Det årlige konkurranserettskurset

Dette kurset gir deg en oppdatering om rettsutviklingen på konkurranserettsområdet i Norge og EU/EØS, samt en fordypning i aktuelle problemstillinger.

Meld meg på

Tid

19. – 20. sep.

Påmeldingsfrist: 21. aug.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset gir en oppdatering om rettsutviklingen på konkurranserettsområdet i Norge, EU /EØS samt en fordypning i aktuelle problemstillinger. Konkurransetilsynet, Nærings- og fiskeridepartementet og EFTAs overvåkningsorgan vil orientere om dagsaktuelle konkurransepolitiske utfordringer.

Dette vil været et kurs hvor man blir ajourørt både med nasjonal- og europeisk praksis samt at vi legger opp til å ha noen temaer hvor vi går nærmere inn på enkelte problemstillinger. Vi får besøk av internasjonale gjester med bred kompetansen innen fagfeltet og legger opp til at kurset vil bidra til en god nettverksbygging for jurister og advokater som jobber med konkurranserett. 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber innen konkurranserett

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Konkurransepolitiske utfordringer- myndighetenes prioriteringer Director, Gjermund Mathisen,
EFTA Surveillance Authority (ESA)

Ekspedisjonssjef, Camilla Bretteville Froyn,
Nærings- og fiskeridepartementet

Konkurransedirektør, Lars Sørgard,
Konkurransetilsynet

11:00 Pause
11:15 Konkurranseklagenemda- erfaringer siden oppstart i 2018 Advokat, Karin Fløistad,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

11:45 Pause
12:00 Siste nytt fra EU kommisjonen

 

 

Head of Merger Support Unit, DG Competition, Josep Marie Carpi,
European Commission

12:45 Lunsj
13:45 Konkurranseloven: oversikt over praksis m.m. det siste året Advokat, Helge Stemshaug,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

15:15 Pause
15:30 Sesjon 1
Vertikale avtaler- gruppefritak

Fordragsholdere skal gå gjennom generelt utvikling, reform av gruppefritak med videre. Deretter skal det foretas en statusoppdatering på distribusjon av digital innhold ( Sky- skaen, portabilitetsforordningen med videre)

 

 

 

 
Advokat, Simen M. Klevstrand,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Anne Beate Saga Hammerstad,
Telenor Broadcast Holding AS, Fornebu

15:30 Sesjon 2
Bruk av økonomiske analyser i fusjonssaker

  • Avgrensning av det relevante marked
  • konkurranseanalysen- ensidige virkninger (horisontale +vertikale fusjoner), koordinerte virknnger. 
  • Effektivitetsgevinster
  • bruken av økonomiske analyser/eksterne økonomer i prosessen mot konkurransemyndighetene

 

Seniorpartner, Jostein Skaar,
Oslo Economics

Seniorrådgiver, Katrine Holm Reiso,
Konkurransetilsynet

Advokat, Kristin Hjelmaas Valla,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

16:15 Pause
16:30 Sesjon 1
Vertikale avtaler - konkurranserettslige utfordringer knyttet til salg over plattformer
Senior IP And Competition Counsel, Elin Moen,
Schibsted ASA

16:30 Sesjon 2
Fusjonskontroll- foredraget fortsetter
17:15 Kursslutt dag 1
19:45 Felles middag
9:00 Informasjonsutveksling

 

 

Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet I Oslo, Institutt for privatrett

9:45 Pause og utsjekk
10:15 Skyldkrav for foretak og ansatte

 

 

Professor, Jørn Jacobsen,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet - Studiested

11:00 Pause
11:15 Oversikt over EU/EØS praksis Spesialrådgiver, Tormod Sverre Johansen,
Konkurransetilsynet, Bergen

12:45 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
18. – 19. sep. Kr 1 325 / 19. – 20. sep. Kr 2 260

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Konkurranse- og statsstøtterett

Innen dette fagområdet har vi et bredt kurstilbud, som strekker seg fra ajourføringskurset «Det årlige konkurranserettskurset» i Sandefjord, til innføringskurs og fordypningskurs innen utvalgte temaer hvert halvår. Kursene belyser blant annet det siste innen rettsområdet, og gir deg den nødvendige kunnskapen om offentlig støtte og offentlige anskaffelser for advokater, jurister og rådgivere innen privat næring og offentlig forvaltning. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller mobil 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs