Den årlige patent-, varemerke- og designrettsdagen 2020

Velkommen til en innholdsrik dag, hvor vi skal innom aktuelle temaer og endringer innen et spennende rettsfelt i stadig utvikling. Dette er høstens treffsted for deg som arbeider med patent-, varemerke- eller designrett.

Meld meg på

Tid

27. okt.

Påmeldingsfrist: 22. okt.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgt. 17, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 200 NOK

Andre: 5 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige oppdateringskurset i patent-, varemerke- og designrett vil behandle aktuelle temaer og endringer innenfor rettsfeltet. I år vil vi i tillegg berøre temaer i grenseflaten mellom varemerkerett og markedsføringsrett, samt være innom endringene i varemerkeloven og tolloven. Mer om de enkelte foredrag finner du nærmere beskrevet i programmet.

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i høst. I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. 
Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her. 

Hvem passer kurset for?

Advokater, patentingeniører og saksbehandlere i patentkontorene og saksbehandlere i patentstyret

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:15 Den årlige IP-quizen!

Vi starter morgenen med en kahoot hvor noen spørsmål er IP-relaterte og noen overhodet ikke. Premie til den beste!

Advokat, Martin Berggreen Rove,
Orkla ASA, Oslo

9:30 Oppdatering av varemerke- og designretten Advokat, Camilla Vislie,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

10:30 Varemerkenes funksjoner

Hva er varemerkenes funksjoner, hva betyr det egentlig og når er det relevant å vise til de ulike funksjonene?

Advokat, Thomas Gaarder-Olsen,
Onsagers As, Oslo

11:00 Pause
11:15 Oppdatering av patentretten Advokat, Ingvild Hanssen-Bauer,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

12:00 Kunstig intelligens og oppfinnelseshøyde Førsteamanuensis, Harald Irgens-Jensen,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

12:45 Lunsj
13:30 Håndheving av immaterielle rettigheter mot import av kopivarer Advokat, Øivind K. Foss,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

14:15 Er synlige varemerker til hinder for forvekslingsfare under markedsføringslovens etterlikningsvern? Advokat, Rune Opdahl,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

14:45 Pause
15:00 Oppdatering av etterligningsvernet Advokat, Felix Reimers,
Advokatfirmaet GjessingReimers AS, Oslo

15:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi selvsagt for å følge rådene fra helsemyndighetene og gjeldende smittevernstiltak. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Patent-, varemerke- og designrett

JUS tilbyr ett årlig kurs innen dette fagområdet. Kurset arrangeres i oktober/november hvert år, på Farris Bad i Larvik. Oppdatering på rettsområdet står sentralt, men kurset belyser også andre viktige og aktuelle temaer. Dette er årets faglige- og sosiale arena for deg som arbeider med patent-, varemerke- og designrett. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs