Økonomiforståelse

Få en innføring og trening i praktisk anvendelse av økonomi! Siviløkonom og bedriftskonsulent Jon Henrik Barstad har over ti års erfaring med å lære økonomi til ikke-økonomer. Kurset fremheves som svært pedagogisk, med en kombinasjon av forelesning, teamarbeid og pc-simulering.

Meld meg på

Tid

18. – 19. okt.

Påmeldingsfrist: 19. sep.

Timer

13 ikke-juridiske timer

Fagområde

Sted

Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 5, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 7 250 NOK

Andre: 9 250 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Formålet med kurset er å gi jurister og advokater innføring og trening i praktisk anvendelse av økonomi, forankret i forretningsmessige målsetninger hos private og offentlige virksomheter. Deltakerne vil lære å kjenne:

  • Sentrale økonomiske begreper
  • Regnskapets oppbygging, virkemåte og anvendelse
  • Kritiske suksessfaktorer i noen kjente, bransjetypiske bedrifter
  • Risiko, som dels fremgår, dels ikke fremgår av regnskapet.

Opplæringen kjennetegnes av effektiv pedagogikk med bl.a. teamarbeid, pc-simulering og visuell fremstilling av regnskapet, kombinert med forelesning.

Kurset har vært arrangert hvert halvår siden høsten 1999 med svært gode evalueringer. Det gode pedagogiske opplegget blir særlig fremhevet.

Nytt i kurset: Praktisk oppgave i enkel regnskapsanalyse, med vurdering av en bedrifts fremtidsutsikter. Bedriftsspillet er også oppdatert, med enda bedre oversikt over bedriftens utvikling.

«Svært bra kurs. Veldig engasjerende kursholder.»
Tidligere kursdeltaker, 2016

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som har behov for å få trening i praktisk forståelse av økonomi.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Innledning med presentasjon
10:15 Privat økonomi

Gjennomgang og problemløsning av privatpersoners økonomi. 
Overgang til bedriftens regnskap og nøkkeltall.

11:30 Bedriftens økonomi

Sekvens av bedriftshendelser med løpende oppdatering av regnskap og nøkkeltall. 
Analyse og likviditet og soliditet.

12:30 Lunsj
13:15 Bedriftens økonomi fortsetter

Resultat- og balanseregnskap samt nøkkeltall inkl. avkastningsbegrepet.

15:45 Pause med enkel servering
16:00 Introduksjon til bedriftspillet Rodeo
16:45 Bedriftspillet Rodeo periode 1
18:00 Slutt for dagen
8:45 Morgenkaffe
9:00 Bransjeanalyse

Hvordan virksomhetens viktigste forretningsområder fremkommer av regnskapet. Identifisere kritiske faktorer for lønnsomhet.

9:45 Bedriftscase med oppgave

Analyse av resultat- og balanseregnskap samt budsjett. 
Hva tror vi om realismen i bedriftens økonomiske målsetninger?

10:30 Forretningsidé og strategier

Sett fra henholdsvis bedriftslederens og investorens synsvinkel.
Hva sier regnskapet om muligheter og begrensninger?

11:15 Analysetrening

Med regnskapsdata fra kjente norske aksjeselskap i BonanzaGraf Analyseprogram. Fokus på faktorer som påvirker lønnsomhet.

12:00 Kaffe og enkel servering
12:15 Bedriftspillet Rodeo periode 2

Med regnskapsavslutning og analyse av nøkkeltall.

13:30 Oppsummering og evaluering av kurset
14:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Regnskap og økonomi

JUS har en liten portefølje med kurs innen regnskap og økonomi. 

1 - Regnskap: Hvert semester holdes et todagerskurs i innføring i regnskapsforståelse. I tillegg avholdes et fordypningskurs med noen års mellomrom. Kursene holdes av Per Erik Pedersen og Per Hansen, begge statsautoriserte revisorer med arbeidssted PricewaterhouseCoopers. 

2 - Økonomi: Vi har 2 kurs i økonomiforståelse hvert semester. Disse kursene er blant JUS’ aller best evaluerte kurs, et pedagogisk svært godt tilrettelagt kurs over to dager. Hvert annet år avholdes et oppfølgingskurs. Kursene holdes av bedriftskonsulent Jon Barstad. 

 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torbjørn Buer på e-post: tb@jus.no eller mobil 934 443 48.

Mer informasjon om fagutvalget