Advokatetikk (Stavanger)

Kurset vil fokusere på omfang av taushets- og fortrolighetsplikten i lys av høyesterettsavgjørelser, og gir deg et mer bevisst forhold til etiske dilemmaer og utfordringer i advokatvirksomhet.

Meld meg på

Tid

1. nov.

Påmeldingsfrist: 3. okt.

Timer

5 etikktimer

Fagområde

Sted

Best Western Plus Victoria Hotel, Skansegaten 1, STAVANGER

Kursavgift

Medlemmer: 2 750 NOK

Andre: 3 750 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset vil fokusere på taushets - og fortrolighetsplikten til advokater. Hvilke unntak gjelder, og er taushetsplikten under press? Hva kan det offentlige kreve av innsyn? Videre vil kurset også berøre etiske krav til advokatvirksomhet.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som ønsker et mer bevist forhold til etiske dilemmaer og utfordringer.

Program

11:30 Velkomstkaffe med lett servering. Registering
12:00 Advokatetikk

  • Med særlig fokus på taushets- og fortrolighetsplikten i lys av Høyesterettsavgjørelser. Hva er taushetsbelagt. Unntak fra taushetsplikten.
  • Hvem kan du dele fortrolige opplysninger med. 
  • Vi skal fremme rett og hindre urett og samtidig ivareta våre klienters interesser - hvor går grensene og hva er reaksjonene der advokaten beveger seg utenfor det akseptable. 
  • Rettsbrudd knyttet til regler for god advokatskikk. Advokater er blitt straffedømt og ilagt erstatningsansvar - konkrete saker vil bli gjennomgått.
  • Etikk i advokatvirksomhet. Hva kjennetegner en virksomhet som oppfyller reglene knyttet til anti-hvitvasking, anti-korrupsjon, personvern og andre compliance regler. Har din virksomhet et bevisst forhold til de krav som stilles og til etterlevelse. 
Advokat, Jeppe Normann,
Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, Billingstad

17:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Etikk

Etikk-temaer vil gjerne bli tatt opp som deltemaer på våre ordinære kurs. JUS tilbyr også rene etikk-kurs. Det kan være kurs som tar opp generelle etiske utfordringer for jurister, og kurs konkret rettet mot advokater og advokatetikk. Kurs i advokatetikk gir etikktimer, og kurs med mer generell etikk gir ikke-juridiske timer. (Se det enkelte kurs for antall godkjente timer.) Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på mobil: 901 04650 eller ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

September

November