Argumentasjon og prosedyreteknikk

Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter? Advokat Alf Johan Knag og professor dr. juris Sverre Blandhol gir deg kunnskapen du trenger om innledningsforedraget og prosedyre!

Meld meg på

Tid

27. apr.

Påmeldingsfrist: 3. apr.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset tar for seg gjennomføring av innledningsforedraget og prosedyre, herunder bl.a. formål, rammer og struktur for de to innleggene, I tillegg gis det en innføring i mer generelle prinsipper for retorikk, argumentasjon og fremføring. Kurset består av forelesninger og diskusjon. I tillegg vil det være en praktisk oppgave knyttet til en innledning og prosedyre hvor deltakerne blir aktivisert.

Hvem passer kurset for?

Advokater og advokatfullmektiger som er motivert for å utvikle sine prosedyreferdigheter.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Kursstart

Innledningsforedraget 

 • Framstillingsidealet 
 • Kommunikasjon med retten 
 • Tvistelovens rammer for hhv saksøker og saksøkt 
 • Disposisjon 
 • Framstilling av faktum, bevisførsel 
 • Fremførelse og oppmerksomhetstyver 

 

Retorikken mot innledningsforedrage

 • De retoriske arbeidsfasene

 •  Retorikkens standarddisposisjon

 •  Talerens troverdighet

 •   Fortellingers kraft             

Om prosedyren 

 • Prosedyrens formål 
 • Advokatens forberedelse 
 • Fokuser argumentasjonen 
 • Hvordan disponere 
 • Hvordan bygge troverdighet 
 • Gjennomgang av bevisførsel og juss 

 

Retorikken mot prosedyren 

 • Argumentasjonsmodellen             

 • Retorisk forsterkning

 • Språklige formuleringer

 • Kroppsspråk og bevegelse

 • Avleveringen

Advokat, Alf Johan Knag,
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Bergen

Professor dr. juris og master i psykologi, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo og Palatin AS, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Kurset fortsetter
14:45 Pause med noe å bite i
15:00 Kurset fortsetter
16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Sivilprosess

Juristenes Utdanningssenter tilbyr kurs innen fagområdet tilpasset ulike nivåer. Det årlige sivilprosesskurset gir en ajourføring og tar for seg temaer som er aktuelle i tiden; digitalisering, hvordan skrive en god anke, o.l. I samarbeid med Høyesterett arrangeres det et eget «prøvekurs»; Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Dette er også aktuelt for de som foreløpig ikke har fått henvist en sak dit. Kurset «Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker» går over tre samlinger og gir en god, praktisk innføring i arbeidet med sivile saker. Tidligere deltakere gir svært gode tilbakemeldinger! Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter er «Argumentasjon og prosedyreteknikk» kurset for deg. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mars

April

Februar

Mai