Barnerettsdagen

Hovedtema for årets barnerettsdag er samvær under tilsyn. Dette er årets arena for alle som arbeider med barn- og barnevernsrett. Vi kan også i år by på et spennende fagprogram og førsteklasses forelesere. Velkommen!

Meld meg på

Tid

8. nov.

Påmeldingsfrist: 10. okt.

Timer

5 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 250 NOK

Andre: 3 750 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Fokus for årets barnerettsdag er foreldretvister, om samvær under tilsyn og litt om annen bistand fra familievernkontoret og barnevernet.

Hvem passer kurset for?

Alle jurister, advokater og dommere som jobber med barnerett eller barnevern.

Program

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Introduksjon og oversiktsbilde. Tingrettsdommer, Rikke Lassen,
Oslo Tingrett, Oslo

10:30 Pause
10:45 Nærmere om støttet tilsyn i regi av familievernkontoret.

Kort om hvilke andre tilbud familievernkontorene har.

Seksjonssjef, Reidun Lauvstad,
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Oslo

Seniorrådgiver/jurist, Kurtish Iljazi,
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) - Region øst, Oslo

11:45 Pause
12:00 Nærmere om beskyttet tilsyn i regi av barneverntjenesten - hvilke andre tilbud barnevernet har med relevans for foreldretvistene. Barnevernssjef, Aina Øyehaug Opsvik,
Interkommunal Barnevernstjeneste, Volda

12:45 Lunsj
13:45 Advokatperspektiv på samvær under tilsyn, fungerer det, hva er bra og hva kan bli bedre.

Praktiske erfaringer, utfordringer og løsninger i samværssakene, sett fra advokatens/praktikerens ståsted.

Foredraget indeholder også kort om advokatenes forhold til andre tilbud fra familievernkontor og barnevern.

Advokat, Andreas Poulsson,
Codex Advokat Oslo AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Spørsmål fra salen, diskusjon og bemerkninger i panel
15:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Barnerett

JUS holder årlige årlige oppdateringskurs innen barnerettslige og barnevernrettslige temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs