Det årlige bolig- og eiendomsrettskurset

Et fast faglig og sosialt treffsted for deg som arbeider med juridiske problemstillinger tilknyttet fast eiendom.

Meld meg på

Tid

25. – 26. okt.

Påmeldingsfrist: 19. sep.

Fortsatt ledige plasser

Timer

8 juridiske timer / 2 etikktimer / 8 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 4 750 NOK

Andre: 6 250 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er et fast faglig og sosialt treffsted for de som arbeider med juridiske problemstillinger tilknyttet fast eiendom. Siktemålet med kurset er generell oppdatering innenfor fagområdet, kombinert med dypere innføring i emner som er særlig aktuelle. 

Årets kurs byr på det tradisjonelle oppdateringsforedraget i tillegg til blant annet foredrag om bygghindrende servitutter, problemstillinger vedrørende utbygging over tid, og hvordan man skal styre byggesaker igjennom politiske prosesser. I år har vi 2 timer med fokus på advokatetiske utfordringer generelt og med et særlig blikk på aktører i eiendomsbransjen.

Velkommen til Sandefjord for årets faglige og sosiale bolig - og eiendomsrettskurs. 

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, eiendomsmeglere, takstmenn, eiendomsforvaltere, ansatte i offentlig forvaltning og boligsamvirket.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Ansvarlig næringsliv – compliance i eiendomsbransjen

Compliance betyr kort og godt regeletterlevelse. Det vil si at en bedrift opptrer i samsvar med de lover, regler og etiske forventninger som gjelder for virksomheten. Et omdømmetap kan være vel så skadelig for en bedrift som et tap i en rettstvist. I denne bolken ser vi nærmere på compliance-områder som er særlig aktuelle for aktører i eiendomsbransjen.  Vi fokuserer spesielt på advokatens rolle og ansvar. Hvilke spørsmål plikter du som advokat å stille? Hvordan bør du følge opp at klienten din får implementert et praktisk og godt compliance-program? Kan du overlate etiske vurderinger til klienten? Hva er din rolle der du også har styreverv i bedriften?

Noen eksempler på aktuelle områder i et compliance-program for aktører i eiendomsbransjen: 

  • Offentlige anskaffelser – sosial dumping
  • Antikorrupsjon
  • CSR og menneskerettigheter  Advokatforeningens veiledning til advokater om hvordan FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) kan implementeres i advokatvirksomhet
  • Personvern
  • Miljø
  • Hvitvasking
  • Byggherreforskriften
Advokat, Anne Sofie Bjørkholt,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter
11:45 Pause
12:00 Behov for vedtektsendringer i eierseksjonssameier etter ny lov

 

Advokat, Gro Hauge,
Advokatfirma DLA Piper Norway Da, Oslo

12:45 Lunsj
13:45 Hvordan skal man styre byggesaker gjennom politiske prosesser? Advokat, Stian Berger Røsland,
Advokatfirmaet Selmer Da, Oslo

14:30 Pause
14:45 Foredraget fortsetter
15:30 Pause
15:45 Utbygging over tid Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet I Oslo - Institutt for privatrett, Oslo

16:30 Pause
16:45 Bygghindrende servitutter

Utbyggere må forholde seg til mange former for begrensninger ved utbygging av eiendommer, hvor byggehindrende servitutter er et eksempel. Foredraget fokuserer særlig på ulike måter utbygger kan håndtere en byggehindrende servitutt på utbyggingseiendommen.  

Advokat, Terese Negaard Sørli,
Advokatfirmaet Haavind As, Oslo

17:30 Kursslutt dag 1
19:30 Felles aperitif og middag m/underholdning
9:30 Den årlige oppdateringen - Nytt i bolig - og eiendomsretten

Den årlige oppdateringen tar for seg siste års endringer i lover og rettspraksis. Det blir selvsagt litt om ny eierseksjonslov, og om endringene i ny lov. Det blir også gjennomgang av siste nytt fra plan- og bygningsretten, og tomtefeste. Fra rettspraksis nevnes blant annet Høyesteretts siste avgjørelser om dagmulkt og prisavslag ved oppføring av ny bolig, og det blir en gjennomgang av de viktigste avgjørelsene fra lagmannsretten det siste året.

Advokat, Marius Andreas Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

10:15 Pause
10:30 Foredraget fortsetter
11:15 Pause
11:30 «Smarte» bygg masseproduserer personopplysninger. Hvor havner de og hvem har ansvaret for behandlingen?

Såkalte «smarte» bygg, der alt fra alminnelig, elektronisk adgangskontroll til avanserte sensorer som måler og registrerer aktiviteten til personer i et bygg, er i realiteten store datamaskiner eller nettverk av datamaskiner, koblet til internett. Når opplysninger om de menneskene som bruker og beveger seg i slike bygg, blir registrert og behandlet i slike systemer, gjelder personopplysningsloven og dens krav til behandling av personopplysninger. I et typisk næringsbygg, med en eier, en forvalter og flere leietakere med hver sine ansatte, er det viktig å vite blant annet hvem som er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven, for de personopplysningene som genereres i systemene. Dette kompliseres ved at mye av driften av de aktuelle IKT-systemene, ofte er satt ut til en eller flere tredjeparter.Erfaring hittil tyder på at byggene blir «smartere» i høyere tempo enn aktørenes bevissthet om det rettslige ansvarsforholdene etter personopplysningsloven. Denne forelesningen gir en oversikt over grunnleggende kravene etter personopplysningsloven, samt hvilke av aktørene som har hvilket ansvar etter personopplysningsloven.

Advokat, Jon Wessel-Aas ,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

12:15 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
24. – 25. okt. Kr 1 239 / 25. – 26. okt. Kr 2 146

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Bolig- og eiendomsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på tlf: 901 42343 eller ehl@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November