Oslo Legal Hackaton

Oslo Legal Hackathon arrangeres for første gang 21. – 22. september i Gyldendalhuset i Oslo. Hackathonet er et samarbeidsprosjekt mellom Lawbotics og en rekke aktører i juridisk sektor og teknologisektoren, hvor partnere som Juristenes Utdanningssenter, Juridisk Fakultet, OsloMet, Advokatforeningen, Gyldendal og de største aktørene i advokatbransjen har vært med i planleggingen av arrangementet. 

Oslo Legal Hackathon er en ideell forening stiftet 5. juni 2018 etter initiativ fra Lawbotics. Foreningens formål er å arbeide for økt kunnskap og oppslutning om bruk av teknologi innenfor juridisk sektor i Norge, for å fremme samfunnsutvikling, kunnskap og innovasjon i juridisk sektor. Dette er foreningens første arrangement.

OSLO LEGAL HACKATHON

Dette er et to-dagers arrangement for å drive innovasjon av juridisk sektor gjennom teknologi, og er det første i sitt slag i Norge. I løpet av 24 timer samarbeider studenter og fagfolk innen jus, teknologi, design, og entreprenørskap delta i en konkurranse for å finne løsninger på utfordringer innen juridisk sektor. Etter et «24-timers hack» blir det presentasjoner og kåring med jury av de beste bidragene.

Du melder deg på her.

Hvordan vil teknologi endre den juridiske bransjen?

Oslo Legal Hackathon gir alle som deltar en hands-on erfaring i hvordan teknologi kan anvendes til å løse utfordringer innen juridisk sektor. Deltakerne samarbeider på tvers av fagfelt, hvor hver enkelts kunnskap og erfaringer vil være verdifulle bidrag til løsningen teamene kommer frem til.