Det årlige bistandsadvokatkurset

Dette er årets faglige og sosiale arena for deg som arbeider som bistandsadvokat!

Tid

1. – 2. mar.

Påmeldingsfrist: 31. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer / 2 etikktimer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 210 NOK

Andre: 7 210 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset vil ha en faglig oppdatering på rettsutviklingen og fokus på relevante temaer for bistandsadvokater.

Årets kurs vil ha fokus på blant annet oppreisningserstatning, hvordan bedre forstå og mestre klienter i krise og ikke minst egen mestring i møte med utfordrende klienter. Ellers vil du bli oppdatert på relevant rettspraksis og regelverk og bli utfordret på etikk.

Hvem passer kurset for?

Bistandsadvokater, forsvarere, jurister i påtalemyndigheten og andre som bistår skadelidte i straffesaker

Program

9:30 Velkomstkaffe og registering
10:00 Nyheter i rettsutviklingen Rådgiver, Anne Sofie Hippe,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo

Statsadvokat, Kirsti Guttormsen,
Oslo statsadvokatembeter, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Oppreisningserstatning - skadeerstaningsloven § 3-5

  • Skadebegrepet i bokstav a.
  • Anvendelsesområdet for bokstav b.
  • Utmåling av oppreisning.
Advokat, Siren Irene Preto,
Advokatfirmaet Preto & Co da, Bergen

14:45 Pause
15:00 Mestring av klient og mestring av egen helse - advokaten rolle og behov for beskyttelse i klientrelasjonen

  • Hvordan forholde seg til klienter med alvorlige psykiatriske diagnoser eller krisereaksjoner, klienter som er ressurskrevende og traumatiserte – praktiske råd
  • Hvordan advokater kan ta vare på egen helse i krevende saker og i møte med klienter. Hvordan håndtere klienten underveis slik at ikke klienten "spiser oss opp"
Psykolog og prosjektleder, Judith van der Weele,
Kulturpsykologisk institutt

Cecilie Kolflaath Larsen,
Kulturpsykologosk Institutt

17:30 Kursslutt første kursdag
19:30 Aperitiff og felles middag
9:00 Bistandsadvokatens opptreden i retten og rettens bevisvurdering Konstituert Tingrettsdommer, Ann Mikalsen,
Eiker og Kongsberg tingrett, Hokksund

10:00 Pause
10:15 Vergens oppgaver Avdelingsdirektør, Eldbjørg Sande,
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo

11:00 Pause
11:15 Etiske dilemmaer for bistandsadvokater
13:00 Kursslutt/avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
28. feb. – 1. mar. Kr 1 218 / 1. – 2. mar. Kr 2 125

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Bistandsadvokater

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober