Det årlige arbeidsrettskurset

Gå ikke glipp av årets ajourføring om nyheter i rettsutviklingen. Velkommen til årets arbeidsrettskurs!

Venteliste

Tid

16. – 17. mar.

Påmeldingsfrist: 16. feb.

Timer

12 juridiske timer

Fagområde

Sted

Samfunnssalen Arrangement og Møtesenter, Arbeidersamfunnets plass1, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 5 800 NOK

Andre: 7 400 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige arbeidsrettskurset har til formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen og ta opp til behandling aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger. Kurset vil i år ( 2021) gå litt senere på vinteren og legges til Oslo og vi åpner for fysisk deltakelse innenfor de gjeldende smittevern reguleringer.

Det vil være anledning til å møte opp fysisk eller delta på kurset digitalt. Påmelding til livestream her →

Kurset arrangeres også  forbindelse med Advokatenes fagdager 27. mai og 28.mai, 2021. Påmelding til fagdagene vil skje i januar 2021.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og dommere som arbeider med arbeidsrett.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registering
9:00 Nyheter i rettsutviklingen - Norge

       •  Ny lovgivning, utviklingstrekk og hva som er i prosess

 • Ny rettspraksis; Høyesterett, Lagmannsrettene og Arbeidsretten

 

 

Advokat, Jan Fougner,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Ekspedisjonssjef, Ragnhild Nordaas,
Arbeids- og sosialdepartementet

11:30 Lunsj
12:30 Nyheter i rettsutvuklingen - EU/EØS

 • Ny "lovgivning" og pågående prosesser
 • Ny rettspraksis fra EU- og EFTA domstolen
Arbeids-og sosialråd, Mona Næss,
Norges faste delegasjon til EU

Advokat, Alexander Cascio,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

13:45 Pause
14:00 Dypdykk i en aktuell dom: ISS-dommen HR-2020-1339-A

 • Hvilke avklaringer gir dommen?
 • Spørsmål som ikke ble løst av Høyesterett, hva gjelder?

 Innledning ved advokat Martin Jetlund, og replikker ved to av prosessfullmektigene, advokat Edvard Bakke og advokat Kurt Weltzin

Advokat, Martin Staxrud Jetlund,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

Advokat, Edvard Bakke,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

Advokat, Kurt Weltzien,
NHO, Oslo

15:00 Pause
15:15 Adgangen til å gå fra arbeidsavtalen før tiltredelse

 • "Arbeidsgivers" adgang til å fri seg fra avtale om ansettelse; virksomhetens forhold og "arbeidstakers" forhold
 • I hvilken utstrekning gjelder arbeidsmiljølovens stillingsvernregler før tiltredelse?
 • Hva er speilbildet for "arbeidstakers" frihet til å si seg fri fra ansettelsesforholdet?
Advokat, Simen Lium,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Advokat, Kari Bergeius Andersen,
Advokatfirma Storeng, Beck & Due Lund AS (SBDL), Oslo

16:00 Pause
16:15 Erstatningskrav mot nåværende eller tidligere arbeidstakere

 • Praktisk betydning av problemstillingen
 • Krav til ansvarsgrunnlag, tap og årsakssammenheng; særlig om det lovregulerte ansvar i skadeerstatningsloven § 2-3 nr.3
 • Eksempler på praktiske potensielle ansvarssituasjoner
Advokat, Alex Borch,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Lene Liknes Hansen,
Parat, Oslo

17:00 Slutt for dagen
9:30 Arbeidsrett i koronaens tid

 • Ny regulering
 • Hvordan situasjonen har virket inn på bruken av gamle regler og mekanismer
 • Erfaringer
Advokat, Lill Egeland,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

Advokat, Mira Tengesdal Torstenbø,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Stavanger, Stavanger

10:30 Pause
10:45 Reglene om fastsettelse og endring av ferie

Det reiser seg en rekke prakstiske problemstillinger rundt fastsetting av tid for ferie. Foredraget vil belyse ulike situasjoner, herunder;

 • den innflytelse henholdsvis arbeidsgiver og arbeidstaker har på tidspunkt for ferie avvikling
 • hva som gjelder i særlige siituasjoner som ved sykdom, permittering mv.
 • Hva skjer hvis ferien ikke blir fastsatt eller avviklet
 • overføring av ferie og rammene for det; når kan ikke-uttatt ferie gjøres opp økonomisk?
Advokat, Julie Piil Lorentzen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Ragnhild Nakling,
Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due-Lund, Oslo

11:45 Pause
12:00 Skjulte lydopptak

 Praktiske probelmstillinger innen arbeidsrett, prosess og GDPR, herunder

 • adgangen til å gjøre lydopptak. Når kan det være forbudt eller straffbart?
 • er det en plikt å opplyse om at lydopptak gjøres?
 • vil lydopptak eller bruk av slike kunne utgjøre pliktbrudd i arbeidsforholdet og gi grunnlag for sanksjoner?
 • lydopptak som bevis i arbeidsrettssaker
 • er lydopptak omfattet av personopplysningsloven og hvordan må opplysningene behandles, eventuelt hvilket rettsgrunnlag kommer til anvendelse?
 • er det forskjell mht om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som gjør opptak?
Advokat, Lars Fredrik Styren,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Ove André Vanebo,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

13:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April

Januar

Mars

Februar