Den årlige konkurranserettsdagen 2020

Dette kurset gir deg en oppdatering om rettsutviklingen på konkurranserettsområdet i Norge og EU/EØS, samt en fordypning i aktuelle problemstillinger.

Meld meg på

Tid

17. sep.

Påmeldingsfrist: 19. aug.

Timer

10 juridiske timer

Fagområde

Sted

Samfunnssalen Arrangement og Møtesenter, Arbeidersamfunnets plass1, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 4 200 NOK

Andre: 5 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

I år blir den årlige konkurranserettskurset redusert til en dag og flyttet til Oslo. JUS ønsker å opprettholde tradisjonene om å avholde det årlige konkurranserettskurset, samtidig som vi tar hensyn og bidrar til å redusere risikoen for koronasmitte. 

I tradisjonstro, vil kurset gir en oppdatering om rettsutviklingen på konkurranserettsområdet i Norge, EU /EØS samt en fordypning i aktuelle problemstillinger. Konkurransetilsynet, Nærings- og fiskeridepartementet og EFTAs overvåkningsorgan vil orientere om dagsaktuelle konkurransepolitiske utfordringer. Andre aktuelle rettsavgjørelser og aktuelle temaer vil også være i fokus i årets årlige kurs. 

Enkelte oppdateringsforedrag fra EU/EØS vil bli filmet på forhånd og distrubert til deltakerne på kursdagen. De øvrige temaene vil gjennomføres fysisk. De som imidlertid melder seg som deltaker på streaming, vil motta hele kurset digitalt i sin helhet, hvor de fysiske foredragene blir livestreamet og de øvrige foredraget sendt som e-kurs filer. 

Hvis du ønsker å "fjern-delta" på vårt årlige oppdateringskurs i konkurranserett, kan du gå til kursanonnsen for livestream her.

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister som jobber med konkurranserett

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Konkurransepolitiske utfordringer- myndighetenes prioriteringer Director, Gjermund Mathisen,
EFTA Surveillance Authority (ESA)

Ekspedisjonssjef, Camilla Bretteville Froyn,
Nærings- og fiskeridepartementet

Konkurransedirektør, Lars Sørgard,
Konkurransetilsynet

10:30 Pause
10:45 Konkurranseloven: Oversikt over praksis m.m. det siste året

 

 

 

Advokat, Helge Stemshaug,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

12:15 Lunsj
13:15 EU-rettens avgjørelse i Three/O2 (sak T-399/16) – konsekvenser for Konkurransetilsynets praksis i fusjonssaker? Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

14:00 Pause
14:15 Styrerepresentasjon hos konkurrenter: Hvordan håndtere det i praksis? Advokat, Tone Ripel,
Telenor ASA - Group Legal, Fornebu

Advokat, Stein Ove Solberg,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

15:00 Pause
15:15 Eksponering for bøte- og erstatningsansvar - morselskaper, suksesjon, gjentakelser

  • datterselskapers overtredelse
  • eierskifte 
  • gjentakende overtredelser

 

 
Advokat, Håkon Cosma Størdal,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Elisabeth Lian Haugsdal,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

16:00 Pause
16:15 Foretak i krise – aktualisert av COVID-19: Forholdet til konkurranselovgivningen Eirik Østerud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

17:00 Prosjektsamarbeid Advokat, Wenche Sædal,
Advokatfirmaet Thommessen As, Bergen, Bergen

17:30 Oppsummering og kursslutt
17:45 Oversikt over EU/EØS praksis - foredraget er på opptak Spesialrådgiver, Tormod Sverre Johansen,
Konkurransetilsynet

19:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi selvsagt for å følge rådene fra helsemyndighetene og gjeldende smittevernstiltak. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Konkurranse- og statsstøtterett

Innen dette fagområdet har vi et bredt kurstilbud, som strekker seg fra «Det årlige konkurranserettskurset» om høsten  og "Det årlige statsstøttekurset" om våren til innføringskurs og fordypningskurs innen utvalgte temaer hvert halvår. Kursene belyser blant annet det siste innen rettsområdet, og gir deg den nødvendige kunnskapen om konkurranse, offentlig støtte og offentlige anskaffelser for advokater, jurister og rådgivere innen privat næring og offentlig forvaltning. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller mobil 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November