Utdanninger – andre roller – nye forretningsmuligheter?

Juristenes Utdanningssenter (JUS) jobber kontinuerlig med å utvikle nye kurs og konsepter, for å møte juristenes og advokatenes behov for kompetanseutvikling. Utdanningene innen mekling, styrearbeid og voldgiftsdommer er eksempler på dette. Her kan du som jurist få flere ben å stå på – bli bedre til det du allerede gjør eller lær noe nytt. Bygg kompetanse som gir deg nye muligheter!

 

Styrearbeidutdanningen

Som styremedlem skal du kunne stille de riktige og viktige spørsmålene. I samarbeid med Danske Advokater og Djøf tilbyr JUS nå en utdanning i styrearbeid, tilpasset advokater og jurister. 

Her får du arbeide med best practice, verktøy, mv. som vil hjelpe deg til å kunne formulere og besvare de spørsmålene som styret bør diskutere og forholde seg til når det arbeider med bedriftens strategi.

Få konkrete ferdigheter i økonomisk styring og regnskap, strategiplanlegging, godt styrearbeid, krisestyring og pressehåndtering. Utdanningsløpet har oppstart i 9-10 november 2016.
Påmelding og programmet i sin helhet finnes her.

SE KURSPROGRAMMET NEDENFOR

 

Voldgiftsdommerutdanningen

For andre gang har vi gleden av å tilby denne utdanningen i samarbeid med Danske Advokater og Djøf.

Målet med utdanningen er å kvalifisere advokater som ønsker oppdrag som voldgiftsdommere. Undervisningsformen er en blanding av foredrag, diskusjoner og voldgiftsspill. Her får du trening i praktiske problemstillinger som en voldgiftsdommer typisk møter i nasjonale og internasjonale voldgifter.

Kursstart i København 6. februar
De to første modulene gjennomføres i København hos kurssenteret til Danske Advokater, og foregår på dansk.
Den siste modulen avvikles i Paris hos hos ICC - International Court of Arbitration og på engelsk, hvor deltakerne presenteres for spilleregler som gjelder i et internasjonalt institutt.

SE KURSPROGRAMMET NEDENFOR

 

Meklingsakademiet

Meklingsutdanningen gir deg ved gjennomføring tittelen «Sertifisert mekler av Advokatforeningen». Utdanningen passer for deg som vil påta deg oppdrag som mekler og for deg som ønsker generell kompetanse innen meklingsfaget. 

Kurset er intensivt og krever betydelig egeninnsats. Som en del av utdanningen får deltakerne utdelt læremateriell som den enkelte må lese på forhånd. Utdanningen går over fem dager hvor deltakerne får et solid teoretisk grunnlag samtidig som det er lagt opp til utstrakt bruk av praktiske øvelser. Den siste dagen evalueres alle deltakerne i en case-øvelse.

Meklingsakademiet har oppstart 9. november.

SE KURSPROGRAMMET NEDENFOR

Aktuelle kurs

September

 • 18. sep
  -
  29. nov
  Ledelse

  Styrearbeidutdanningen

  I samarbeid med Danske Advokater og Djøf tilbyr JUS nå en utdanning i styrearbeid, tilpasset advokater og jurister. Få konkrete ferdigheter i økonomisk styring og regnskap, strategiplanlegging, godt styrearbeid, krisestyring og pressehåndtering!

  Spesialkurs / 42 juridiske timer / København

Februar

 • 6. feb
  -
  5. mai
  Alternativ tvisteløsning

  Voldgiftsdommerutdanningen

  Som en del av vårt nordiske samarbeid tilbyr JUS nå en utdanning for advokater som ønsker å kvalifisere seg for oppdrag som voldgiftsdommere.

  JUS i samarbeid med andre / 40 juridiske timer / Denmark

November

 • 1. nov
  -
  7. nov
  Alternativ tvisteløsning

  Meklingsakademiet - en utdanning fra JUS og Advokatforeningen

  Mekling vil i fremtiden bli mer og mer brukt i advokatbransjen. Start høsten med en ny forretningsmulighet – meld deg på Meklingsakademiet! Utdanningen gir deg ved gjennomføring tittelen “Sertifisert mekler av Advokatforeningen”.

  JUS i samarbeid med Advokatforeningen / 38 juridiske timer / 2 etikktimer / Moss