Den årlige personskadeerstatningsrettsdagen 2020

Er du advokat, dommer, jurist eller saksbehandler som arbeider med personskadeerstatning? Bli oppdatert på årets kurs i Oslo.

Meld meg på

Tid

13. nov.

Påmeldingsfrist: 15. okt.

Timer

5 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 200 NOK

Andre: 5 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Hva er riktig erstatning?

Erstatningsretten reiser mange rettslige og medisinske utfordringer. Den årlige personskadeerstatningsrettsdagen tar sikte på å gi en grundig rettslig og medisinsk gjennomgang av de mest aktuelle temaene innen erstatningsretten, og etter å ha blitt avholdt i over 20 år, har kurset for mange blitt en naturlig årlig sosial og faglig møteplass.

Årets kurs begynner med to timers dypdykk i nyere praksis. Deretter tar vi for oss temaet om gjenopptak og erstatningsutmålingen ved gjenopptak. Kurset avsluttes med en time etikk, som vanligvis leveres på en lett og humoristisk måte. Årets utvalgte temaer blir bredt belyst ved forskjellige aktører innen erstatningsrettsområdet.

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i konkursrett i høst. I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset.
Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere og andre som arbeider med eller er interessert i personskadeerstatningsrett. Saksbehandlere i forsikringsselskaper.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Oppdateringsforedrag Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Ståle Haugsvær,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

10:00 Pause
10:15 Foredraget fortsetter Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Ståle Haugsvær,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

11:15 Pause
11:30 Gjenopptak

Når det inngås en avtale om erstatningsoppgjør legger partene til grunn visse forutsetninger om fremtiden. Fremtiden utvikler seg imidlertid ikke alltid som man forventer. Det kan da være nødvendig å behandle oppgjøret på nytt for at skadelidte skal få full erstatning. I to dommer fra Høyesterett, som Einar selv førte, Etteroppgjør I (2013) og Etteroppgjør II (2019), har vilkår og muligheter for gjenopptak blitt klarlagt. Det har ført til at gjenopptak har blitt langt mer praktisk enn tidligere. I foredraget vil Einar belyse hva som skal til for å få til et gjenopptak, og også si noe om hvordan etteroppgjøret skal utmåles.   

 

Advokat, Einar I. Lohne,
Langseth Advokatfirma Da, Oslo

12:15 Lunsj
13:15 Erstatningsutmålingen ved gjenopptak Advokat, Truls Nygård,
If Skadeforsikring NUF, Lysaker

14:00 Pause
14:15 Avkortning og svik

Formålet med foredraget er å gi en gjennomgang av hvilke regler som gjelder der forsikrede har gitt uriktige opplysninger om sin helsesituasjon ved tegning av personforsikringer, inkludert barneforsikring.

Foredraget omhandler reglene om forsikredes opplysningsplikt, samt hvilken adgang forsikringsselskapene har til å avkorte eller avslå forsikringsutbetaling ved manglende oppfyllelse av opplysningsplikten.

Advokat, Jane Margrethe Ytreøy Grøndalen,
Codan Forsikring, Oslo

15:00 Pause
15:15 Etikk Advokat, Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS, Oslo

16:00 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi selvsagt for å følge rådene fra helsemyndighetene og gjeldende smittevernstiltak. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs