Det årlige kurset i utdanningsrett

Gå ikke glipp av årets faglige og sosiale arena for alle med interesse for utdanningsrett. Et relevant kurs om du er skoleleder, jobber i departement, direktorat, er advokat som har utdanningssaker, eller er ikke-jurist som arbeider med og har erfaring fra feltet!

Fullbooket!

Tid

28. – 29. jan.

Påmeldingsfrist: 19. des.

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Sted

Quality River Station Drammen, Dr. Hansteins gate 7, DRAMMEN

Kursavgift

Medlemmer: 5 700 NOK

Andre: 7 200 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Velkommen til nytt kurs i utdanningsrett!

 

Utdanning er en grunnleggende forutsetning for den enkeltes deltakelse i samfunnet og for samfunnets demokratiske utvikling og velferd. Utdanningsretten har fokus på alle faser i utdanningsløpet fra barnehage, via grunnskole og videregående skole, til universitet og høgskole. På det årlige kurset i utdanningsrett fokuserer vi både på trender, utvikling og rettspraksis, samtidig som vi gjør faglige dypdykk i aktuelle og interessante temaer.

 

Som deltaker på dette kurset blir du oppdatert på det nye i utdanningsretten.

 

Gå ikke glipp av årets faglige og sosiale arena for alle med interesse for utdanningsrett. Et relevant kurs om du er skoleleder, skoleeier, ansatt hos fylkesmannen, jobber i departement eller direktorat, er advokat som har utdanningssaker, eller arbeider med og har erfaring fra feltet!

 

Kurset er i år lagt til Quality Hotel River Station i Drammen. Vi har valgt å gå tilbake til et kurssted med overnatting og felles middag fordi det å bygge en arena for faglig nettverksbygging er viktig. Det er likevel slik at Drammen er nært Oslo og det er fullt mulig å følge kurset uten å overnatte. Det er enkelt å komme seg til Drammen både kollektivt og med egen transport. Kursstedet ligger også rett ved siden av Drammen stasjon. Hit går det hyppig tog fra Oslo og Vestfold i tillegg til at Flytoget stopper her.

Hvem passer kurset for?

Skoleledere, ansatte i departement, direktorat, fylkesmannsembetene, saksbehandlere på kommunenivå, kommuneadministrasjon, kommuneadvokater, advokater som har utdanningssaker, ikke-jurister som arbeider og som har erfaring på utdanningsfeltet.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Velkommen ved kursleder
10:15 Nyheter i utdanningsretten Spesialrådgiver, Kristian Olav Mørch,
Oslo kommune - Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, Oslo

11:00 Pause
11:15 NOU 2019 - Forslag til ny opplæringslov

Hovedtrekkene i forslaget til ny opplæringslov

Førsteamanuensis, Jon Christian Fløysvik Nordrum,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Foredraget fortsetter Førsteamanuensis, Jon Christian Fløysvik Nordrum,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

13:45 Pause
14:00 Elevers personopplysningsvern

Rettet mot skolen

Advokat/direktør, Cecilie Rønnevik,
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, Oslo

14:45 Pause
15:00 Deling og utveksling av informasjon i skolesektoren Avdelingsdirektør, Kristin Ryan,
Kunnskapsdepartementet

15:45 Kursslutt første dag
19:30 Felles middag for deltakere som bor på hotellet
9:00 Den nye forvaltningsloven - Det utdanningsrettslige perspektivet

Forvaltningslovutvalget la i mars 2018 fram sitt forslag til ny forvaltningslov. Utvalgsmedlem og assisterende fylkesmann i Vestland, Gunnar O. Hæreid, vil gjøre rede for de viktigste endringene i forslaget og gå nærmere inn på hva som er særlig relevant for utanningssektoren.

Ass fylkesmann, Gunnar O. Hæreid,
Fylkesmannen i Vestland,, Leikanger

9:45 Pause
10:00 Rettsikkerhet når læreren blir anklaget for krenking Seksjonssjef, Anita Rolland F. Fuglesang,
Fylkesmannen i Oslo og Viken

Johan Sverre Rivertz,
Bergen kommune

10:45 Pause
11:00 Åpenhet i skolen

Åpenhetsutvalgets redegjørelse for gjeldende rett

Professor, Benedikte Moltumyr Høgberg,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, Oslo

11:45 Kursslutt og avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Quality River Station Drammen, DRAMMEN
27. – 28. jan. Kr 1 025 / 28. – 29. jan. Kr 1 885

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Utdanningsrett

Utdanningsrett er et relativt ungt juridisk fagområde, og har ingen fast avgrensning men tar opp alle rettsområder/rettslige konflikter som oppstår innenfor utdanning i bred forstand. 

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget