Skatterett

«Det årlige skatterettskurset» i Sandefjord har lange tradisjoner i JUS, og er det største i porteføljen av kurs innen dette fagområde. I tillegg til fagutvalget er også skattelovutvalget i Advokatforeningen med å utforme det faglige programmet for dette kurset, som også arrangeres i Oslo. I tillegg avholdes også innføringskurs og fordypningskurs, blant annet innen mva., og finansielle instrumenter.

Aktuelle kurs

Mai

  • 3. mai
    Konkurs, akkord og panterett

    Utleggstrekk – utlegg i lønnskrav m.v

    Dette er et aktuelt kurs for alle som ønsker en grundig behandling av de nye reglene om beregningen av nødvendige utgifter til livsopphold etter dekningsloven § 2-7. Med cirka to timer før og etter lunsj, vil lagdommer Vibeke Løvold og advokat Kristoffer Aasebø ta deg gjennom relevante temaer som «rettsvernet for foretatte trekk» og «forholdet til skyldnerens gjeldsbetjening», for å nevne noe.

    Innføringskurs / 6 juridiske timer / Bergen