Den årlige medie- og markedsrettsdagen 2020

Er du oppdatert på det siste innen medie- og markedsrett? I tillegg til den årlige oppdateringen behandler vi flere interessante problemstillinger på årets kurs.

Meld meg på

Tid

16. sep.

Påmeldingsfrist: 26. aug.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 200 NOK

Andre: 5 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

På den årlige medie- og markedsrettsdagen vil den uunværlige oppdateringen av medie- og markedsretten stå sentralt. I tillegg har diskusjonen om markedsføring på digitale plattformer og ansvaret for brukergenerert innhold vært aktuelle - og årets kurs adresserer disse problemstillingene. De øvrige temaene er valgt ut på bakgrunn av deres aktualitet samt tilbakemeldinger fra tidligere års deltakere.

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i medie- og markedsrett i høst. I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. 
Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister, offentlige ansatte og andre rådgivere i bedrifter som jobber både mye og lite med problemstillinger knyttet til forskjellige typer medier.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Oppdatering av medieretten

Det blir ingen årlig medie- og markedsrettsdag uten en god gjennomgang av rettsutviklingen på medieretten. I år - som i fjor - ved Advokat og leder av Juridisk avdeling, NRK, Ane Stokland. Vi gleder oss!

Advokat og leder av Juridisk avdeling, NRK, Ane Stokland,
NRK Juridisk Avdeling, Oslo

10:15 Pause
10:30 Oppdatering av markedsretten

Like gjennomført som i fjor gir advokat Cathrine Grundtvig oss en lynoppdatering av rettsutviklingen av markedsretten. Det er ikke så rent lite vi skal gjennom - så her gjelder det å følge nøye med!

Advokat, Cathrine Grundtvig,
Advokatfirmaet Ræder AS, Oslo

11:15 Pause
11:30 Markedsføring på digitale platformer - "Legal battle" om rett og galt

Mange bedrifter mangler en strategi for markedsføring på nett og opplever at det kan være lett å trå feil. Hvordan skal man orientere seg i jungelen av begreper som søkemotoroptimalisering, betal-per-klikk-annonser, markedsføring på sosiale medier og innholdsmarkedsføring? Advokatene Martin Berggreen Rove og Rune Opdahl kommer med sine beste tips og veileder oss om rett og galt i digital markedsføring.

Advokat, Martin Berggreen Rove,
Orkla ASA, Oslo

Advokat, Rune Opdahl,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

12:15 Lunsj
13:00 Markedsføring ovenfor barn - Hva opplever barn og unge selv og hva sier forskningen om dette?

Foredraget presenterer nyere forskning på barn og unges opplevelser med markedsføring på sosiale medier, samt hvordan disse nyere formene for digital markedsføring henvender seg til barn og unge gjennom en rekke strategiske virkemidler.

Forsker III, Kamilla Knutsen Steinnes,
OsloMet - Storbyuniversitetet

Stipendiat, Helene Maria Fiane Teigen,
OsloMet - Storbyuniversitetet

13:45 Pause
14:00 EØS-avtalen som beskrankning for spillerommet i norsk markedsføringsrett

Deler av markedsføringsloven inneholder regler som er EØS-harmonisert, slik som for eksempel reglene om sammenliknende reklame. Men loven rommer også andre materielle regler som utfyller eller støter an mot annet EØS-harmonisert regelverk, slik som varemerkeretten. I hvilken utstrekning er NKU og norske domstoler begrenset av EØS-avtalen til å avgjøre om handlinger næringsdrivende imellom er i strid med god forretningsskikk?

Advokat, Ida Gjessing,
Advokatfirmaet GjessingReimers AS, Oslo

14:45 Pause
15:00 Reklamesensur for distributører – ny § 4-7 i kringkastingsloven

Medietilsynet v/Linda Marie Andersen redegjør for endringsforslaget for oss. Haakon Gjesdahl og Hallvard Oftebro kommenterer. Til slutt åpnes det opp for spørsmål fra salen.

Advokat, Hallvard Oftebro,
Nordic Entertainment Group Norway AS, Oslo

Advokat, Haakon Gjesdahl,
Canal Digital AS

Seniorrådgiver, juridisk og regulatorisk avdeling, Linda M. Andersen,
Medietilsynet

15:45 Pause
16:00 Ansvaret for brukergenerert innhold

Spørsmålet om hvorvidt nettsted-/plattformeier kan holdes straffe- og/eller erstatningsrettslige ansvarlig for ulovlig innhold publisert av brukere (i kommentarfelt og lignende), såkalt brukergenerert innhold, har vært gjenstand for diskusjon i flere år. Advokat Jon Wessel-Aas tar oss med gjennom relevante bestemmelser i den nye Medieansvarsloven som trer i kraft 1. juli 2020, og også om rettstilstanden når det gjelder ansvar for brukergenerert innhold utenfor medieansvarslovens virkeområde.

Advokat, Jon Wessel-Aas,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

16:45 Kurs slutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi selvsagt for å følge rådene fra helsemyndighetene og gjeldende smittevernstiltak. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Medie- og markedsrett

Innenfor dette fagområdet arrangerer vi et årlig oppdateringskurs i september. På kurset behandles aktuelle problemstillinger og temaer. I tillegg får du naturligvis en gjennomgang av rettspraksis på området det siste året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs