Oslo Legal Hackaton

Oslo Legal Hackathon arrangeres i år 20. – 21. september i Gyldendalhuset i Oslo. Hackathonet er et samarbeidsprosjekt mellom Lawbotics og en rekke aktører i juridisk sektor og teknologisektoren, hvor partnere som Juristenes Utdanningssenter, Juridisk Fakultet, OsloMet, Advokatforeningen, Gyldendal og de største aktørene i advokatbransjen har vært med i planleggingen av arrangementet. 

Påmeldingen er i gang og kan gjøres her: https://www.legalhackathon.no/pamelding/

Oslo Legal Hackathon er en ideell forening stiftet 5. juni 2018 etter initiativ fra Lawbotics. Foreningens formål er å arbeide for økt kunnskap og oppslutning om bruk av teknologi innenfor juridisk sektor i Norge, for å fremme samfunnsutvikling, kunnskap og innovasjon i juridisk sektor. Dette er foreningens første arrangement.

Hvordan vil teknologi endre den juridiske bransjen?

Oslo Legal Hackathon gir alle som deltar en hands-on erfaring i hvordan teknologi kan anvendes til å løse utfordringer innen juridisk sektor. Deltakerne samarbeider på tvers av fagfelt, hvor hver enkelts kunnskap og erfaringer vil være verdifulle bidrag til løsningen teamene kommer frem til.

Aktuelle kurs

September

August