Argumentasjon og prosedyreteknikk

Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter? Advokat Alf Johan Knag og professor dr. juris Sverre Blandhol gir deg kunnskapen du trenger om innledningsforedraget og prosedyre!

Meld meg på

Tid

1. nov.

Påmeldingsfrist: 4. okt.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 11, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 4 750 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset tar for seg gjennomføring av innledningsforedraget og prosedyre, herunder bl.a. formål, rammer og struktur for de to innleggene, I tillegg gis det en innføring i mer generelle prinsipper for retorikk, argumentasjon og fremføring. Kurset består av forelesninger og diskusjon. I tillegg vil det være en praktisk oppgave knyttet til en innledning og prosedyre hvor deltakerne blir aktivisert.

«Takker for et veldig givende kurs.»
Tidligere deltaker, Argumentasjon og prosedyreteknikk 2017

Hvem passer kurset for?

Advokater og advokatfullmektiger som er motivert for å utvikle sine prosedyreferdigheter.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Kursstart

Innledningsforedraget 

 • Framstillingsidealet 
 • Kommunikasjon med retten 
 • Tvistelovens rammer for hhv saksøker og saksøkt 
 • Disposisjon 
 • Framstilling av faktum, bevisførsel 
 • Fremførelse og oppmerksomhetstyver 

 

Retorikken mot innledningsforedrage

 • De retoriske arbeidsfasene

 •  Retorikkens standarddisposisjon

 •  Talerens troverdighet

 •   Fortellingers kraft             

Om prosedyren 

 • Prosedyrens formål 
 • Advokatens forberedelse 
 • Fokuser argumentasjonen 
 • Hvordan disponere 
 • Hvordan bygge troverdighet 
 • Gjennomgang av bevisførsel og juss 

 

Retorikken mot prosedyren 

 • Argumentasjonsmodellen             

 • Retorisk forsterkning

 • Språklige formuleringer

 • Kroppsspråk og bevegelse

 • Avleveringen

Advokat, Alf Johan Knag,
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Bergen

Professor dr. juris og master i psykologi, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo og Palatin AS, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Kurset fortsetter
14:45 Pause med noe å bite i
15:00 Kurset fortsetter
16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Sivilprosess

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torbjørn Buer på e-post: tb@jus.no eller mobil 934 443 48.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November

Oktober