Barnerettsdagen

Hovedtema for årets barnerettsdag er samvær. Dette er årets arena for alle som arbeider med barn- og barnevernsrett. Vi kan også i år by på et spennende fagprogram og førsteklasses forelesere. Velkommen!

Tid

9. nov.

Påmeldingsfrist: 12. okt.

Fortsatt ledige plasser

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Hovedtemaet for årets barnerettsdag er samvær. Spørsmål om barns rett til samvær med sine foreldre, og foreldres rett til samvær med sine barn, står helt sentralt i barneretten. Dette gjelder i saker der det foreligger tvister om samvær mellom foreldre når barnet skal bo fast hos den ene. Samværsspørsmålene står også sentralt når barnevernet overtar omsorgen. Nylig er det gitt regler om besøkskontakt etter vedtak om (tvangs)adopsjon. På årets barnerettsdag ønsker vi å få belyst de mange fasettene av rettslig og faktisk karakter som kan oppstå.

Dagen starter med en menneskerettslig tilnærming der samværsspørsmålene belyses ut fra krav i Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon. 

Deretter ses mer spesielt på spørsmålene som reises etter barnevernlovens bestemmelser. Det gjelder retten til samvær, hvem som har rett til samvær, omfang av samvær, tilsyn, hva om/når samværsretten ikke benyttes mv.

Den tredje innledningen drøfter på tilsvarende måte de mange og ulike samværsspørsmålene som kan oppstå mellom foreldre, både hva gjelder avtalefrihet, muligheter for avtaleendringer, samværssabotasje, samværsnekt, tilsyn mv.

Som innledere har vi vært så heldige å få professor Karl Harald Søvig, Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, assisterende kommuneadvokat Trine Christin Riiber, Oslo kommune, Kommuneadvokaten og advokat Therese A.T. Heggedal, Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo.

Resten av dagen er viet til temaer som assistert befruktning, psykisk helsevern for barn med atferdsvansker og habilitet for dommere og sakkyndige. Temaer som blir belyst fra rettslige såvel som fra etiske og faktiske perspektiver. 

 

Hvem passer kurset for?

Alle jurister, advokater og dommere som jobber med barnerett eller barnevern.

Program

8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Velkommen ved kursleder
9:15 Samværsspørsmål - menneskerettslige utfordringer Professor, Karl Harald Søvig,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen

10:00 Pause
10:15 Samvær etter barnevernloven Assisterende kommuneadvokat, Trine Christin Riiber,
Oslo kommune - Kommuneadvokaten , Oslo

11:00 Pause
11:15 Samvær etter barneloven Advokat, Therese A.T. Heggedal,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Assistert befruktning - etiske, menneskerettslige og internrettslige aspekter

  • Med særlig fokus på eggdonasjon og surrogati
Professor dr. juris, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

13:45 Pause
14:00 Psykisk helsevern for barn i barnevernet - faktiske og rettslige utfordringer Seniorrådgiver/advokat, Wenche Dahl Elde,
Helsedirektoratet, avdeling for psykisk helsevern og rus, Oslo

14:45 Pause
15:00 Habilitet for dommere og sakkyndige Høyesterettsdommer, Liv Gjølstad,


15:45 Oppsummering og avslutning ved kursleder
16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Barnerett

JUS holder årlige årlige oppdateringskurs innen barnerettslige og barnevernrettslige temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug epost mba@jus.no eller mobil 48204565

 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April