Bolig- og eiendomsrett. Nyheter, trender og sentrale emner (Oslo)

Her får du blant annet en oppdatering på teknologi og fremtid, ny eierseksjonslov og servitutter. Ta en titt på programmet!

Meld meg på

Tid

7. mai.

Påmeldingsfrist: 9. apr.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer / 4 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Dette fordypningskurset i bolig- og eiendomsrett behandler utvalgte dagsaktuelle temaer som ajourfører deltakeren med nyheter og trender innen rettsområdet. Temaene gjenspeiler spørsmål og utfordringer som du som arbeider med bolig- og eiendomsrett gjerne kommer i kontakt med/arbeider med. Kurset avholdes også i Bergen.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, eiendomsmeglere, takstmenn, eiendomsforvaltere, ansatte i offentlig forvaltning og boligsamvirket.

Program

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Elbil - teknisk og praktisk oversikt Leder, Erik Lorentzen,
Norsk Elbilforening

10:30 Elbil - utvalgte juridiske problemstillinger

 • Hva åpner loven for i dag?
 • Styrets kompetanse til å avslå elbil-løsninger
 • Forskjeller ved borettslag/sameie
 • Kostnadsfordeling
 • Lokalt nett/nettselskap. Kapasitet.
 • Praktiske løsninger
Advokat, Henning Lauridsen,
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Oslo

11:15 Pause
11:30 Forslag til regulering av tre nye forhold i eierseksjonsloven.

 • Regulering av korttidsutleie
 • Regulering av "hyblifisering"
 • Skjerpet ervervsbegrensning
Fagdirektør, Cecilie Karlson,
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), Bolig- og bygningsavdelingen, Oslo

12:15 Lunsj
13:00 Avhendingsloven - endringer og utvalgte temaer Partner , Per Christian Grant-Carlsen,
Brækhus Advokatfirma DA

13:45 Pause
14:00 Foredraget fortsetter
14:45 Pause
15:00 Fravikelse av fast eiendom

 • Når og hvordan kan det begjæres fravikelse - unngå fallgruvene. 
 • Namsmannens praktiske gjennomføring, tidsperspektiv m.m
 • Ulovlig selvtekt - gjeninnsettelse av leietaker. 
 • Hvordan få raskere avsluttet et problematisk leieforhold?

45 min foredrag etterfulgt av tid til spørsmål og diskusjon

Juridisk seniorrådgiver - faglig leder, Cathrine Voigt,
Oslo politidistrikt - Oslo, Asker og Bærum namsfogdkontor, Sandvika

16:00 Pause
16:15 Hva kan eiendommen brukes til?

Eiendommens arealformål fastsatt i reguleringsplanen er styrende for hva eiendommen lovlig kan brukes til. Mange eiendommer er underlagt eldre reguleringsplaner og hva eiendommen lovlig kan brukes må bestemmes i lys av reglene som gjaldt da reguleringsplanen ble vedtatt. Praksis kan ha variert betydelig over tid og fra kommune til kommune.

Lovlig etablert bruk kan videreføres selv om eiendommen senere har blitt omregulert. Grense for bruksendring kan i praksis være vanskelige å trekke. Dersom det er tale om en bruksendring, oppstår spørsmål om bruksendringen utløser søknadsplikt og krav til tekniske løsninger iht dagens forskrifter.

Foredraget belyser utvalgte problemstillinger i relasjon til dette, og hvordan man best løser de utfordringene som oppstår.

Advokat/partner, Martin Støren,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

Advokat, Camilla Kristiansen Lunne,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

17:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Bolig- og eiendomsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tlf: 92211266 eller tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs