Andre juridiske kurs

Aktuelle kurs

Oktober

  • 26. okt
    Andre juridiske kurs

    Hvitvasking

    Det er en økende profesjonalisering av hvitvasking fra økonomisk kriminalitet, derunder bruk av mellomledd som revisorer og advokater. Unngå å bidra til plassering, tilsløring og integrering av utbytte fra straffbare handlinger - få oversikt over hvitvaskingsregelverket og hvordan dette skal etterleves.

    Ajourføringskurs / 6 juridiske timer / Oslo

November