Det årlige personvernkurset

Dette er kurset for deg som ønsker en oppdatering på hva som skjer på personvernfronten – juridisk og teknologisk. Vi ser på hva som har skjedd det siste året, og hva som venter litt lenger fremme i horisonten.

Venteliste

Tid

18. – 19. okt.

Påmeldingsfrist: 25. sep.

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 000 NOK

Andre: 6 500 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset er et ajourføringskurs for advokater og jurister som ønsker å ta en dypdykk i personvernsreglene. Vi ser på hva som har skjedd det siste året, hva som venter litt lenger fremme i horisonten. Vi setter søkelyset blant annet på aktuelle temaer som "personopplysninger som ustrukturerte data" og hvordan etterleve personvernreglene i større virksomheter. I tillegg til å se på den nye personvernforordningen, tar vi opp temar og problemstillinger jurister og advokater ofte møter i praksis. 

 I 2018 er på mange måter personvern-året. Dette kurset samler inn mange miljøer til ett sted hvor man kan diskutere felles problemstillinger og bli gjort oppmerksom på nye situasjoner som kan oppstå. Det årlige personvernkurset har også vært en fin anledning til å samle flere ulike bransjer hvor man kan dele erfaringer og bygge nettverk. 

Hvem passer kurset for?

Alle jurister, advokater og andre som kommer i berøring med personvernrettslige spørsmål, enten de jobber i offentlig forvaltning, i organisasjoner eller i privat virksomhet.

Program

9:15 Registrering og velkomstkaffe
9:45 De første seks måneder sett fra DTs side Direktør, Bjørn Erik Thon,
Datatilsynet, Oslo

10:30 Pause
10:45 Rettspraksis og veiledninger- status på norske regler Advokat, Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig As, Oslo, Oslo

11:30 Lunsj
12:30 De viktigste avgjørelsene fra Personvernnemnda Tingrettsdommer, Mari Bø Haugstad,
Hedmarken tingrett, Hamar

13:00 Pause
13:30 Sesjon 1
Bruk av ulike behandlingsgrunnlag i privat sektor - grensegangen mellom avtale, interesseavveiing og samtykke som behandlingsgrunnlag
Personvernombud, Marte Shetelig,
Storebrand Livsforsikring AS, Lysaker

13:30 Sesjon 2
Hvordan gjøres gode utredninger av personvernkonsekvenser i lovarbeider?
Avdelingsdirektør, Åste Marie B. Skullerud,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Oslo

Seniorrådgiver, Eirin Oda Lauvset,
Datatilsynet, Oslo

14:15 Pause
14:30 Legal basis for processing of personal data post GDPR

 An operational perspective on how to work with permission management

 

Group Privacy Officer, SVP, Nicholai Pfeiffer,
Telenor ASA

15:15 Pause
15:30 Data privacy breach- avvikshåndtering Advokat, Malin Tønseth,
Norsk Hydro Asa, Oslo

16:00 Pause
16:15 Personopplysninger som ustrukturerte data

Strategier for opprydding i Word-dokumenter, e-poster, fritekstfelt m.m. som kan inneholde personopplysninger

Corporate Privacy Counsel, Lars Vinden,
Telia Norge AS

17:00 Kurslutt dag 1
19:15 Aperitiff
19:45 Felles middag
9:00 Personverndokumentasjon - hvordan dokumentere etterlevelse av personvernregler i større virksomheter?

 

Dr.iur, LL.M. Head of Data Privacy Legal Counsel, Cecilie Kjelland,
Yara International Asa, Oslo

9:45 Pause
10:00 Personvern i arbeidslivet- med Telenors erfaringer Legal Adviser, Sonja Karina Karterud,
Telenor Norge AS, Fornebu

10:45 Pause og tid til utsjekking av rommet
11:15 Helse Sør-Øst og utkontraktering av IKT-driften til utlandet

I dette foredraget vil Helse Sør-Øst fortelle hvordan de organiserte prosjektet med utkontraktering, og Datatilsynet hvordan de håndterte sakene som fulgte i kjølvannet av utkontrakteringen.  

 

Direktør, Bjørn Erik Thon,
Datatilsynet, Oslo

Administrerende Direktør, Cathrine M. Lofthus,
Helse Sør-Øst RHF

12:00 Pause
12:15 Ai-personvernutfordringer om 10-15 år Direktør internett og nye medier, Torgeir Waterhouse,
IKT-Norge

13:00 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
17. – 18. okt. Kr 1 218 / 18. – 19. okt. Kr 2 125

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Personvern

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

November

September