Complianceutdanning i Danmark

Complianceutdanningen er en formalisert, kompetansegivende utdanning innen Corporate Compliance rettet mot praktikere og advokater. Utdanningen henvender seg til ansatte i mellomstore og større virksomheter med compliance som arbeidsområde. Utdanningen egner seg også for advokater, som ønsker en bedre forståelse for corporate compliance som fagområde.

Meld meg på

Tid

14. mai. – 27. aug.

Påmeldingsfrist: 15. apr.

Timer

40 juridiske timer

Fagområde

Sted

Danske Advokater Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København, DENMARK

Kursavgift

Medlemmer: 54 000 NOK

Andre: 54 000 NOK

JUS I SAMARBEID MED ANDRE

Hva lærer du?

Etterspørselen etter utdanning innenfor dette fagområdet er stadig stigende. Sammen med Danske Advokater tilbyr vi derfor Complianceutdanningen også i år.

Alle vil gjerne vite hvordan vi kan etablere et system som sikrer at bedriftene på den beste og mest effektive måten følger gjeldende lover og regler og i tillegg overholder bedriftens interne regler og retningslinjer.

Formålet med utdanningen er å gi deltakerne en grundig forståelse for generell Corporate Compliance, både med hensyn til formell kunnskap og praktiske verktøy.

Utdanningen vil gjennomgå sentrale temaer som rettslige rammer, rolleforståelse, compliancestrategi, etablering av complianceprogram, effektiv kommunikasjon, styring av tredjeparter, gjennomføring av interne undersøkelser, etablering av whistleblow-kanaler, håndtering av persondata samt samspill med offentlige myndigheter. 

Undervisningen vil bestå av forelesninger, interaktiv læring i grupper og case-arbeide, så du skal være oppmerksom på at det vil være forberedelse mellom modulene.

Underviserne vil være advokater fra Danmark og UK, Compliance Officers fra større skandinaviske bedrifter og andre spesialister. Ankerperson er Tormod Tingstad.

Tormod Tingstad has more than 20 years experience from the legal and corporate world, having spent the last 10 years focusing on complex compliance issues in a number of international jurisdictions. Among other roles, he has been Chief Compliance Officer of Yara International ASA and Partner and Head of Forensic in KPMG Denmark. Tormods focus is on building robust, yet pragmatic compliance program, with a strong focus on building a culture of integrity as a first line of defence against unethical practices. With law degrees from the University of Oslo as well as London School of Economics, Tormod is a qualified lawyer living in Copenhagen.

Avhengig av deltakelsen, vil all undervisningen være på engelsk.

Husk at samlingene er 14. mai, 17.-18. juni og 26.-27. august 2019.

Hvem passer kurset for?

Compliance officers, advokater, internrevisorer og andre som jobber med eller ønsker mer kjennskap til corporate compliance.

Samling 1

9:00 Modul 1: Key Legislation & ensuring support and resources internal in the Organization.

 • The nature of corporate compliance: Defining the topic and legislative overview.
 • Case: Compliance as leadership.
 • UK Bribery Act and US Foreign Corrupt Practices Act.
 • Defining risk/ Performing Risk Assessments.
 • Workshop: Performing Risk Assessments
 • Workshop / discussion / wrap-up.
Skriv ut hele programmet

Samling 2

9:00 Modul2: Compliance Strategy and Creating a Program

 • Further details are comming soon
 • Training a diverse organization
 • Wrap-up and introduction to Module 3
8:30 Modul 3:Efficient supply chain management and conducting integrity due-diligence on third parties, policy setting

 • Requirements and expectations under relevant legislation
 • Case: Integrity due diligence and third-party management
 • Workshop: Third party due diligence
 • Wrap-up and introduction to Module 4
Skriv ut hele programmet

Samling 3

9:00 Modul 4:Internal investigations: Efficient execution while safeguarding legal restrictions and other interests

 • Data Privacy: National and EU legislation, self- incrimination
 • Creating an investigation plan and securing information, interview witnesses etc.
 • Case: A practical perspective: Internal investigations at FL Smidth
 • Interviewing witnesses and parties
 • Workshop: Internal investigation
 • Wrap-up and introduction to Module 5.
8:30 Modul 5: Whistleblowing, crisis management & working with authori

 • International financial crime: Money laundering as a gate way to crime – and a potential show stopper; Introduction to AML
 • Setting up and operating a whistleblowing system
 • Relationship with national enforcement authorities
 • ISO 37001 – Standard on Anti-Corruption
 • Workshop: Crisis management
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kursavgiften vil bli justert i henhold til valutakurs ved faktureringsdato.

Compliance

Rettsområdet dekker svært bredt og har hovedfokus på forebygging og systematisk arbeid med virksomhetsstyring på alt fra eier- og styrenivå til de ansatte i virksomheten, og berørte eksterne i form av samfunnsansvar. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Gulsum Koc på mobil 93835018 eller på e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

 • E-kurs

  Compliance

  Innføringskurs / 2 juridiske timer

  NYTT KURS