Det årlige arbeidsrettskurset – Sandefjord

Gå ikke glipp av årets ajourføring om nyheter i rettsutviklingen. I løpet av første kursdag får du også anledning til å velge mellom ulike fagsesjoner. Vel møtt til en tradisjonsrik, faglig og sosial samling i Sandefjord!

Venteliste

Tid

31. jan. – 1. feb.

Påmeldingsfrist: 3. jan.

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 700 NOK

Andre: 7 200 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige arbeidsrettskurset har til formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen og ta opp til behandling aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger. På ettermiddagen første kursdag kan deltakerne velge mellom tre ulike temaer. 

Velkommen til årets arbeidsrettskurs. 

Kurset arrangeres i Bergen 5. og 6. mars og i Oslo i forbindelse med Advokatenes fagdager 28. mai og 29.mai, 2020. Påmelding til fagdagene vil kunne skje i januar 2020.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og dommere som arbeider med arbeidsrett.

Program

9:30 Innregistrering og velkomstkaffe
10:00 Nyheter i rettsutviklingen - Norge

 • Ny rettspraksis og lovgivning
 • Foreløpige erfaringer med nye regler om varsling
Ekspedisjonssjef, Ragnhild Nordaas,
Arbeids- og Sosialdepartementet

Advokat, Jan Fougner,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Dypdykk i en aktuell dom: HR 2019-1986-A (Telenor-dommen)

 • Utvalgskrets ved nedbemanning; ansiennitetsklausul i tariffavtale
 • Vurdering i forhold til tidligere praksis og situasjonen der det ikke er tariffavtale

 

Innleder; Advokat Anne Marie Due, Advokatfirma Hjort 

Replikker ved prosessfullmektigene: Advokat Karl Inge Rotmo, LO og advokat Sten Foyn, Advokatfirma Haavind.

Advokat, Anne Marie Due,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Karl Inge Rotmo,
LOs juridiske kontor Region Midt-Norge, Trondheim

Advokat, Tarjei Thorkildsen,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

14:15 Pause
14:30 Nyheter i rettsutviklingen - EU/EØS Dommerfullmektig pt., Alexander Cascio,
Landsorganisasjonen i Norge (Permisjon)

15:15 Pause
15:30 Erfaringer med de nye reglene om konkurranseklausuler mv

 • Praktiske erfaringer fire år etter
 • Forholdet til gamle klausuler
 • Særlige problemstillinger ved daglig leders fraskrivelse av vern mot "etterlønn"
Advokat, Hans Jørgen Bender,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Advokat, Rajvinder Bains,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

16:15 Pause
16:30 Sesjon 1
Utsendte (seconderte) arbeidstakere i internasjonale konserner

 • Arbeidsrettslige problemstillinger ved "secondment"
 • Grunnleggende skatt og revisjon som arbeidsrettsadvokater bør kjenne til
Advokat, Tron Dalheim,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

Advokat, Håkon Rakkenes,
KPMG Law Advokatfirma AS

16:30 Sesjon 2
Arbeidsgivers styringsrett og religionsfriheten

 • Problemstillinger i spenningsfeltet mellom arbeidsgivers styringsrett og ansattes relgionsfrihet
 • Forholdet til ytringsfrihet

Innlegg ved Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.  Fagdirektør Margrethe Søbstad, Likestillings- og diskrimineringsombudet, seniorrådgiver Carl Fredrik Riise, Likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Jan-Erik Sverre, Advokatfirma Kvale

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Inger Bjurstrøm,


Fagdirektør, Margrethe Søbstad,
Likestillings- og diskrimineringsombudet

Advokat, Jan-Erik Sverre,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

16:30 Sesjon 3
ILOs kjernekonvensjoner

ILOs åtte kjernekonvensjoner inneholder grunnleggende menneskerettigheter og utgjør et minimum av rettigheter som skal respekteres i arbeidslivet. Konvensjonene deles inn i fire hovedkategorier: forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering og rett til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger.

Det vil være særlig fokus på ILOs konvensjoner om organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger

 • Hva er innholdet i konvensjonene,
 • Hvilken betydning har de internasjonalt,
 • Hvilken betydning har de for Norge i dag 
 • Hvorfor ble det foreslått å innlemme konvensjonene i menneskerettslovenAdvokat, Andreas Van Den Heuvel,
Landsorganisasjonen i Norge (LO), Oslo

Advokat, Tor Olav Carlsen,
Arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo

18:15 Kursslutt
19:30 Aperitiff med påfølgende middag
9:30 Prøvetid

 • Lovgivning og praksis om ansettelse med prøvetid
 • Ansettelse, oppfølging i prøvetiden og stillingsvern
Advokat, Nina Gundersen Sandnes,
Kluge Advokatfirma As, Bergen, Bergen

10:15 Pause
10:30 Stillingsvern - utvalgte problemstillinger arbeidstakers forhold

 • Oppsigelse grunnet mangelfulle arbeidsprestasjoner eller manglende kompetanse, hva skal til?
 • Oppsigelse med grunnlag i (mulige) straffbare forhold og grunnet fravær som følge av soning
 • Rimelighet og plikt til å tilby annet passende arbeid ved oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold Sammenligning med situasjonen ved oppsigelse grunnet virksomhetens forhold. Utviklingstrekk
 • Valget mellom oppsigelse og avskjed ved klare pliktbrudd
Advokat, Silje Stadheim Almestrand,
NHO Arbeidsrett, Oslo

Advokat, Oddvar Lindbekk,
Advokatfirmaet Norman & Co ANS, Oslo

11:45 Pause
12:00 Endring av lønn og andre økonomiske ytelser

- Hva kan arbeidsgiver gjøre i kraft av styringsretten 

- Hva kan arbeidsgiver gjøre ved endringsoppsigelse

Høyskolelektor, Anette Pernille Hemmingby,
Handelshøyskolen BI, Oslo

13:00 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
30. – 31. jan. Kr 1 351 / 31. jan. – 1. feb. Kr 2 300

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise. NB: Det er venteliste på rom fra 30.-31. januar.

 NB: Det er venteliste på rom fra 30.-31. januar.

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai

Mars

Februar