Det årlige kurset i menneskerettigheter og folkerett

Vi samler det viktigste og mest aktuelle innen rettsområdet i et årlig kurs. Få med deg det årlige kurset i menneskerettigheter og folkerett!

Meld meg på

Tid

21. sep.

Påmeldingsfrist: 24. aug.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 050 NOK

Andre: 5 050 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Er du oppdatert på det siste innen menneskerettighetene eller folkeretten? I tillegg til den årlige oppdateringen behandler vi flere interessante problemstillinger på årets kurs. Meget aktuelt er gjennomgangen av smittevernsloven fra et menneskerettslig ståsted. På det folkerettslige området vil politiadvokat Frederik Ranke gå i dybden på folkerettslige skranker for straffelovens ekstraterritorielle virkeområde. 

Vi har satt et maks deltakerantall på 30 personer og alle smitteverntiltak vil bli ivaretatt. 

Velkommen til årets samlingspunkt innen internasjonal rett!

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister som enten arbeider til daglig med internasjonal rett, eller som har interesse for slike rettslige spørsmål.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
8:50 Introduksjon til den menneskerettslige delen Njål Høstmælingen,
Cirion AS

9:00 Nytt fra Høyesterett

Viktige saker fra det siste året

 

Konstituert lagdommer, Borgarting lagmannsrett, Thomas Frøberg,
Riksadvokatembetet

9:45 Pause
10:00 Nytt fra EMD

Viktige saker fra det siste året.

Dommerfullmektig, David Magnus Myr,
Oslo tingrett

10:45 Pause
11:00 Smittevernloven og menneskerettigheter - hvor vid er skjønnsmarginen, hva kreves av individuelle vurderinger, rammer for forskjellsbehandling, konsekvenser i etterkant Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

12:00 Lunsj
13:00 Introduksjon til den folkerettslige delen

Aktuelt i folkeretten

Underdirektør, Andreas M Kravik,
Utenriksdepartementet, Oslo

13:30 Pause
13:45 Folkerettslige skranker for straffelovens ekstraterritorielle virkeområde. Statsadvokat, Frederik Ranke,
Det nasjonale statsadvokatembetet

14:30 Pause
14:45 Svalbardtraktaten 100 år Underdirektør, Andreas M Kravik,
Utenriksdepartementet

15:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Menneskerettigheter

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget