Den årlige pensjonsrettsdagen 2020

Dette kurset er for deg som interesserer deg for og arbeider med pensjonsrettslige spørsmål!

Meld meg på

Tid

18. nov.

Påmeldingsfrist: 20. okt.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 050 NOK

Andre: 5 050 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset har fokus på pensjonsrettslige spørsmål og holder deg oppdatert på rettsutviklingen. Temaene iår vil være nytt i pensjonsretten, ny rettspraksis med fokus på virksomhetsoverdragelse, pensjon ved permittering og i sluttavtaler, og særaldersgrenser og pensjonsreformen.

For deg som ønsker å «fjern-delta» på den årlige pensjonsrettsdagen i høst, tilbyr vi livestream av dette kurset. Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister i privat og offentlig virksomhet og andre som arbeider med pensjonsrettslige problemstillinger.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Nyheter i pensjonsretten

 • Herunder utvalgsarbeid om evaluering av pensjonsreformen

Advokat, Sven Iver Steen,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

10:15 Pause
10:30 Rettspraksis innen pensjonsretten

 • Særlig om Høyesteretts dom av 26.juni 2020 (HR-2020-1339-A) i sak mellom ISS Facility Services AS og 61 renholdsmedarbeidere som ble overført fra Forsvarsbygg
  Advokat Christel L. Søreide, Advokatfirmaet Wiersholm

  Kommentarer til Høyesteretts dom ved prosessfulmektigene advokat (H) Kurt Weltzien fra NHO og advokat Alexander Cascio fra LO
   
Advokat, Christel L. Søreide,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Kurt Weltzien,
NHO, Oslo

Advokat, Alexander Cascio,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

11:45 Lunsj
12:30 Særaldersgrenser og pensjonsreformen i offentlig sektor

 • Hvorfor ble det brudd i forhandlingene
 • Hva er status etter bruddet? Hva skjer videre?
 • Spørsmål om grunnlovsvern?
 • Forholdet til overføringsavtalen
Advokat, Trond Erik Solheim,
Homble Olsby advokatfirma AS, Oslo

13:30 Pause
13:45 Pensjon ved permittering og i sluttavtaler

 • Pensjon ved permitteringer og i sluttavtaler
  v/advokat Kari B. Andersen, Advokatfirma Storeng, Beck og Due Lund
 • Særlig om forholdet til pensjonsplanen
  v/ advokat Klaus Henrik Wiese-Hansen, Advokatfirmaet Schjødt AS
Advokat, Kari Bergeius Andersen,
Advokatfirma Storeng, Beck og Due Lund (SBDL) AS, Oslo

Partner, Klaus Henrik Wiese-Hansen,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

15:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

Oktober

September

November