Det årlige kurset i utdanningsrett

Gå ikke glipp av årets faglige og sosiale arena for alle med interesse for utdanningsrett. Et relevant kurs om du er skoleleder, jobber i departement, direktorat, er advokat som har utdanningssaker, eller er ikke-jurist som arbeider med og har erfaring fra feltet!

Meld meg på

Tid

7. – 8. nov.

Påmeldingsfrist: 10. okt.

Timer

8 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Sted

Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, DRAMMEN

Kursavgift

Medlemmer: 4 750 NOK

Andre: 5 750 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Utdanning er en grunnleggende forutsetning for den enkeltes deltakelse i samfunnet og for samfunnets demokratiske utvikling og velferd. Utdanningsretten har fokus på alle faser i utdanningsløpet fra barnehage, via grunnskole og videregående skole, til universitet og høgskole. På det årlige kurset i utdanningsrett fokuserer vi både på trender, utvikling og rettspraksis, samtidig som vi gjør faglige dypdykk i aktuelle og interessante temaer.

Som deltaker på dette kurset blir du oppdatert på det nye i utdanningsretten, og vi vil i år særlig se nærmere på arbeidet til opplæringslovsutvalget, som jobber med å komme med forslag til ny opplæringslov.

Vi setter også fokus på utvalgte utfordringer som reiser seg som en følge av det fremdeles relativt nye regelverket i opplæringslovens kap 9a om elvenes skolemiljø.

Vi ser også nærmere på hvordan barnets beste skal fungere som et gjennomgående tema i utdanningsretten, hvilke krav som stilles til taushetsplikten opp mot avvergingsplikten og hvordan skole, politi og andre jobber i situasjoner der elever utøver vold på skolen.

I tillegg til å samle den fremste kompetansen på området legges det opp til betydelig felles læring gjennom work-shops og aktiv deltakelse. Deltakerne gis blant annet mulighet til å komme med innspill til utdanningslovutvalget og deres problemanalyse.

Gå ikke glipp av årets faglige og sosiale arena for alle med interesse for utdanningsrett. Et relevant kurs om du er skoleleder, skoleeier, ansatt hos fylkesmannen, jobber i departement eller direktorat, er advokat som har utdanningssaker, eller er ikke-jurist som arbeider med og har erfaring fra feltet!

Kurset er i år lagt til Scandic Ambassadør i Drammen. Vi har valgt å gå tilbake til et kurssted med overnatting og felles middag fordi det å bygge en arena for faglig nettverksbygging er viktig. Det er likevel slik at Drammen er nært Oslo og det er fullt mulig å følge kurset uten å overnatte. Det er enkelt å komme seg til Drammen både kollektivt og med egen transport. Kursstedet ligger også rett ved siden av Drammen stasjon. Hit går det hyppig tog fra Oslo og Vestfold i tillegg til at Flytoget stopper her.

Hvem passer kurset for?

Skoleledere, ansatte i departement, direktorat, fylkesmannsembetene, saksbehandlere på kommunenivå, kommuneadministrasjon, kommuneadvokater, advokater som har utdanningssaker, ikke-jurister som arbeider og som har erfaring på utdanningsfeltet.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Velkommen ved kursleder
10:15 Nyheter i utdanningsretten Spesialrådgiver, Kristian Olav Mørch,
Oslo kommune - Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, Oslo

11:00 Pause
11:15 Trender og rettsutvikling i utdanningsretten Spesialrådgiver, Kristian Olav Mørch,
Oslo kommune - Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Opplæringslovutvalgets problemanalyse av opplæringsloven Leder av opplæringslovutvalget, førsteamanuensis, Jon Christian Fløysvik Nordrum,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, Oslo

13:45 Pause
14:00 Implementeringen av barnekonvensjonen i norsk forvaltning. Barnets beste som overgripende tema i utdanningsretten

 

Førsteamanuensis, Jon Christian Fløysvik Nordrum,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, Oslo

Seniorrådgiver, Silje Therese Nyhus,
Fylkesmannen i Buskerud, Drammen

14:45 Pause
15:00 Workshop: utvalgte spørsmål fra Opplæringslovutvalgets arbeid Førsteamanuensis, Jon Christian Fløysvik Nordrum,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, Oslo

Seniorrådgiver, Johan Sverre Rivertz,
Fylkesmannen i Hordaland, Bergen

15:45 Kursslutt første dag
19:30 Felles middag for deltakere som bor på hotellet
9:00 Barneombudets rapport om kap. 9A saker Seniorrådgiver, Kjersti Botnan Larsen,
Barneombudet, Oslo

9:45 Pause
10:00 Workshop: Opplæringslova kap. 9A Seniorrådgiver, Kjersti Botnan Larsen,
Barneombudet, Oslo

Førsteamanuensis, Jon Christian Fløysvik Nordrum,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, Oslo

Seniorrådgiver, Johan Sverre Rivertz,
Fylkesmannen i Hordaland, Bergen

10:45 Pause
11:00 Tale eller tie - om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd

 

Professor, Morten Holmboe,
Politihøgskolen (PHS), Oslo

11:45 Pause
12:00 Orden, etterforsking og sanksjonering i skolen

 

Professor, Morten Holmboe,
Politihøgskolen (PHS), Oslo

12:45 Kursslutt og avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Ambassadeur Drammen, DRAMMEN
6. – 7. nov. Kr 1 320 / 7. – 8. nov. Kr 2 220

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Utdanningsrett

Utdanningsrett er et relativt ungt juridisk fagområde, og har ingen fast avgrensning men tar opp alle rettsområder/rettslige konflikter som oppstår innenfor utdanning i bred forstand. 

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Martin Seglen Baadshaug på mba@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget