Advokatkurset – 3

Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20 års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling.

Fullbooket!

Tid

15. sep. – 22. okt.

Påmeldingsfrist: 17. aug.

Timer

13 juridiske timer / 3 etikktimer

Fagområde

Sted

Digitalt, DIGITALT

Kursavgift

Medlemmer: 15 250 NOK

Andre: 15 250 NOK

ADVOKATKURSET

Hva lærer du?

For å få advokatbevilling kreves det at en gjennomgår et kurs i emner av spesiell betydning for advokatrollen. Kurset har som formål å gi deltakerne kunnskap til de etiske retningslinjer for utøvelse av advokatyrket, kjennskap til økonomiske, praktiske og organisatoriske sider ved advokatvirksomhet, bli fortrolig med rutiner og fremgangsmåter under rettergang og andre arbeidsområder.

Kurset strekker seg over ett semester og består av to obligatoriske samlinger. Deltakerne skal også besvare en skriftlig hjemmeoppgave etter kursets siste samling. Kurset består av 44 timers undervisning, hvorav 32 timer forelesninger/e-kurs og ca. 12 timer praktiske øvelser. Alle skal delta i prosedyretrening – en sivilsak, en straffesak og en meklingssak.

All undervisning vil foregå digitalt høsten 21.

Her kan du lese mer om hjemmeoppgaven og andre praktiske opplysninger om Advokatkurset.

 

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokatfullmektiger som har som mål å få advokatbevilling.

Samling 1 / / /

Skriv ut
9:00 Velkommen og orientering om Advokatkurset
9:15 Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet. Drift av advokatvirksomhet. Forholdet til Klienten

  • Advokatvirksomhet som næringsvirksomhet
  • Risikostyring og advokatvirksomhet
  • Klient kommunikasjon
  • Diskusjoner og dilemmatrening
Advokat Anniken Ramse Arntzen,
Advokatfirmaet Seland Orwall as, Oslo

Advokat Per Oddvar Pallum,
Gjensidige Forsikring ASA, Oslo, Oslo

10:00 Pause
10:15 Foredraget fortsetter
11:15 Pause
11:30 Foredraget fortsetter
12:15 Lunsjpause
13:15 Forhandlinger/konfliktløsning

  • Forståelse av hva forhandling er
  • Modeller for forhandling
  • kunnskap om systematisk tilnærming og organisert tenkning i forhandlingssituasjoner
  • Advokaten som forhandler
  • Forhandlings posisjon i tvisteløsning
  • Grupperoppgaver
Fasilitator Roar Wægger,
Wægger Negotiation Institute

14:15 Pause
14:25 Foredrag fortsetter
15:30 Pause
15:40 Foredrag fortsetter
16:15 Slutt for dagen

Samling 2 / / /

Skriv ut
9:00 Avhør av parter og vitner Advokat Christian Reusch,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

12:30 Lunsjpause
13:30 Egen forberedelse til prosedyretrening
16:00 Prosedyreøvelse i sivilsak ( her kommer egen zoom innkalling til din gruppe)
19:00 Slutt første kursdag

Kontaktpersoner

Advokatkurset

Ønsker du å praktisere som advokat? Juristenes Utdanningssenter har over 20-års erfaring med å utdanne fullmektiger. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no eller prosjektleder Gulsum Koc, gk@jus.no.

Du vil finne påmeldingslenke til høstens kurs på denne fagområde-siden, på forsiden av jus.no, i kursoversikten, og på informasjonssiden til Advokatkurset. 


Mer informasjon om fagutvalget