Det årlige kurset i avhendingsloven og eierskifteforsikring

Dette er kurset for advokater og jurister som jobber med avhendingsloven eller eierskifteforsikring.

Tid

23. nov.

Påmeldingsfrist: 26. okt.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer / 7 eiendomstimer

Fagområde

Sted

HELP Forsikring AS, Essendrops gate 3, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 3 750 NOK

Andre: 5 150 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

I tillegg til ajourføring får vi en gjennomgang av hjemmel, prinsipper for utmåling, bevisspørsmål etc. Deretter ser vi på grensen mellom bustadsoppføringsloven og avhendingsloven - lovvalg og konsekvenser.

Vi avslutter med tema Byggforskserien/"teknisk levetidstabeller" utarbeidet av SINTEF.

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister som jobber med avhendingsloven eller eierskifteforsikring.

Program

8:30 Innregistrering og velkomstkaffe
9:00 Gjennomgang av siste års sentrale rettspraksis på avhendingsrettens område: Tre dommer fra HR + utvalgt lagmannsrettspraksis Advokat, Silje Nesteng Andresen,
HELP Forsikring AS, Oslo

Line Engelmann-Kokkim,
Protector Forsikring ASA

9:45 Pause
10:00 Gjennomgang av siste års sentrale rettspraksis forts.
10:45 Pause
11:00 "Standardforbedringsfradrag" / "levetidsfradrag". Gjennomgang av hjemmel, prinsipper for utmåling, bevisspørsmål etc. Professor, Trygve Bergsåker,
Universitetet i Oslo

11:45 Pause
12:00 "Standardforbedringsfradrag" / "levetidsfradrag" forts.
12:45 Lunsj
13:45 Grensen mellom bustadsoppføringsloven og avhendingsloven. Lovvalg (kriteriene) og konsekvenser, herunder om "as is" forbehold er gyldig i næringsalg når avhl er riktig lovvalg. Advokat, Erik Johansen,
HELP Forsikring AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Grensen mellom bustadsoppføringsloven og avhendingsloven forts.
15:30 Pause
15:45 Byggforskserien/"teknisk levetidstabeller" utarbeidet av SINTEF. Seniorforsker, Sverre Bjørn Holøs,
SINTEF, Oslo

16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet