Ansvar for overvannsskader på fast eiendom

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 1 450 NOK

Andre: 1 950 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Økt nedbør, klimaendringer, utbygging og fortetting fører til stadig større mengder overvann. Overvann gjør stor og økende skade på privat eiendom. Hvem er ansvarlig for disse skadene, og på hvilket rettslig grunnlag?

 

 

Hvem passer kurset for?

Jurister, advokater og andre som arbeider med denne type problemstilling.

Leksjoner

Del 1: Foredraget tar for seg ansvarsreglene for skader som følge av avrenning og økt nedbør. Advokat, Ellen Cecilie Mostad,
Haver Advokatfirma Ans, Stavanger

Del 2: Foredraget tar for seg ansvarsreglene for skader som følge av avrenning og økt nedbør. Advokat, Ellen Cecilie Mostad,
Haver Advokatfirma ANS, Stavanger

Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunkt 9. aug. 2016.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato.