Advokatens rolle i mekling

Vet du hvordan du kan bruke utenrettslig mekling som metode for tvisteløsning, og hvordan du som advokat kan ta en konstruktiv rolle i prosessen? Dette kurset handler om hvordan en slik mekling foregår, hva som er advokatens rolle, og hva du må ivareta gjennom meklingen.

 

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 21. okt. 2019

Ajourført: 21. okt. 2019

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Som advokat er du vant til å forhandle, og dette er en kjent øvelse. Det som derimot kanskje ikke er så kjent, er å forhandle med en nøytral tredjepart til stede – en mekler.


Mekling er en tvisteløsningmetode som er effektiv for å oppnå gode resultater i mange tilfeller, hvor det har oppstått tvist.Tvisteloven har en forutsetning om å forsøke å finne minnelige løsning før man går til domstolen, og utenrettslig mekling tilfredstiller dette kravet. Dette e-kurset handler om hvordan en slik mekling foregår, og hva du som advokat må ivareta gjennom meklingen og hva som er advokatens rolle.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til alle livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater samt andre yrkesgrupper som ønsker kompetanse innen mekling

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning

 • Advokatens rolle i utenrettslig mekling
 • Kursoversikt 
Advokat Ane Sofie Tømmerås,
Advokathuset Justisia AS, Grålum

Leksjon 2: Hvorfor velge mekling som tvisteløsningsverktøy

 • Keiser Marcus Aurelius
 • Perspektivet – Rabbit eller Duck?
 • Ståsted
 • Definisjon 
Leksjon 3: Lovgivers hensikt – lov om mekling og rettergang i sivile tvister
Leksjon 4: Situasjoner hvor mekling kan være egnet eller uegnet
Leksjon 5: Mekling som tvisteløsning

 • Fordeler og ulemper ved mekling 
Leksjon 6: Advokatens rolle i forberedelsen til meklingen

 • Er det hensiktsmessig med mekling?
 • Er saken tilstrekkelig opplyst – faktisk og rettslig?
 • Hvem skal mekle?
 • Strategier; hoved- og delstrategier, alternative strategier 
 • Saksforberedende møte/ samtaler for avklaringer 
Leksjon 7: Advokatens rolle under meklingen

 • Under meklingen – fellesmøter 
 • Under meklingen – særmøter 
Leksjon 8: Advokatens rolle ved avslutningen

 • Avslutningen av meklingen ved enighet 
 • Avslutningen av meklingen når det ikke er oppnådd enighet 
Leksjon 9: Suksessfaktorer

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunktet 21. oktober 2019.
Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement. 

Publisert: 21. okt. 2019

Ajourført: 21. okt. 2019

Kontaktpersoner

Alternativ tvisteløsning

Svært mange saker kan løses utenfor rettsapparatet. Ofte vil dette gi hurtigere, billigere og bedre løsninger for partene. Under fagområdet "Alternativ tvisteløsning" er våre kurs om mekling, voldgift og andre tvisteløsningsmekanismer. samlet. Meklingsutdanningen tilbys hver høst og Voldgiftsdommerutdanningen holdes ca annet hvert år. Kurs i forhandling finner du under "Forhandling" som er et eget område.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil: 922 11 266


Mer informasjon om fagutvalget