Den årlige kontraktsrettdagen 2020

Dette er årets faglige sammenkomst for deg som arbeider med kontraktsrett!

Meld meg på

Tid

10. nov.

Påmeldingsfrist: 13. okt.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Meet Ullevål, Sognsveien 77, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 4 200 NOK

Andre: 5 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med kontraktsrett, i år må vi begrense oss til en dag - og kurset er lagt til Oslo.  Det er også begrenset hvor mange vi kan gi plass til fysisk på kurset  - så  her gjelder først til mølla-prinsippet. Du har imidlertid også mulighet til å følge foredragsholderne digitalt. Kurset gir en nyttig ajourføring om hva som har skjedd innenfor rettsområdet i løpet av det siste året, samt en fordypning i enkelte temaer som ansees særlig relevante for deltakerne. Årets kurs har foruten en gjennomgang av nyhetene innen rettsområdet, fokus på konkurs/gjeoldsforhandlinger i kontraktuelle forhold og særlige utfordringer knyttet til  kontrakter med det offentlige.

For deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i kontraktsrett i høst, så tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. Påmeldingen til livestream finner du her

 

Hvem passer kurset for?

Jurister, advokater og andre som arbeider med kontrakter og kontraktsrettslige problemstillinger.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registering
9:30 Nytt i kontraktsretten Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

10:15 Pause
10:30 Nytt i kontraktsretten - fortsetter
11:15 Pause
11:30 Nytt i kontraktsretten - fortsetter
12:15 Lunsj
13:00 Konkurs/gjeldsforhandling i kontraktuelle forhold

Hvordan sikre seg når kunder eller leverandører får betalingsproblemer?

Alminnelig kontraktsrett og gjeldende konkurs- og restruktureringslovgivning gir faktisk kreditor i løpende kontraktsforhold muligheten til å ta visse grep som kan være avgjørende for å unngå tap når en kontraktsmotpart får betalingsproblemer. Foredraget ser på praktiske grep og muligheter som er tilgjengelig fra du som kreditor blir kjent med betalingsproblemer hos din kunde eller leverandør og gjennom en gjeldsforhandling, rekontruksjon og/eller konkurs.

Advokat, Ellen Synnøve Schult Ulriksen,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Pål Lieungh,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

13:45 Pause
13:55 Konkurs/gjeldsforhandling i kontraktuelle forhold fortsetter
14:40 Pause
14:55 Kontrakter med det offentlige – muligheter og utfordringer

Foredraget vil særlig belyse fallgruver og muligheter i tilbudsfasen og under kontraktsgjennomføringen for kontrakter som er inngått etter regelverket om offentlig anskaffelser, herunder handlingsrommet ved etterfølgende endringer og krav, blandt annet basert på avtalelovens § 36 og læren om bristende forutsetninger

Advokat, Anne Hesjedal Sending,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Sondre Dyrland,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

15:40 Pause
15:50 Kontrakter med det offentlige – muligheter og utfordringer fortsetter
16:35 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Kontraktsrett

JUS har flere fagtilbud innenfor dette rettsområdet. Vi avholder et årlig kurs i november hvert år, innføringskurs i kontrakter ved behov og mindre temakurs når det er aktuelt. Det årlige kurset har faste poster som gjennomgang av rettspraksis og nyheter i rettsutviklingen, samt aktuelle og interessante temaer for deg som arbeider med kontrakter. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe  på mobil 901 04 650 eller ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November