Det årlige kurset i fiskeri- og havbruksrett

Få med deg hva som rører seg innen disse spennende næringene! Vi inviterer til høstens faglige og sosiale arena innen fiskeri- og havbruksrett.

Venteliste

Tid

21. – 22. nov.

Påmeldingsfrist: 18. nov.

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, BERGEN

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset med sentrale emner innen fiskeri- og havbruksrett etablerer en årlig tradisjon med et ajourføringskurs på rettsområdet. Kurset retter seg både mot de som arbeider med juridiske spørsmål knyttet til fiskeri og akvakultur, og de som ønsker å sette seg inn i disse spørsmålene. Her får du en oversikt over de sentrale rettsregler og praktiske problemstillinger som regulerer næringsutøvelsen. Foredragsholderne er sentrale jurister og advokater innenfor privat og offentlig virksomhet på området. 

Målet er at dette kurset også kan bidra til å bygge opp et fagmiljø blant jurister som arbeider med disse spennende næringene. Fagutvalget håper på aktiv deltakelse under kurset, og inviterer til innspill på videre utvikling av kursporteføljen innen fiskeri- og havbruksrett. 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber innen hav- og fiskerirett

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppdateringsforedraget på havbruksretten Advokat, Halfdan Mellbye,
SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange Da, Bergen, Bergen

10:45 Pause
11:00 Oppdateringsforedraget på fiskeriretten Advokat, Kenneth Mikkelsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, avd. Tromsø, Tromsø

11:45 Lunsj
12:30 Melding om kvote- og tillatelsessystem i fiskeri. Fagdirektør, Christian Wormstrand,
Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo

13:15 Pause
13:30 Forvaltningsrettslige omgjøringsadganger - generelt. Advokat, Marius Stub,
Regjeringsadvokaten, Oslo

14:00 Forvaltningssanksjoner Advokat, Marius Stub,
Regjeringsadvokaten, Oslo

14:30 Pause
14:45 Saklig og usaklig forskjellsbehandling Advokat, Marius Stub,
Regjeringsadvokaten, Oslo

15:15 Pause
15:30 Kommunal planleggingsrett. Pbl Seniorrådgiver, Jon Beldo,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

16:30 Slutt for dagen
19:00 Aperitiff
19:30 Felles middag
9:30 Matloven og dyrevelferdsloven fra veterinærens synspunkt

 

 

Veterinær/DVM, Lene Høgseth,
MSD Animal Health Norge AS

10:15 Pause
10:30 Balansekunst: skjønnsmessige subsumsjoner- å forvalte regelverk om dyr, mat, helse og velferd i skjæringspunktet mellom juss, biologi, politikk og penger Rådgiver/Jurist, Solveig Bjørnerud Khan,
Mattilsynet

11:15 Pause
11:30 Offentlig utvalg for fremtidens ressurskontroll

Utvalget er nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med Fiskeridirektoratet i sekretariatet. Foreleser skal gi en generell fremstilling om de viktigste punktene utvalget har kommet frem til. Det er forventet at utvalget leverer sin innstilling 30. september i år. 

Seksjonssjef, Thord Monsen,
Fiskeridirektoratet, Bergen

12:15 Pause
12:30 Generelt om forsvarlighetsnorm og grensedragningen mot uaktsomhet Advokat, Marius Stub,
Regjeringsadvokaten, Oslo

13:00 Avsluttende lunsj og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Ørnen, BERGEN
20. – 21. nov. Kr 1 650 / 21. – 22. nov. Kr 2 550

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Fiskeri- og havbruksrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen innen fiskeri - og havbruk. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc.

Mer informasjon om fagutvalget