Det årlige arbeidsrettskurset i Oslo 2020

Det årlige arbeidsrettskurset gir deg en ajourføring i rettsutviklingen og en gjennomgang av aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger.

Meld meg på

Tid

24. – 25. sep.

Påmeldingsfrist: 27. aug.

Timer

12 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 750 NOK

Andre: 5 450 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige arbeidsrettskurset har til formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen og ta opp til behandling aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger. Det årlige kurset i Oslo, som skulle gått i forbindelse med Advokatenes fagdager i mai, er nå satt opp 24. og 25. september. Kurset vil gå både direkte som livestream (i sanntid)  samtidig som det åpnes for fysisk deltakelse med inntil 150 deltakere. Foredragsholdere vil ha flest mulig deltakere tilstede - for å kunne ha direkte kontakt ved å formidle til dere som er tilstede.

Årets program vil ikke kunne formidle alle temaene som var oppsatt på det opprinnelige årlige programmet. Disse temaene vil gis som e-kurs. Dette for å gi deg et komplett fagprogram. Vi har nå lagt til et fagtema knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til korona situasjonen (permitteringer, oppsigelser, nedbemanninger mm).

Velkommen til årets arbeidsrettskurs! 

Ønsker du å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i arbeidsrett i høst? I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. Dersom dette er aktuelt for deg kan du gå til kursanonnsen for livestream her.

 

Program

8:30 Registering og velkomstkaffe
9:00 Nyheter i rettsutviklingen - Norge Advokat, Jan Fougner,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Ekspedisjonssjef, Ragnhild Nordaas,
Arbeids- og sosialdepartementet

11:30 Lunsj/Pause
12:30 Nyheter i rettsutviklingen - EU/EØS Advokat, Alexander Cascio,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

13:15 Pause
13:30 Dypdykk i en aktuell dom: HR 2019-1986-A (Telenor-dommen). Arbeidsrettslige utfordringer ved nedbemanninger knyttet til korona situasjonen.

Telenor dommen;

 • Utvalgskrets ved nedbemanning; ansiennitetsklausul i tariffavtale
 • Vurdering i forhold til tidligere praksis og situasjonen der det ikke er tariffavtale

Refleksjoner rundt nedbemanninger og den særlige situasjonen knyttet til korona.

 

Innleder; Advokat Anne Marie Due, Advokatfirma Hjort 

Replikker ved prosessfullmektigene: Advokat Karl Inge Rotmo, LO og advokat Sten Foyn, Advokatfirma Haavind AS.

Advokat, Anne Marie Due,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Karl Inge Rotmo,
LOs juridiske kontor Region Midt-Norge, Trondheim

Advokat, Sten Foyn,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

14:45 Pause
15:00 Jus i koronaens tid - arbeidsrettslige problemstillinger - erfaringer og meninger

 • Permitteringer
 • Nedbemanninger
 • Oppsigelser
 • Fortrinnsrett
Advokat, Marit Håvemoen,
Landsorganisasjonen i Norge (LO), Oslo

Advokat, Joakim Karlsen Augeli,
NHO Advokattjenester, Oslo

16:15 Kursslutt første dag
9:00 Velkomstkaffe og småprat
9:30 Prøvetid

 • Lovgivning og praksis om ansettelse med prøvetid
 • Ansettelse, oppfølging i prøvetiden og stillingsvern
Advokat, Nina Gundersen Sandnes,
Kluge Advokatfirma AS, Bergen, Bergen

10:15 Pause
10:30 Stillingsvern - utvalgte problemstillinger arbeidstakers forhold

 • Oppsigelse grunnet mangelfulle arbeidsprestasjoner eller manglende kompetanse, hva skal til?
 • Oppsigelse med grunnlag i (mulige) straffbare forhold og grunnet fravær som følge av soning
 • Rimelighet og plikt til å tilby annet passende arbeid ved oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold Sammenligning med situasjonen ved oppsigelse grunnet virksomhetens forhold. Utviklingstrekk
 • Valget mellom oppsigelse og avskjed ved klare pliktbrudd
Advokat, Silje Almestrand,
NHO Advokattjenester, Oslo

Advokat, Oddvar Lindbekk,
Advokatfirmaet Norman & Co ANS, Oslo

11:30 Pause
11:45 Arbeidsgivers styringsrett og religionsfriheten

 • Probelmstillinger i spenningsfeltet mellom arbeidsgivers styringsrett og ansattes religionsfrihet
 • Forholdet til ytringsfrihet

Innlegg ved Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.  Fagdirektør Margrethe Søbstad, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Jan-Erik Sverre, Advokatfirma Kvale

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm,
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Fagdirektør, Margrethe Søbstad,
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Advokat, Jan-Erik Sverre,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

12:45 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Programmet er justert i forhold til de opprinnelige årlige arbeidsrettskursene. Vi får ikke satt opp alle teamene og heller ikke alle de pararelle teamene. For å gi deg tilgang til hele det opprinnelige fagprogrammet, vil du få følgende temaer som e-kurs:

- ILOs kjernekonvensjoner  
- Utsendte (seconderte) arbeidstakere i internasjonale konserner
- Endring av lønn og andre økonomiske ytelser

Disse e-kursene vil være tilgjengelig til kursstart. Opptak av forelesningene vil være tilgjengelig for deltakerne på kurset. Merk at det vil være en påmelding for fysisk kurs, og en påmelding for livestream.

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser. Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi for at rådene fra helsemyndighetene og de rådende smittevernstiltakene følges med stor respekt. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert.

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

Oktober

November