Det årlige familie- og arverettskurset

Få med deg siste nytt i familie- og arveretten! Dette er høstens faglige og sosiale møteplass for deg som arbeider innen fagområdet.
Meld meg på

Tid

11. – 12. okt.

Påmeldingsfrist: 12. sep.

Fortsatt ledige plasser

Timer

10 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 4 990 NOK

Andre: 6 490 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Foruten nytt i familie- og arveretten vil vi denne gangen legge særlig vekt på opprettelse og tolkning av testamenter. Vi vil også ta for oss feil som fører til at ektepakter blir tinglyst. På kursets andre dag blir det presentert utvalgte problemstillinger for samboere, samt en etikkbolk.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og dommere som arbeider med famile-, arve-, og skifterett.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Nytt i familie og arveretten - rettspraksis og lovgivning Førsteamanuensis, Peter Hambro,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Fung Lovrådgiver, Gunhild Sletmoen,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter Førsteamanuensis, Peter Hambro,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Lovrådgiver, Gunhild Sletmoen,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo

11:45 Pause
12:00 Feil som fører til at ektepakter blir nektet tinglyst

  • Litt om Ektepaktregisteret 
  • Antall tinglyste ektepakter samt nektinger 
  • Kort om hvilke avtalemuligheter som foreligger 
  • Tinglysingsmyndighetens kontroll (nivå) 
  • Blanketten, spesielt s. 3 og 4 
  • Vanlige feil; illustrert med eksempler
Rådgiver, Marie Kristine Lauten,
Brønnøysundregistrene, Brønnøysund

12:45 Lunsj
13:45 Tolking av testamenter

Regelen om tolking av testament er forholdsvis enkel - det skal tolkes slik testator har ment det. Men hva innebærer en slik regel? Det vil bli gjennomgang av teori og praksis på området, som vil være nyttig både ved tolking av eksisterende testamenter og ved opprettelsen av nye.

Advokat, Jens Daniel Vinvand,
Stray & Wåland Advokatdrift AS, Kristiansand s

14:30 Pause
14:45 Samboeravtaler

Foredraget vil omhandle en gjennomgang av hva en samboeravtale bør inneholde. Særskilte problemstillinger som vil bli berørt er fast eiendom, næringsvirksomhet og ansvar for gjeld. I tillegg vil forholdet til sameieloven og husstandsfellesskapsloven omtales. Foredraget vil også omtale hvilken status samboeravtalen får dersom samboerne senere inngår ekteskap. Til slutt vil foredraget kort ta for seg hvilken rolle advokaten har i saker som gjelder samboeravtaler.

Advokat, Robert Neverdal,
Advokatfirmaet Harris DA, Bergen

15:30 Pause
15:45 Arvelovas § 58 – Hva er viktig når du oppretter testamenter? Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet I Oslo - Institutt for privatrett, Oslo

16:30 Pause
16:45 Foredraget fortsetter Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet I Oslo - Institutt for privatrett, Oslo

17:30 Slutt for dagen
19:30 Aperitiff med påfølgende middag kl 20.00
9:00 Samboere – utvalgte problemstillinger sameie/sameiebrøk Professor dr. juris, Tone Sverdrup,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter Professor dr. juris, Tone Sverdrup,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

10:45 Pause
11:00 Opphavsrett og arv

  • Opphavsrett og uskifte
  • Opphavsrett og testamentariske bestemmelser
  • Overføring av rettigheter til stiftelse
Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet I Oslo - Institutt for privatrett, Oslo

11:45 Pause
12:00 Etikk for familie- arv- og skifterettsjurister Advokat, Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co Ans, Oslo

12:45 Kursslutt/lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
10. – 11. okt. Kr 1 218 / 11. – 12. okt. Kr 2 053

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Familie-, arve- og skifterett

Innen dette fagområde avholder JUS to til tre store kurs i året. Under Advokatenes fagdager er det hvert år et eget kurs i familie-, arv- og skifterett. I høstsemesteret arrangeres «Det årlige Sandefjordskurset» i familie-, arv- og skifterett. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug på epost: mba@jus.no eller mobil 48204565

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs