Bolig- og eiendomsrett. Nyheter, trender og sentrale emner (Oslo)

Her får du blant annet en oppdatering på teknologi og fremtid, ny eierseksjonslov og servitutter. Ta en titt på programmet!

Meld meg på

Tid

4. mai.

Påmeldingsfrist: 5. apr.

Fortsatt ledige plasser

Timer

6 juridiske timer / 5 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabels gate 16, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Dette fordypningskurset i bolig- og eiendomsrett behandler utvalgte dagsaktuelle temaer som ajourfører deltakeren med nyheter og trender innen rettsområdet. Temaene gjenspeiler spørsmål og utfordringer du som arbeider med bolig- og eiendomsrett gjerne kommer i kontakt med og arbeider med. Kurset avholdes også i Bergen.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, eiendomsmeglere, takstmenn, eiendomsforvaltere, ansatte i offentlig forvaltning og boligsamvirket.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Teknologi og fremtid

  • Hvordan bygninger og teknologien den inneholder gjør at eiendomsbransjen nå egentlig blir forvaltere av IT-systemer, som innebærer at de er særskilt underlagt GDPR og må tilpasse seg det. 
Advokatfullmektig, Christian Werner Skovly,
Føyen Torkildsen, Oslo

10:45 Pause
11:00 Vedtak i borettslag og eierseksjonssameier

Vi går blant annet inn på følgende temaer:

  • Hva kan vedtas av styret og hva krever vedtak i generalforsamling/årsmøte?
  • Når kreves kvalifisert flertall og når er det tilstrekkelig med alminnelig flertall?
  • Hva kan det det fattes vedtak om, dvs. hva er grensen for flertallets kompetanse?
  • Betydningen av om et vedtak gjelder vedlikehold eller standardheving/nye tiltak 
Advokat, Pål Grønnæss,
Obos Bbl, Oslo

11:45 Lunsj
12:30 Ny eierseksjonslov – utvalgte temaer

Vi går nærmere inn på noen av endringene, bl.a.:

  • Hva er nytt mht. seksjonering av nye sameier 
  • Nye regler om parkering, herunder organisering av parkering i nye sameier, bytteordning for HC-plasser i nye og bestående sameier og etablering av ladepunkter i bestående sameier
  • Bruksrettigheter på fellesareal
Advokat, Pål Grønnæss,
Obos Bbl, Oslo

14:00 Pause med lett bevertning
14:15 Boligkjøpers direktekrav mot entreprenør Advokat, Magnus Løvlien Lutnæs,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

15:15 Pause med lett servering
15:30 Servitutter

Servituttspøkelset: Hindrer en 100 år gammel avtale en utbygging som en reguleringsplan i dag åpner for? Foredraget vil belyse rettsutviklingen fra slike servitutters reguleringsplanlignende rolle til gjeldende rett i dag samt eventuelle muligheter til å få gjennomført en utbygging i strid med en privatrettslig (fremdeles) gyldig servitutt.

Advokat, Per P. Hodneland,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Bolig- og eiendomsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på tlf: 901 42343 eller ehl@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai