Advokatassistent DNA studiet 2016/2017

Som advokatassistent DNA får du en faglig tyngde som kan by på nye og spennende karrieremuligheter! Dette studiet er et karriereløp for sekretærer, og gir en solid faglig utvikling.

Tid

12. – 22. sep.

Påmeldingsfrist: 8. aug.

Fortsatt ledige plasser

Timer

180 ikke-juridiske timer

Fagområde

Sted

Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgt. 17, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 44 250 NOK

Andre: 44 250 NOK

ANDRE KURS

Hva lærer du?

Juristenes Utdanningssenter (JUS) startet utdannelsen Advokatassisten DNA i samarbeid med Advokatforeningen i 1995.

Som faglig medhjelper kan en Advokatassistent DNA avlaste advokatene i deres daglige arbeid og det ligger også en økonomisk gevinst i å la advokatassistenten utføre enklere oppdrag.

Et eget fagutvalg evaluerer studiet fortløpende, og konklusjonen er at studiet er bra og fyller et behov. Det legges stor vekt på at advokatassistentene skal kunne gjøre mye selvstendig arbeid av praktisk art og være arbeidsavlastende for advokaten. 

Tilbakemeldingene fra de ferdig utdannede advokatassistentene og deres advokater er at deltakerne har stor praktisk nytte av studiet. 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for sekretærer og advokatsekretærer.

Samling 1

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Orientering om utdannelsen
10:30 Rettskildelære og metode
12:00 Lunsj
13:00 Foredraget fortsetter
17:00 Slutt for dagen
8:30 Advokatvirksomhetens rettslige fundament

  • klientbehandling for advokater
  • etiske regler for advokater
  • taushetsplikt
  • fri rettshjelp/rettshjelpforsikring
12:00 Lunsj
13:00 Foredraget fortsetter
17:00 Slutt for dagen
8:30 Forvaltningsrett
12:00 Pause
13:00 Gangen i ulike rettssaker/tvisteloven
17:00 Slutt for dagen
8:30 Studieteknikk og oppgaveløsning (Gruppe 2 og 3)

Deltakerne deles inn i tre grupper

9:00 Undervisning hos Lovdata, 3 timer (Gruppe 1)

Deltakerne deles inn i tre grupper

12:00 Lunsj
13:00 Undervisning hos Lovdata, 3 timer (gruppe 2)

Studieteknikk og oppgaveløsning (Gruppe 1 og 3)

17:00 Slutt for dagen (alle grupper)
8:30 Studieteknikk og oppgaveløsning (Gruppe 1 og 2)
9:00 Undervisning hos Lovdata, (Gruppe 3)
12:00 Lunsj
13:00 Statsrett
16:30 Utdeling av hjemmeoppgave
17:00 Slutt, første samling
Skriv ut hele programmet

Samling 2

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Avtalerett og kjøpsrett
12:00 Lunsj
13:00 Foredraget fortsetter
17:00 Slutt for dagen
8:30 Avtalerett og kjøpsrett fortsetter
12:00 Lunsj
13:00 Foredraget fortsetter
17:00 Slutt for dagen
8:30 Avtalerett og kjøpsrett fortsetter
11:30 Lunsj
12:30 Praktisk tinglysning
16:30 Slutt for dagen
8:30 Avhending av fast eiendom
12:00 Lunsj
13:00 Avhending av fast eiendom fortsetter
17:00 Slutt for dagen
8:30 Ekspropriasjon av fast eiendom
12:00 Lunsj
13:00 Bruksrett og andre rettigheter til fast eiendom
14:45 Pause
15:00 Gjennomgang av hjemmeoppgaven fra 1. samling.

Utdeling av ny hjemmeoppgave.

17:00 Slutt, andre samling
Skriv ut hele programmet

Samling 3

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Familierett
12:00 Lunsj
13:00 Familierett forts.
17:00 Slutt for dagen
8:30 Arverett
12:00 Lunsj
13:00 Arverett forts.
17:00 Slutt for dagen
8:30 Praktisk skiftebehandling
12:00 Lunsj
13:00 Praktisk skiftebehandling forts.
14:45 Pause
15:00 Gjennomgang av hjemmeoppgave

Utdeling av ny hjemmeoppgave.

17:00 Slutt for dagen
8:30 Erstatningsrett og personskade
12:00 Lunsj
13:00 Erstatningsrett og personskade forts.
17:00 Slutt for dagen
8:30 Erstatningsrett og personskade forts.
12:00 Lunsj
13:00 Yrkesskadeerstatning
16:30 Slutt, tredje samling
Skriv ut hele programmet

Samling 4

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Selskapsrett
12:00 Lunsj
13:00 Selskapsrett forts.
17:00 Slutt for dagen
8:30 Skatterett og merverdiavgift
12:00 Lunsj
13:00 Skatterett og merverdiavgift forts.
14:45 Pause
15:00 Lønnsgaranti
17:00 Slutt for dagen
8:30 Advokatregnskapet
12:00 Lunsj
13:00 Arbeidsrett
17:00 Slutt for dagen
8:30 Arbeidsrett forts.
12:00 Lunsj
13:00 Arbeidsrett forts.
17:00 Slutt for dagen
8:30 Gangen i en straffesak - straffeprosessloven
12:00 Lunsj
13:00 Foredraget forts.
14:45 Pause
15:00 Gjennomgang av hjemmeoppgaven

Utdeling av ny hjemmeoppgave

16:30 Slutt, fjerde samling
Skriv ut hele programmet

Samling 5

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Panterett og kausjon
12:00 Lunsj
13:00 Panterett og kausjon
17:00 Slutt for dagen
8:30 Pengekravsrett
11:30 Pause
12:30 Pengekravsrett forts
17:00 Slutt for dagen
8:30 Gjeldsforhandling og konkurs
11:30 Lunsj
12:30 Gjeldsforhandling og konkurs forts.
17:00 Slutt for dagen
8:30 Tvangsfullbyrdelse og inkasso
11:30 Lunsj
12:30 Tvangsfullbyrdelse og inkasso forts.
16:00 Gjennomgang av hjemmeoppgave fra 4. samling

Utdeling av ny hjemmeoppgave

17:00 Slutt for dagen
8:30 Oppsummering av studiet
11:30 Lunsj
12:30 Forberedelse til eksamen
16:30 Slutt, femte samling
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Se egen nettside for mer informasjon.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Vennligst merk at oppstart av nytt studie er avhengig av tilstrekkelig antall deltakere.

Advokatassistent DNA

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Kontakt prosjektlederen nedenfor dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere. Vi hører gjerne fra deg!

Mer informasjon om fagutvalget