Det årlige personvernkurset

Dette er kurset for deg som ønsker en oppdatering på hva som skjer på personvernfronten – juridisk og teknologisk. Vi ser på hva som har skjedd det siste året, og hva som venter litt lenger fremme i horisonten.

Venteliste

Tid

31. okt. – 1. nov.

Påmeldingsfrist: 2. okt.

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Nå har det gått ett år siden den nye personvernforordningen ble implementert i Norge. Det er fortsatt endel spørsmål som er uklare for bedrifter og virksomheter når de skal etterfølge den nye personvernopplysningsloven og personvernforordningen. 

Det årlige personvernkurset i år, tar et dypdykk i de enkelte temaene som er aktuelle, som håndtering av innsynsbegjæringer, sletting, avvikshåndtering og samtykke som behandlingsgrunnlag. Dette kommer i tillegg til de tradisjonelle oppdateringene vi har innen norsk og internasjonal rett, samt en gjennomgang av hvilken saker som personvernemda har behandlet det siste året. Vi setter også av tid til å høre litt mer om personvernombudene og deres rolle. 

Det årlige kurset er et samlingspunkt for alle jurister og advokater som har jobbet med personvern i noen år hvor de i tillegg til faglig påfyll, får anlending til bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre deltakere. 

 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med personvern, både i privat og offentlig sektor

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Ajourføring - hva har skjedd siden sist? Advokat, Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig As, Oslo, Oslo

10:45 Pause
11:00 Personvernrådets arbeid og praksis Seniorrådgiver, Anna Kristin Ulfarsdottir,
Datatilsynet

11:45 Pause
12:00 Hydros erfaring med cyberangrepet - konsekvensene fra et personvern/GDPR ståsted Advokat, Malin Tønseth,
Norsk Hydro ASA, Oslo

12:45 Lunsj
13:45 Innsyn

Hvordan ivareta de registrertes rettigheter på en praktisk og lojal måte?

Special Advisor, Kjetil Wick Sætre,
NRK, Oslo

14:30 Pause
14:45 Avvikshåndtering og avviksmelding.

Foredraget skal ta for seg hva som er forventningene til Datatilsynet. hvor ligger terskelen for å melde om avvik og hvordan skal man etablere rutiner for å avdekke avvik?

Direktør, Bjørn Erik Thon,
Datatilsynet, Oslo

15:45 Pause
16:00 Paneldebatt- personvernombudets rolle Advokat, Gry Cathrine Steen Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo, Oslo

Personvernombud, Marius Engh Pellerud,
Fremtind Forsikring

Data Protection Compliance, Julie Ngai,
Danske Bank, Oslo

Personvernombud, Tor Åsmund Martinsen,
Oslo Universitetssykehus, Oslo

17:15 Kursslutt for dag 1
19:15 Middag
9:00 Personvernnemnda Tingrettsdommer, Mari Bø Haugstad,
Hedmarken tingrett, Hamar

9:30 Pause og utsjekk
10:00 Sletting - en praktisk tilnærming Advokat, Øyvind Molven,
DNB Bank ASA, Oslo

10:45 Pause
11:00 Samtykke vs. avtale som behandlingsgrunnlag

 

 

Juridisk seniorrådgiver, Tobias Judin,
Datatilsynet, Oslo

11:45 Pause
12:00 Personvern som verdi i samfunnet Direktør, Tore Tennøe,
Teknologirådet

12:45 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
30. – 31. okt. Kr 1 325 / 31. okt. – 1. nov. Kr 2 258

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Personvern

JUS arrangerer "Det årlige personverkurset" som samler alle de forskjellige aktørene som arbeider innen dette fagområdet. Vi holder også regelmessig innføringskurs, temakurs og fordypningskurs innen dette voksende rettsområdet, både i form av tilstedeværelseskurs og som e-kurs.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mars