JUS arrangerer kurs innen de aller fleste juridiske fagområdene. I tillegg arrangerer vi regelmessig kurs på ikke-juridiske områder som er av særlig interesse for jurister og advokater.

Innen de juridiske fagområdene har JUS etablert 39 fagutvalg. Fagutvalgene er helt sentrale for utviklingen av JUS' kursportefølje. De fleste av fagutvalgene består av særlig kvalifiserte advokater, dommere, professorer og amanuenser ved de juridiske fakultetene, jurister i forvaltningen, i bedrifter og i organisasjoner.