Deliktskrav i kontraktsforhold

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 2 100 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 600 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

I kurset foretas det en gjennomgang av hvorfor og når det kan fremmes erstatningskrav etter alminnelig erstatningsrett som et alternativ til den ansvarsreguleringen som er fastsatt i kontrakten og kontraktskjeden. Det foretas en analyse av de såkalte Boridommene fra Høyesterett, og en etterfølgende forsøksvis oppsummering av rettstilstanden.

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokater som jobber med erstatningsrett.

Leksjoner

Leksjon 1) Presentasjon av kurset og overordnede problemstillinger Advokat Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, avd. Oslo, Oslo

Advokat Amund Bjøranger Tørum,
Tørum Chambers, Oslo

Lagdommer Arnt Erlend Skjefstad,
Gulating lagmannsrett

Leksjon 2) Innledning, utgangspunkter og utviklingslinjer. Deliktskrav mot egen kontraktspart
Leksjon 3) Deliktskrav innenfor kontraktskjeden
Leksjon 4) Bori II og III
Leksjon 5) Bori IV
Leksjon 6) Oppsummering

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller mobil. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen.
Opptaket er tilgjengelig fra publisertdato.

Kontaktpersoner

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige og sosiale møteplass og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget