Det årlige kurset i energi- og miljørett

I løpet av halvannen kursdag vil du få et variert og spennende program. JUS ønsker å samle de ulike aktørene innen bransjen, og ser frem til faglige diskusjoner og relasjonsbygging i Sandefjord.

Tid

6. – 7. mar.

Påmeldingsfrist: 2. mar.

Fortsatt ledige plasser

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 210 NOK

Andre: 7 210 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Vi ønsker å samle de forskjellige aktørene innen bransjen til faglig input og relasjonsbygging. I løpet av halvannen kursdag i Sandefjord vil du få et variert program, med oppdatering av rettsområdet og utvalgte temaer innen energi- og miljørett.

Hvem passer kurset for?

Kurset egner seg for deg som arbeider med fornybar energi - herunder vindkraft og vannkraft, kraftmarked, og ellers trenger oversikt over regelverket og aktørene innen bransjen.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Nytt i energi - og miljøretten

  • Nyheter om klimasøksmålet
  • Ny klimalov - rettslige og politiske konsekvenser
  • Oppdatering om 3. energimarkedspakke
  • Status om forhandlingene ved Clean Energy Package 
Avdelingsdirektør, Olav Boge,
Olje- og energidepartementet, Oslo

Professor dr.juris emeritus, Hans Christian Bugge,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter
11:45 Pause
12:00 Selskapsrettslig og funksjonelt skille mellom nettselskaper og kraftproduksjonsvirksomhet Advokat, Kristin Bjella,
Advokatfirmaet Hjort Da, Oslo

12:45 Pause
13:00 Sesjon 1
Skatterettslige temaer særskilt for energirett
Advokat, Kristian Råum,
Ernst & Young Advokatfirma As, Oslo

13:00 Sesjon 2
Ansvar for forurenset grunn

Foredraget gir et oversiktsbilde om ansvarsspørsmålene om forurenset grunn, og mer spesifikt om nyere rettspraksis om ansvarsplassering, herunder morselskapers ansvar. 

 

Advokat, Andreas Pihlstrøm,
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO, Oslo

13:45 Lunsj
14:30 Plusskunder - prosumer Seniorrrådgiver, Bjørnar Fladen,
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)

15:15 Pause med lett servering
15:30 Kraftkontrakter i vind- og vannkraftprosjekter Advokat, Inge Ekker Bartnes,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

16:15 Pause
16:30 Disruption, Bitcoin, Digitalisering. Advokat, Eivind Aarnes Nilsen,
Advokatfirmaet Selmer Da, Oslo

Andreas Thorsheim,
Otovo, Oslo

17:15 Kursslutt dag 1
19:30 Aperitiff og felles middag
9:00 Endringer i beredskapsregelverket Seksjonssjef, Ingunn Åsgard Bendiksen,
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)

9:45 Pause
10:00 Nasjonal ramme for vindkraft Førstekonsulent, Even Vegard Dalen,
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)

10:45 Pause med lett servering
11:00 Økonomisk regulering av nettvirksomhet Partner, Marius Holm Rennesund,
Thema consulting group AS

11:45 Juridiske rammer for inntektsrammer og tariffer Advokat, Jens Naas-Bibow,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo

12:15 Pause
12:30 Hafslund - caset Advokat, Jon Christian Thaulow,
Advokatfirmaet BA-HR DA

13:15 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
5. – 6. mar. Kr 1 218 / 6. – 7. mar. Kr 2 125

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Energi- og miljørett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget