Barnerettsdagen

Hovedtema for årets barnerettsdag er sakkyndighet og økonomien i foreldretvister. Dette er årets arena for alle som arbeider med barn- og barnevernsrett. Vi kan også i år by på et spennende fagprogram og førsteklasses forelesere. Velkommen!

Meld meg på

Tid

1. nov.

Påmeldingsfrist: 3. okt.

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK

Andre: 5 150 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Hovedtemaene for årets barnerettsdag er sakkyndighet og økonomien i foreldretvister. Dette er temaer som står helt sentralt i barneretten.

Dagen starter med en gjennomgang av nødvendigheten av sakkyndighet i foreldretvister. Formålet er å gi et innblikk i noen av de forskjellige perspektivene som finnes i slike saker. Det er derfor vi skal høre fra sakkyndig Thomas Nordhagen fra NIMI, dommer Anita Jarvoll Hekneby fra Kristiansand tingrett og fra advokat Anne Tingstad fra Dalan Advokatfirma DA. Før disse til slutt skal få diskutere med hverandre og salen.

Deretter ses mer spesielt på spørsmålene om økonomi i disse tvistene. Det er flere interessante undertemaer her, men det vil fokuseres på hvilke trygdeytelser som er aktuelle, underholdsbidraget og kostnadsspørsmålet når tvist oppstår. 

 

 

Hvem passer kurset for?

Alle jurister, advokater og dommere som jobber med barnerett eller barnevern.

Program

8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Velkommen ved kursleder
9:15 Sakkyndighet i foreldretvister Tingrettsdommer, Anita Jarvoll Hekneby,
Kristiansand tingrett, Kristiansand s

9:45 Temaet fortsetter Psykolog, Thomas Nordhagen,


10:15 Benstrekk
10:30 Temaet fortsetter Advokat, Anne Tingstad,
Dalan Advokatfirma Da, Oslo

10:50 Temaet fortsetter Advokat, Morten Engesbak,
Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, Oslo

11:10 Diskusjon om sakkyndighet i foreldretvister

Rundebordssamtale ledet av Rikke Lassen med deltakelse av de aktuelle aktørene.

  • Dommer Anita Jarvoll Hekneby fra Kristiansand tingrett
  • Psykolog Thomas Nordhagen fra NIMI
  • Advokat Anne Tingstad fra Dalan Advokatfirma DA. 
  • Advokat Morten Engesbak fra Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co

Spørsmål og dialog med salen. 

Deltakerne er velkomne til å sende temaer/spørsmål innen denne problemstillingen til prosjektleder Martin Seglen Baadshaug på mba@jus.no innen 25.oktober 2018. 

12:00 Lunsj
13:00 Økonomiske utfordringer i foreldretvister. Hva møter JURKs saksbehandlere? Saksbehandler, Melinda Karsrud,
JURK - Juridisk Rådgivning for Kvinner, Oslo

Saksbehandler, Maria Holvik Høydal,
JURK - Juridisk Rådgivning for Kvinner, Oslo

13:30 Benstrekk
13:40 Familierettede trygdeytelser med relevans for foreldretvister Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet I Oslo, Institutt For Offentlig Rett

14:10 Benstrekk
14:20 Barnebidrag og reiseutgifter som faktor i tvister etter barneloven


Advokat, Therese Agnete Theodorsen Heggedal,
Advokatfirmaet Hjort Da, Oslo

14:50 Benstrekk
15:00 Fritt rettsråd/Fri sakførsel i foreldretvister Advokat, Ingrid Lauvås,
Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS, Haugesund

15:30 Diskusjon om økonomiske utfordringer med foreldretvister

Rundebordssamtale ledet av Aslak Syse med deltakelse av de aktuelle aktørene.

  • Melinda Karsrud og Maria Holvik Høydal fra JURK
  • Advokat Therese Agnete Theodorsen Heggedal fra Advokatfirmaet Hjort DA
  • Advokat Ingrid Lauvås fra Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

Spørsmål og dialog med salen. 

Deltakerne er velkomne til å sende temaer/spørsmål innen denne problemstillingen til prosjektleder Martin Seglen Baadshaug på mba@jus.no innen 25.oktober 2018. 

16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Barnerett

JUS holder årlige årlige oppdateringskurs innen barnerettslige og barnevernrettslige temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug epost mba@jus.no eller mobil 48204565

 

Mer informasjon om fagutvalget