Argumentasjon og prosedyreteknikk

Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter? Advokat Alf Johan Knag og professor dr. juris Sverre Blandhol gir deg kunnskapen du trenger om innledningsforedraget og prosedyre!

Meld meg på

Tid

1. nov.

Påmeldingsfrist: 7. okt.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset tar for seg gjennomføring av innledningsforedraget og prosedyre, herunder bl.a. formål, rammer og struktur for de to innleggene. I tillegg gis det en innføring i mer generelle prinsipper for retorikk, argumentasjon og fremføring. Kurset består av forelesninger og diskusjon. I tillegg vil det være en praktisk oppgave knyttet til en innledning og prosedyre hvor deltakerne blir aktivisert.

«Dette er et meget praktisk og nyttig kurs, som alle advokater burde delta på!»
Tidligere deltaker

Hvem passer kurset for?

Advokater og advokatfullmektiger som er motivert for å utvikle sine prosedyreferdigheter.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Kursstart

Innledningsforedraget 

 • Framstillingsidealet 
 • Kommunikasjon med retten 
 • Tvistelovens rammer for hhv saksøker og saksøkt 
 • Disposisjon 
 • Framstilling av faktum, bevisførsel 
 • Fremførelse og oppmerksomhetstyver 

 

Retorikken mot innledningsforedrage

 • De retoriske arbeidsfasene

 •  Retorikkens standarddisposisjon

 •  Talerens troverdighet

 •   Fortellingers kraft             

Om prosedyren 

 • Prosedyrens formål 
 • Advokatens forberedelse 
 • Fokuser argumentasjonen 
 • Hvordan disponere 
 • Hvordan bygge troverdighet 
 • Gjennomgang av bevisførsel og juss 

 

Retorikken mot prosedyren 

 • Argumentasjonsmodellen             

 • Retorisk forsterkning

 • Språklige formuleringer

 • Kroppsspråk og bevegelse

 • Avleveringen

Advokat, Alf Johan Knag,
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Bergen

Professor dr. juris og master i psykologi, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo og Palatin AS, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Kurset fortsetter
14:45 Pause med noe å bite i
15:00 Kurset fortsetter
16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Sivilprosess

JUS tilbyr kurs innen fagområdet tilpasset ulike nivåer. Det årlige sivilprosesskurset gir en ajourføring og tar for seg temaer som er aktuelle i tiden. I samarbeid med Høyesterett arrangeres det et eget «prøvekurs»; Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Dette er også aktuelt for deg som foreløpig ikke har fått henvist en sak dit. Kurset «Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker» går over tre samlinger og gir en god, praktisk innføring i arbeidet med sivile saker, og får svært gode tilbakemeldinger. Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter er «Argumentasjon og prosedyreteknikk» et akutelt kurs for deg.
Har du innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Eric Jonson Roe på ejr@jus.no. eller mobil 901 04 650.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Desember

Oktober