Behandling av betrodde midler – erfaringer fra avholdte bokettersyn (Trondheim)

Herunder hvitvaskingsreglene med fokus på tilsynsrådets oppfølging av advokatenes implementering av regelverket.

Meld meg på

Tid

20. jan.

Påmeldingsfrist: 23. des.

Timer

3 juridiske timer / 3 ikke-juridiske timer

Fagområde

Sted

Clarion Hotel & Congress, Brattørkaia 1, TRONDHEIM

Kursavgift

Medlemmer: 0 NOK

Andre: 0 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

JUS og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet inviterer til kurs i regnskapsføring og behandling av betrodde midler i advokat-/rettsvirksomhet.  

Kurset er gratis. Avmeldingsgebyr er 500,- dersom man melder seg av senere enn en uke før kursstart.

Kurset går også i Trondheim 20. januar og i Bergen 21. januar.

 

 

Hvem passer kurset for?

Advokater, rettshjelpere og regnskapsførere. Kurset er praktisk rettet med gjennomgang av aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Kursstart

Temaer som tas opp:

  • Generell innledning
  • Regnskapslov/bokføringslov/bokføringsforskrift
  • Opptjente ikke fakturerte honorarer
  • Advokatforskriften kapittel 3: Behandling av betrodde midler
  • Advokatforskriften kapittel 3A: Årsregnskap og revisjon
  • Særregnskaper 
  • Tilsynsrådets oppgaver
  • Egenerklæring med revisoruttalelse
  • Hvitvaskingsreglene med fokus på tilsynsrådets oppfølging av advokatenes implementering av regelverket og gjennomgang av forventinger knyttet til en risikobasert tilnærming
  • Erfaringer fra bokettersyn hos advokater

 

 

Statsautorisert revisor, Kjetil Andersen,
Ernst & Young AS

12:30 Lunsj
13:30 Kurset fortsetter
16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Andre juridiske kurs

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Januar