Det årlige IKT-rettskurset

Bli oppdatert på rettsutviklingen og møt andre i samme bransje. JUS inviterer til det årlige kurset i IKT-rett!

Tid

8. – 9. mar.

Påmeldingsfrist: 7. feb.

Fortsatt ledige plasser

Timer

10 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 210 NOK

Andre: 7 210 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

IKT-rettskurset i Sandefjord er et årlig kurs for faglig oppdatering og fordypning for advokater og andre jurister som arbeider med og har interesse for IKT og IKT-kontrakter.

Kurset er utarbeidet av JUS' fagutvalg for IKT-rett.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og fagpersoner som arbeider med IKT- kontrakter og offentlige anskaffelser.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppdatering på IKT-rettsfeltet Advokat, Nils Kristian Einstabland,
Advokatfirmaet Selmer DA, Oslo

11:00 Pause
11:15 Avtaleregulering i fartens tidsalder

Norge har lang tradisjon for bruk av standardavtaler, men er de effektive nok? Hva skjer når nye forretningsmodeller og leverandørkonstellasjoner utfordrer fleksibiliteten i standardavtalene? Hvordan står det til i andre land, og når kommer teknologien selv til å ta over forhandlingene av kontraktene? Innlederen bidrar med noen observasjoner og skråblikk fra sin tid i hjertet av Silicon Valley, Palo Alto.

Advokat, Arne Byberg,
EVRY Norge AS, Fornebu

12:00 Pause
12:15 Henger anskaffelsesprosedyrene med i timen? Hvordan gjennomføre best mulige IKT-anskaffelser?

Hvilke muligheter har oppdragsgivere for å optimalisere anskaffelsesprosessen ved IKT-anskaffelser? Hvilke anskaffelsesprosedyrer er best egnet? Spørsmålene vurderes i lys av øvrige handlingsalternativer anskaffelsesregelverket gir, herunder markedsdialog og utforming av konkurransegrunnlag og kontrakt.
Advokat, Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

13:00 Lunsj
14:00 Spenningsfeltet mellom fossefall og smidig - Er det mulig å få det beste av begge verdener?

Mange kunder og leverandører synes det er krevende å måtte velge mellom de tradisjonelle fossefall kontraktene og mer smidige gjennomføringsmodeller. Hvordan oppnår vi den optimale balansen mellom forutsigbarhet og fleksibilitet, og finnes det kontraktmodeller som gir oss i pose og sekk? Etter en kort innledning fra kursleder vil debattantene dele noen av sine erfaringer og refleksjoner om dette svært praktiske temaet.

Advokat, Ståle L. Hagen,
Advokatfirmaet Selmer DA, Oslo

Advokat, Arne Byberg,
EVRY Norge AS, Fornebu

Advokat, Espen Alexander Werring,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Jan Sandtrø,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

15:00 Pause
15:15 Siste nytt om Statens standardavtale om løpende tjenestekjøp - SSA-L versjon 2018

Difi publiserer en revidert versjon av SSA-L ved årsskiftet. Foredragsholderne vil presentere de sentrale nyhetene i avtalen, herunder anvendelsesområde og forholdet til tredjepartsleveranser.

 

Løpende tjenester over internett («as a service»-leveranser) baserer seg i stor grad på standardtjenester som kommer med et sett standard lisens- og avtalevilkår. Hvordan skal partene forholde seg til dette- og hvordan løser statens standardavtale om løpende tjenestekjøp versjon 2018 denne utfordringen? Vi ser på ansvarsreguleringene og hva dette innebærer: hva er Leverandøren ansvarlig for- og hvilke problemstillinger oppstår på kundesiden? 
Advokat, Stian Oddbjørnsen,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

Seniorrådgiver, Mari Benkow,
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), Oslo

16:00 Pause
16:15 53 arbeidsdager igjen - hva må gjøres for å overholde GDPR innen 25. mai

Jan Sandtrø, advokat DLA Piper, viser hvordan et prosjekt for å få en virksomhet i overensstemmelse med de nye personvernreglene, herunder den nye personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) kan gjøres effektivt slik at alle forhold i virksomheten er i overensstemmelse med kravene.

Advokat, Jan Sandtrø,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

17:00 Pause
17:15 JUS og Selmerjoggen
18:00
19:30 Aperitif
20:00 Felles middag for de som bor på hotellet
9:00 Vendor-lockin i skykontrakter – hvordan får jeg tak i dataene mine når noe går galt?

Det er mange fordeler med skytjenester, og fleksibiliteten er ofte trukket frem som en av de viktigste. Men ved siden av problemstillinger knyttet til sikkerhet og personvern, er innlåsing et av de større spørsmålene knyttet til bruk skytjenester. Mye av dette skyldes blant annet vanskeligheter ved migrasjon, bruk av inkompatible løsninger, mangel på tekniske standarder, og i noen tilfeller kontraktens ordlyd.  Virksomheter som vurderer å ta i bruk skytjenester, bør kjenne til hvordan de kan få med seg sine data ved skifte av leverandør. Dette foredraget går igjennom de vanligste formene for innlåsing – og hvilke vurderinger kjøpere av skytjenester bør ta før de knytter seg til en skyleverandør.

Advokat, Kristin Haram Førde,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

9:45 Pause
10:00 Interessekonflikter for IKT-advokater - hvilke oppdrag kan vi ta?

Kan advokater/advokatfirmaer på en ryddig måte representere både kunde- og leverandørsiden ved inngåelse av IT-kontrakter, under prosjektgjennomføringen med diskusjoner, reklamasjoner og tvister? Hva skjer når advokaten møter seg selv eller en kollega i døra? 

Advokat, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo

10:45 Pause
11:00 Utvalgte IT-utviklingstrender og betydningen av disse for oss jurister

Aldri før har utviklingen innen IT gått raskere enn i dag. Vi har så vidt sett starten på den fjerde industrielle revolusjonen: Den digitale. Hele samfunnet er berørt. Dette skaper nye utfordringer og muligheter for oss jurister. Evnen til å forstå hva som skjer, hvordan det skjer og hvordan det påvirker samfunnet og juristens rolle i dette blir avgjørende for å være relevant fremover. Dette foredraget vil trekke frem noen av de viktigste IT-utviklingstrendene i den digitale revolusjonen og hvilken betydning disse har for oss jurister.

Advokat, Espen Alexander Werring,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

11:45 Pause
12:00 Nytt i anskaffelsesretten med særlig fokus på IKT

Hvilke muligheter (og begrensninger) og hvilket handlingsrom gir det nye anskaffelsesregelverket? Gjennomgang av problemstillinger som er særlig aktuelle innenfor IKT-retten- samt konkrete tips knyttet til nye utfordringer i anskaffelsesregelverket.
Advokat, Oda Hellenes Ekre,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

12:45 Kursslutt/Lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
7. – 8. mar. Kr 1 218 / 8. – 9. mar. Kr 2 125

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

IKT

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen Martin Seglen Baadshaug på mobil: 482 04565 eller epost mba@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

August

September