Anskaffelsesrett i et nøtteskall

Her får du en god innføring i anskaffelsesregelverket og en oversikt over sentrale temaer innen anskaffelsesretten.

Meld meg på

Timer

3 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 16. okt. 2018

Ajourført: 16. okt. 2018

Kursavgift

Medlemmer: 2 100 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 600 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Offentlig sektor gjør innkjøp for om lag 400 milliarder årlig. Anskaffelsesreglene skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive og samfunnstjenlige innkjøp, og at offentlige sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv. Regelverket som styrer prosessene er samtidig komplisert, og i stadig endring.

Dette kurset gir deg en grunnleggende oversikt over anskaffelsesregelverket, og de viktigste prinsippene som gjelder ved gjennomføring av anskaffelser, og spesielt konkurransegrunnlaget.
Her får du vite når anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse, hvilke grunnleggende prinsipper som gjelder, og hvordan man utformer konkurransegrunnlag som er en veldig viktig del av det å gjennomføre anskaffelser. Kurset krever ingen forkunnskaper og er godt egnet for deg som ikke er så kjent med anskaffelsesrett fra tidligere.

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt, 16. oktober 2018.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Målgruppen er jurister og andre som har vært, er, eller vil komme i befatning med reglene om offentlige anskaffelser, det være seg jurister i offentlig forvaltning eller privat virksomhet. Kurset krever ikke forkunnskaper.

Veldig bra kurs!

Tidligere deltaker

Leksjoner

Leksjon 1 – Innledning

 • Oversikt over reglene og rettsgrunnlag
Advokat Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

Leksjon 2 – Sentrale begreper
Leksjon 3 – Regelverkets anvendelsesområde
Leksjon 4 – Regelverkets formål og grunnprinsipper

 • Likebehandling 
 • Kravet til konkurranse
Leksjon 5 – Regelverkets grunnprinsipper

 • Kravet til forutberegnelighet 
Leksjon 6 – Regelverkets grunnprinsipper

 • Gjennomsiktighet
 • Etterprøvbarhet
 • Forholdsmessighet
Leksjon 7 – Fasene i anskaffelsesprosess

 • Konkurranseformer 
Leksjon 8 – Markedsdialog i forkant av utforming av konkurransegrunnlaget
Leksjon 9 – Overordnet om utforming av konkurransegrunnlaget
Leksjon 10 – Konkurransegrunnlaget

 • Kravspesifikasjon 
 • Utvelgelseskriterier 
 • Kvalifikasjonskrav 
Leksjon 11 – Konkurransegrunnlaget

 • Tildelingskriterier 
 • Kontrakten 
Leksjon 12 – Vurderingen av tilbudene

 • Krav til tilbudene
 • Avvisning
 • Evaluering 
 • Tildeling 
 • Karensperiode 
Leksjon 13 – Oppsummering

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt, 16. oktober 2018. Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares.
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

Publisert: 16. okt. 2018

Ajourført: 16. okt. 2018

Kontaktpersoner

Offentlige anskaffelser

Området har ikke et eget fagutvalg.

JUS arrangerer hver vår "Det årlige kurset i offentlige anskaffelser" hvor alle aktørene på fagområdet møtes. Vi har også innføringskurs i offentlige anskaffelser og e-kurs om temaer som er praktisk viktige for deg som arbeider med anskaffelser.

Vi motta gjerne innspill til temaer og foredragsholdere. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tol@jus.no eller mobil 92211266. 


Mer informasjon om fagutvalget