Det årlige bistandsadvokatkurset

Dette er årets faglige og sosiale arena for deg som arbeider som bistandsadvokat!

Meld meg på

Tid

7. – 8. mar.

Påmeldingsfrist: 6. feb.

Fortsatt ledige plasser

Timer

10 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset er en faglig og sosial arena for de som arbeider som bistandsadvokater. Kurset vil ha en faglig oppdatering på rettsutviklingen og fokus på relevante temaer for bistandsadvokater.

Årets kurs vil ha fokus på  blant annet nettovergrep, hva er straffbart og skadevirkninger, vitnepsykologi og avhør av sårbare personer og voldsoffererstning. Ellers vil du bli oppdatert på relevant rettspraksis og regelverk og bli utfordret på etikk.

Hvem passer kurset for?

Bistandsadvokater, forsvarere, jurister i påtalemyndigheten og andre som bistår skadelidte i straffesaker

Program

9:30 Velkomstkaffe og registering
10:00 Nyheter i rettsutviklingen Lovrådgiver, Sigurd Skjelde Aaserudhagen,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo

Statsadvokat, Kirsti Guttormsen,
Oslo statsadvokatembeter, Oslo

10:45 Pause
11:00 Foredraget forstsetter
12:00 Lunsj
13:00 Seksuelle overgrep på nett - en sakstype i sterkvekst

  • Hvor går grensen for det straffbare
  • Rettsvirkninger av overgrep
  • Noe om skadevirkninger ved nettovergrep
Statsadvokat, Jo Christian Jordet,
Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, Hamar

14:20 Pause
14:35 Skadevirkninger ved nettovergrep forts. Psyklogspesialist, Ida Enemo,
Sykehuset Innlandet

16:05 Pause
16:20 Aktuelle etiske utfordringer Advokat, Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co Ans, Oslo

17:20 Kurslutt for dagen
19:30 Aperitiff og felles middag
9:15 Hvordan ivareta din klients interesser i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning Avdelingsdirektør, Ivar André Holm,
Kontoret For Voldsoffererstatning

10:00 Pause
10:15 Avhørsteknikk, særlig med tanke på avhør av fornærmede, sårbare personer. Vitnepsykologi Psykolog, Kristina Kepinska Jakobsen,
Politihøgskolen

Politioverbetjent, Kjell Erik Eriksen,
Agder politidistrikt

11:45 Pause
12:00 Erstatning for unge skadelidte Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

13:00 Kursslutt og avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
6. – 7. mar. Kr 1 325 / 7. – 8. mar. Kr 2 258

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Bistandsadvokater

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget