Det årlige IKT-rettskurset

Bli oppdatert på rettsutviklingen og møt andre i samme bransje. JUS inviterer til det årlige kurset i IKT-rett!

Meld meg på

Tid

21. – 22. mar.

Påmeldingsfrist: 21. feb.

Fortsatt ledige plasser

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

IKT-rettskurset i Sandefjord er et årlig kurs for faglig oppdatering og fordypning for advokater og andre jurister som arbeider med og har interesse for IKT og IKT-kontrakter.

Kurset er utarbeidet av JUS' fagutvalg for IKT-rett.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og fagpersoner som arbeider med IKT- kontrakter og offentlige anskaffelser.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppdatering på IKT-rettsfeltet Advokat, Nils Kristian Einstabland,
Advokatfirmaet Selmer Da, Oslo

11:00 Pause
11:15 Privacy by design i Norsk Tippings løsninger

Norsk Tipping har en omfattende operasjon med et stort antall leverandører. Mange av disse leverer produkter og tjenester til Norsk Tippings over 2 millioner kunder. Hvordan arbeider Norsk Tipping for å ivareta privacy by design i kontrakter, design og utvikling av brukeropplevelse/UX og tekniske løsninger? 

Lead Enterprise Architect, Jørn Berg Nordlund,
Norsk Tipping AS, Hamar

UX Lead, Roy Henning Nyvold,
Norsk Tipping AS, Hamar

12:00 Pause
12:15 Regulering av immaterielle rettigheter i IT-kontrakter - Ny åndsverkslov Advokat, Harald Bjelke,
Tenden Advokatfirma ANS, Tønsberg

13:00 Lunsj
14:00 Dataforeningens nye fleksible kontrakt - hva er formålet med avtalen? Advokat, Trine Vabog,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig As, Oslo, Oslo

14:45 Pause
15:00 Temaer fra anskaffelsesretten med særlig betydning for IKT-anskaffelser Advokat, Morten Goller,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

15:45 Pause
16:00 Konkuranseretten - big datas tidsalder

Stordata («Big Data») utfordrer konkurransemyndighetene. Komplekse sammenhenger, flersidede markeder og fravær av betaling, gjør at tradisjonelle konkurranserettslige tilnærminger ikke alltid passer. Fremvekst av persondata som «valuta» og beskyttelse av persondata som konkurranserettslig anliggende representerer nye tilnærminger og er eksempler på en dynamisk utviling. Harald Evensen vil fortelle om de viktigste utviklingstrekkene i den konkurransepolitiske debatten og belyse myndighetenes tilnærming gjennom saker fra den siste tiden.

Advokat, Harald Evensen,
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen As, Oslo

16:45 Pause
17:00 JUS og Selmerjoggen
17:45
19:30 Aperitif
20:00 Felles middag for de som bor på hotellet
10:00 Elektronisk direkte markedsføring - sett i lys av GDPR og forslaget til ny kommunikasjonsvernforordning Juridisk direktør, Frode Elton Haug,
Forbrukertilsynet, Oslo

10:45 Pause
11:00 Appens betydning for tjenester/produkter - forbrukervern og betydningen for ansvarsstillingen til leverandører Advokat, Kristian Foss,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

11:45 Pause
12:00 Teknologitrender Executive Partner, Philip Christensen,
Gartner, Oslo

12:45 Kursslutt/Lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
20. – 21. mar. Kr 1 325 / 21. – 22. mar. Kr 2 258

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

IKT

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen Martin Seglen Baadshaug på mobil: 482 04565 eller epost mba@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September

April