Den årlige selskapsrettskonferansen

Den årlige selskapsrettskonferansen er en arena for å bli kjent med landets fremste selskapsrettsjurister. Her bygges nettverk på tvers av landet! I år flytter selskapsrettkonferansen til Tønsberg. 

Meld meg på

Tid

22. – 23. okt.

Påmeldingsfrist: 24. sep.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, TØNSBERG

Kursavgift

Medlemmer: 5 110 NOK

Andre: 6 610 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Årets ajourføringskurs vil oppdatere deltakerne i det siste som har skjedd innenfor selskapsretten det siste året, og i tillegg ta noen dypdykk i enkelte temaer. Årets konferanse vil blant annet ta for seg konkurranseklausuler i aksjonæravtaler og hvordan man bør løse de mest sentrale kranglepunkter i en avtale om virksomhetskjøp, og hva skjer i praksis? På dag 2 skal vi gjennomgå kjøpesumsberegning, aktuelle konsernspørsmål og salg av virksomheter som involverer selgers kreditorer. 

 

 

 

 

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og andre med behov for ajourføring og fordypning innen selskapsrett.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registering
10:00 Velkommen ved kursleder Partner/Advokat, Tor Bechmann,
Tenden Advokatfirma ANS, Tønsberg

10:15 Hvordan bør man løse de mest sentrale kranglepunkter i en avtale om virksomhetskjøp, og hva skjer i praksis?

De mest sentrale punktene i en kjøpekontrakt ut over kjøpesumsberegningen, bakgrunnsrettens regulering av disse, hvilke alternativer man i praksis har å velge mellom, og hvilke som brukes mest. 

Partner/advokat, Erik Langseth,
Advokatfirmaet BAHR AS

Partner/advokat, Øystein Guvåg,
Advokatfirmaet BA-HR AS

11:00 Pause
11:15 Hvordan bør man løse de mest sentrale kranglepunkter i en avtale om virksomhetskjøp, og hva skjer i praksis? Partner/advokat, Erik Langseth,
Advokatfirmaet BAHR AS

Partner/advokat, Øystein Guvåg,
Advokatfirmaet BA-HR AS

12:00 Lunsj
13:00 Konkurranseklausuler i aksjonæravtaler Partner/advokat, Håkon Andre Cosma Størdal,
Advokatfirmaet Wiersholm AS

Partner/advokat, Kristian Martin Lind,
Advokatfirmaet Wiersholm AS

13:45 Pause
14:00 Konkurranseklausuler i aksjonæravtaler Partner/advokat, Håkon Andre Cosma Størdal,
Advokatfirmaet Wiersholm AS

Partner/advokat, Kristian Martin Lind,
Advokatfirmaet Wiersholm AS

14:45 Pause
15:00 Nytt i selskapsretten

  • Ny rettspraksis
  • Nytt fra lovgivningen

 

Professor dr. juris, Tore Bråthen,
Handelshøyskolen Bi

17:00 Slutt for dagen og egentid
18:45 Aperitiff og felles middag
9:00 Kjøpesumsberegning Partner/advokat, Erik Thyness,
Advokatfirmaet Wiersholm AS

Partner , Nils Kristian Bø,
Ernst & Young AS

9:45 Pause
10:00 Kjøpesumsberegning fortsetter Partner/advokat, Nils Kristian Bø,
Ernst & Young AS

Partner/advokat, Erik Thyness,
Advokatfirmaet Wiersholm AS

10:45 Pause
11:00 Klausuler om kjøpesumregulering

Når klausuler om kjøpesumregulering er å anse som voldgiftsklausuler. Kan revisors avgjørelser overprøves av domstol?

Førsteamanuensis, Margrethe Buskerud Christoffersen,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

12:00 Lunsj
13:00 Konserninteressen - har det skjedd en rettsutvikling? Assosiert partner/advokat, Herman Bondeson,
Advokatfirmaet Haavind AS

13:45 Pause
14:00 Salg av virksomhet som involverer selgers kreditorer

Foredraget behandler salg av virksomhet utenfor konkurs, hvor kreditorene i realiteten har hovedinteressen i salget «distressed transactions». En slik transaksjon inneholder elementer både av en konkurstransaksjon og en tradisjonell M&A. Hvilke praktiske og rettslige forhold skal advokatene som forhandler avtalene være oppmerksomme på når det gjelder kreditorenes, selgers og kjøpers posisjoner?

Partner/advokat, Stine Dalenhag Snertingdalen,
Kvale Advokatfirma DA

Advokat, Carl Christian Marthinussen,
Kvale Advokatfirma DA

15:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Quality Hotel Tønsberg, TØNSBERG
21. – 22. okt. Kr 1 145 / 22. – 23. okt. Kr 1 930

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Selskapsrett

JUS arrangerer årlig ajourføringskurs innen dette fagområde, som "Det årlige selskapsrettskurse"t som avholdes under Advokatenes fagdager i Oslo. I tillegg kan du delta på "Den årlige selskapsrettskonferansen". Det tilbys også grunnkurs og påbygningskurs, herunder kurs om grunnleggende selskapsrett, praktisk styrearbeid, og offentlige selskapsformer. Kursene er lagt opp med en praktisk vinkling hvor aktuelle temaer innen selskapsrettslige spørsmål belyses og diskuteres. Temaene er spesielt interessant for advokater, dommere og jurister, i tillegg til styremedlemmer, daglig ledere, juridiske rådgivere, økonomiansvarlige og andre som arbeider med selskapsrettslige spørsmål.  

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen Gulsum Koc på mobil 93835018 eller e-post gk@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober