Den årlige statsstøttedagen

Her får du den tradisjonelle oppdateringen fra departementet og ESA, samt fra EU/EØS . I tillegg tar vi et dypdykk i flere aktuelle temaer. 

Meld meg på

Tid

26. nov.

Påmeldingsfrist: 29. okt.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 200 NOK

Andre: 5 200 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

På grunnet av koronasituasjonen har vi måttet utsette årets statstøttekurs til høsten. Kurset blir redusert til en dag og flyttet til Oslo sentrum. I tradisjonens tro, er vi har vi fokus på nytt fra departementet og ESA, og oppdatering fra EU/EØS . I tillegg tar vi et dypdykk i flere temaer som blant annet: Revisjon av reglene om statsstøtte, privat håndheving, norske myndigheters egen håndtering på brudd av offentlig statsstøtte. Kurset vil ha foredragsholdere som er de fremste innen sitt fagområde. Det vil også være anledning til å stille spørsmål til foredragsholdere. 

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige statsstøttekurs i høst. I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her.

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater som jobber med statsstøtte

Program

9:00 Registrering og velkomstkaffe
9:30 ESAs håndtering av statstøtterettslige utfordringer i lys av koronag

 Korona har gitt behov for omfattende støttetiltak for næringslivet. ESA, som kontrollorgan for statsstøtte har hatt sin største arbeidsbyrde noensinne. Hvordan prioriterer ESA saker i en slik situasjon, hvilke saker velger ESA å behandle, og hvordan påvirker krisen utøvelsen av ESAs skjønn? Siste nytt fra ESA, eksempler på saker og problemstillinger og en pekepinn på hva som er i vente.

 

Director, Gjermund Mathisen,
EFTA Surveillance Authority (ESA)

10:15 Pause
10:30 Nærings- og fiskeridepartementets håndtering av statsstøtterettslige utfordringer i lys av korona

Departementet spiller en sentral rolle i så vel regelverksutvikling og sakshåndtering på statsstøtteområdet. Koronasituasjonen har medført en svært stor arbeidsbyrde for departementet.

Hvordan prioriterer departementet saker i en slik situasjon, hvilken bistand kan støttegivere forvente av departementet, og hvordan påvirker krisen de løpende oppgavene til departementet?

Siste nytt fra departementet og eksempler på saker og problemstillinger
Foreleser: Avdelingsdirektøren kommer

11:15 Lunsj
12:15 Oppdatering innen EU/EØS

Statsstøtteretten preges av omfattende praksis fra domstolene og overvåkningsorganene. Vi får en gjennomgang og oversikt over praksis og hva som har skjedd siden sist statsstøttekurs.

Praksis knyttet til korona vil også bli berørt

Advokat, Bjørnar Alterskjær,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

13:00 Pause
13:15 Revisjon av reglene om offentlig støtte

Den lenge etterlengtede revisjonen av det norske støtteregelverket er nå underveis. Hvis alt går etter planen er regelverket på høring når foredraget holdes. Vi får presentert hovedpunktene i de nye reglene

Jurist, Carsten Borgersrud Nielsen,
Nærings- og fiskeridepartementet

Seniorrådgiver, Marie Wiersholm,
Nærings- og fiskeridepartementet

14:00 Pause
14:15 Privat håndheving av statsstøtte

ESA publiserte i juli 2019 en rapport om privat håndhevelse av statsstøttereglene i EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein. EU har publisert en lignende rapport om håndhevelse i EU-landene. Vi får presentert hovedfunnene i rapporten.

Advokat, Camilla Fossem,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

15:00 Pause
15:15 Nasjonal håndtering av brudd av statsstøttereglene

En dom fra EU-domstolen, Eesti Pagar, slår fast at nasjonale myndigheter som oppdager at det er gitt støtte i strid med statsstøttereglene plikter å rydde opp i forholdet på eget initiativ. Dette kan inkludere tilbakebetaling av støtten som er gitt.

Foredraget vil behandle de viktigste problemstillingene dommen reiser.

Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

16:00 Pause
16:15 Samhandelspåvirking- når er støtten for liten til at den omfattes av EØS-avtalens statsstøtteregler?

EU-kommisjonen og ESA har de siste årene kommet med en rekke avgjørelser hvor man har vurdert at støtten ikke påvirker samhandelen. Slik støtte vil dermed ikke være omfattet av EØS-avtalen.

Det kan være uklart hvor grensen går, og hvordan man kan gå frem for å vurdere om samhandelen er påvirket.

 

Vi får i dette foredraget praktiske råd og tips om hvordan man kan gå frem for å vurdere dette.

Advokat, Beatrice Dankertsen Hennyng,
KS Advokatene, Oslo

17:00 Oppsummering og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi selvsagt for å følge rådene fra helsemyndighetene og gjeldende smittevernstiltak. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Konkurranse- og statsstøtterett

Innen dette fagområdet har vi et bredt kurstilbud, som strekker seg fra «Det årlige konkurranserettskurset» om høsten  og "Det årlige statsstøttekurset" om våren til innføringskurs og fordypningskurs innen utvalgte temaer hvert halvår. Kursene belyser blant annet det siste innen rettsområdet, og gir deg den nødvendige kunnskapen om konkurranse, offentlig støtte og offentlige anskaffelser for advokater, jurister og rådgivere innen privat næring og offentlig forvaltning. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller mobil 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs