Få en oppdatering på de viktigste nyhetene innen regelverk og rettspraksis. Fokus i år vil være på ulike problemstillinger knyttet til låneavtaler.

  Ajourføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo

 • 21. mar
  Forvaltningsrett og statsrett

  Offentleglova

  I tillegg til en ajourføringen dykker vi også ned i temaer som er praktiske og viktige for alle som kommer i befatning med offentleglova.

  Fordypningskurs / 5 juridiske timer / Oslo

 • 23. mar
  Erstatningsrett

  Erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

  Her får du en oversikt over og innføring i grunnelementene i erstatnings-, velferds- og forsikringsrettslige regler. Vi belyser også samspillet mellom disse rettsområdene.

  Innføringskurs / 7 juridiske timer / Oslo

 • 23. mar
  -
  24. mar
  Konkurranse- og statsstøtterett

  Det årlige statsstøttekurset

  Dette kurset er den årlige arenaen for deg som arbeider i eller med offentlig forvaltning eller virksomhet og vil følge med på hva som skjer på dette området – nasjonalt og internasjonalt.

  Ajourføringskurs / 10 juridiske timer / Lillestrøm

 • 27. mar
  Bolig- og eiendomsrett

  Ny eierseksjonslov – de viktigste endringene (Oslo)

  Her får du oversikt over den nye loven, med særlig fokus på de viktigste endringene sammenlignet med eierseksjonsloven 1997. Velkommen til fag og frokost i Juristenes Hus.

  Ajourføringskurs / 3 juridiske timer / Oslo

 • 28. mar
  -
  29. mar
  Skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett

  Det årlige ekspropriasjonsrettskurset

  Bli oppdatert på rettspraksis det siste året, og få med deg nye aktuelle temaer. Vi møtes i Sandefjord til en faglig- og sosial samling.

  Ajourføringskurs / 12 juridiske timer / 8 eiendomstimer / Sandefjord

 • 29. mar
  Bolig- og eiendomsrett

  Ny eierseksjonslov – de viktigste endringene (Trondheim)

  Her får du oversikt over den nye loven, med særlig fokus på de viktigste endringene sammenlignet med eierseksjonsloven 1997.

  Ajourføringskurs / 3 juridiske timer / Trondheim

 • 28. mar
  Bolig- og eiendomsrett

  Ny eierseksjonslov – de viktigste endringene (Bergen)

  Her får du oversikt over den nye loven, med særlig fokus på de viktigste endringene sammenlignet med eierseksjonsloven 1997.

  Ajourføringskurs / 3 juridiske timer / Bergen

 • 29. mar
  -
  15. jun
  Compliance

  Complianceutdanningen

  Complianceutdanningen er en formalisert, kompetansegivende utdanning innen Corporate Compliance rettet mot praktikere og advokater. Utdanningen henvender seg til ansatte i mellomstore og større virksomheter med compliance som arbeidsområde. Utdanningen egner seg også for advokater, som ønsker en bedre forståelse for corporate compliance som fagområde.

  JUS i samarbeid med andre / 42 juridiske timer / Denmark

 • 30. mar
  -
  31. mar
  Barnerett

  Det årlige barnerettskurset

  Dette er årets arena for alle som arbeider med barn- og barnevernsrett. Velkommen til faglige og sosiale kursdager i Sandefjord.

  Ajourføringskurs / 11 juridiske timer / Sandefjord

April

 • 3. apr
  Andre kurs

  Writing Modern Legal English

  Would you like to improve your legal English? This seminar will help you adapt to the new and significant changes in the style of modern legal English.

  Innføringskurs / 6 ikke-juridiske timer / Oslo

 • 4. apr
  Kontraktsrett

  Drafting contracts in English

  A one-day seminar meant to help Norwegian lawyers write better contracts in English.

  Innføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo

 • 4. apr
  Konkurs, akkord og panterett

  Beslagsrettens omfang ved konkurs og tvangsfullbyrdelse

  Her får du en gjennomgang av hovedregelen om beslagsrettens omfang i deknl. § 2-2 og alle unntakene i deknl. kap. 2.

  Fordypningskurs / 3 juridiske timer / Oslo

 • 5. apr
  -
  29. nov
  Erstatningsrett

  Fagforum i personskadeerstatning

  Juristenes Utdanningssenter etablerer Fagforum i personskadeerstatning – en møteplass for deg som ønsker faglig påfyll på et høyt nivå. Her får du mulighet til å treffe kollegaer og diskutere fag. NB! Kun 36 plasser.

  Fordypningskurs / 16 juridiske timer / Oslo

 • 6. apr
  -
  31. aug
  Ledelse

  Fagforum i ledelse

  Er du jurist og leder? Meld deg på Fagforum i ledelse! Fagforumet består av fire samlinger, og opererer i krysningspunktene fag-rolle-person. Innenfor vårt faglige rammeverk vil vi tilpasse programmet slik at det blir relevant for deg, ditt lederskap og din organisasjon.

  Lederkurs / 20 ikke-juridiske timer / Oslo

 • 24. apr
  Sivilprosess

  Argumentasjon og prosedyreteknikk

  Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter? Advokat Alf Johan Knag og professor dr. juris Sverre Blandhol gir deg kunnskapen du trenger om innledningsforedraget og prosedyre!

  Ajourføringskurs / 7 juridiske timer / Oslo

 • 24. apr
  Asyl- og utlendingsrett

  Det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett

  Dette er årets faglige arena for deg som jobber med asyl- og utlendingsrett. Bli á jour og få med deg dagsaktuelle temaer innen fagområdet.

  Ajourføringskurs / 7 juridiske timer / Oslo

 • 25. apr
  Andre juridiske kurs

  Hvitvasking – Praktisk gjennomføring av regelverket i advokatvirksomhet

  Dette kurset er for deg som er ansatt i advokatvirksomhet og som har ansvar for eller arbeider etter regelverket.

  Ajourføringskurs / 7 juridiske timer / Oslo

 • 26. apr
  Forhandlinger

  Strategiske forhandlinger

  Undersøkelser viser at bare de færreste er gode forhandlere. Suksess i forhandlinger krever grundige forberedelser og gode analyser. Dette kurset tar for seg forhandlinger i tre dimensjoner - strategi, taktikk og design.

  Andre juridiske kurs / 6 juridiske timer / Oslo

 • 26. apr
  Forvaltningsrett og statsrett

  Habil eller inhabil?

  Spørsmål om offentlig ansattes eller folkevalgtes habilitet, oppstår i en rekke sammenhenger. Møt erfarne jurister som deler deres kunnskap og erfaringer på dette området.

  Innføringskurs / 5 juridiske timer / Oslo

 • 26. apr
  Byggekontrakter og entrepriserett

  Entreprisedagen

  Dette er en ny møteplass for deg som arbeider innen fagområdet. Her får du en oppdatering på nyere rettspraksis, og en gjennomgang av andre aktuelle temaer.

  Ajourføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo

 • 26. apr
  -
  28. apr
  Shipping og offshore

  International Shipping – Relations and Negotiations (London)

  Delta på et spennende kurs i London med blant annet International Maritime Organization og Royal Courts of Justice på programmet.

  Spesialkurs / 11 juridiske timer /

 • 27. apr
  Etikk

  Fifty ways to lose your licence

  Advokater må opprettholde en høy etisk standard . På dette kurset blir du utfordret gjennom aktiv deltakelse og case-arbeid som ligger nært opp til virkelige valgsituasjoner.

  Etikk / 5 etikktimer / Oslo

Juni

 • 7. jun
  -
  8. jun
  Regelteknikk

  Praktisk regelteknikk (ekstrakurs)

  Bli bedre til å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og retningslinjer. Dette kurset er spesielt relevant for jurister ansatt i offentlig sektor.

  Innføringskurs / 12 juridiske timer / Oslo

 • 9. jun
  Regelteknikk

  Regelteknikk - gjennomføring av EU/EØS forordninger og direktiver

  På dette kurset gjennomgår vi de viktigste problemstillingene og fallgrubene ved gjennomføring av EØS-forordninger og -direktiver.

  Fordypningskurs / 6 juridiske timer / Oslo

 • 26. jun
  -
  28. jun
  Alternativ tvisteløsning

  Forhandlingskurs på Harvard campus - workshop

  Er jurister de fødte forhandlere? Det vi vet, er at de fleste jurister skal forhandle og at mange gjør det uten faglig bakgrunn. Her får du mulighet til å få et teoretisk grunnlag og profesjonell trening – i ærverdige rammer på Harvard campus.

  Spesialkurs / 16 juridiske timer / Usa

 • 29. jun
  -
  30. jun
  Alternativ tvisteløsning

  Forhandlingskurs på Harvard campus - advanced

  Er du allerede godt i gang med forhandling? Nå har du mulighet til å lære nye grep og gå mer i dybden. Få et teoretisk grunnlag og profesjonell trening – i ærverdige rammer på Harvard-campus. Les mer her om hva som kreves for å delta. Begrenset antall plasser!

  Spesialkurs / 14 juridiske timer / Usa