Det årlige shipping- og offshorekurset

Ombord MS Polarlys – fra Tromsø til Trondheim

Ombord på MS Polarlys – fra Tromsø til Trondheim!

Venteliste

Tid

28. – 31. okt.

Påmeldingsfrist: 29. sep.

Timer

13 juridiske timer / 2 etikktimer

Fagområde

Sted

Hurtigruten M/S Polarlys, TROMSØ

Kursavgift

Medlemmer: 6 700 NOK

Andre: 7 700 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Juristenes Utdanningssenter inviterer tradisjon tro til "Det årlige shipping- og offshorekurset". Kurset arrangeres på Hurtigrutens strekning Tromsø-Trondheim, denne gang ombord MS Polarlys.

Kurset vil som vanlig gi en oppdatering på rettsområdet – nasjonalt og internasjonalt – samt en fordypning i aktuelle problemstillinger. Kurset i år er delt inn i tre hovedtemaer, med et case som løpende knytter seg til temaene. Kurset spenner bredt og har innhold for alle med faglig interesse for shipping og offshore.

Kursformen er aktiv og involverende – du får teoretiske innlegg, casestudy, gruppearbeid og sjørelatert quiz. Dette er møteplassen for gamle og nye fagfeller.

Hvem passer kurset for?

Advokater, fullmektiger, jurister, rådgivere og andre som jobber med shipping og offshore.

Program

21:00 Felles middag på Arctandria/Skarven
23:45 Ombordstigning MS Polarlys
9:00 Introduksjon v/kursleder Knut Kaasen
9:15 Nytt i sjøretten Advokat, Trond Eilertsen,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

10:15 Pause
10:30 Nytt i sjøretten fortsetter
11:30 Oversikt kursets hovedtema: Jurisdiksjon, lovvalg samt anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i internasjonale sjørettslige forhold – introduksjon av case som blir bærende for hovedtema Advokat, Gaute Kr. Gjelsten,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

12:00 Lunsj
12:45 Del 1 - Jurisdiksjon i internasjonale sjørettslige forhold – innføring i luganokonvensjonen og tvistelovens regler

  • Hvor og etter hvilken prosessform kan sak anlegges, er arrestverneting en mulighet, og hva kreves for at jurisdiksjon eller voldgift er avtalt?
Advokat, Frithjof Herlofsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

13:30 Pause
13:45 Foredraget fortsetter
14:00 Særlig om luganokonvensjonens betydning i sjørettslige forhold. Kommentar v/ Erling Selvig Professor dr.juris emeritus, Erling Selvig,
Universitetet I Oslo - Nordisk institutt for sjørett

14:20 Pause
14:35 Innføring i reglene om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sjørettslige forhold

  • Særlig om reglene i luganokonvensjonen, tvisteloven og New York Konvensjonen av 1958
Advokat, Henrik Hagberg,
Advokatfirmaet Thommessen As, Oslo, Oslo

15:20 Pause
15:35 Flaggstatsprinsippets betydning for jurisdiksjon og lovvalg Professor dr.juris emeritus, Thor Falkanger,
Universitetet I Oslo - Nordisk institutt for sjørett

16:20 Kommentar v/ Hans Jacob Bull - Oppsummering Professor dr.juris emeritus, Hans Jacob Bull,
Universitetet I Oslo - Nordisk institutt for sjørett

16:45 Skipet anløper Trollfjorden. Lett matservering.
17:15 Sjørettslig quiz med gjennomgang i plenum Advokat, Mats E. Sæther,
Nordisk Skibsrederforening, Oslo

18:30 Fri frem til middag
20:00 Felles middag
9:00 Del 3 - Innføring i norske lovvalgsregler i internasjonale sjørettslige forhold. Om forholdet til EUs lovvalgsregler i kontrakt (Rom I) og utenfor kontrakt (Rom II) Høyesterettsdommer, Karin M Bruzelius,
Universitetet I Oslo - Nordisk institutt for sjørett

Advokat, Linn Hoel Ringvoll,
Kluge Advokatfirma As, Oslo

10:00 Pause
10:15 Foredraget fortsetter
11:00 Pause
11:15 Kommentar v/ Knut Kaasen - Forholdet mellom jurisdiksjon og lovvalg - OW Bunkers-saken Professor dr. juris, Knut Kaasen,
Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, Oslo

11:40 Nordic Offshore & Maritime Arbitration (NOMA) – status og veien videre etter launch av Rules og Best Practice Guidelines Advokat, Christian Hauge,
Advokatfirmaet Wiersholm, Oslo

12:00 Lunsj
12:45 Praktikum

  • Gruppearbeid
  • Basert på temaene som behandles på kurset
Advokat, Magne Andersen,
Nordisk Skibsrederforening, Oslo

Advokat, Gaute Kr. Gjelsten,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

15:15 Plenumsgjennomgang praktikum
16:15 Anløper Brønnøysund, fri frem til middag
19:00 Aperitiff og felles middag (pent antrekk)
6:30 Skipet anløper Trondheim
6:45 Frokost starter. Utsjekk av lugar innen 08.00
8:00 Alle må forlate skipet innen 09.30
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Hurtigruten M/S Polarlys, TROMSØ
28. – 29. okt. Kr 1 550 / 29. – 30. okt. Kr 2 500 / 30. – 31. okt. Kr 2 500

Den oppgitte totale pensjonsprisen er for uspesifisert lugar, og inkluderer tre frokoster, to lunsjer og to middager med drikkepakker.

Annet

Middag på Skarven 28. okt. Kr 700

Søndag kveld arrangerer vi en middag på Arctandria/Skarven i Tromsø, mens vi venter på ombordstigning. Middagen vil være en 2-retters meny med tilhørende drikkepakke. Påmelding er bindende og arrangementet forhåndsfaktureres fra JUS.

Avmelding 3 uker før kursstart belastes med et gebyr på 50% av kursavgiften. Avmelding 1 uke før kursstart belastes med 100% av kursavgiften. Kursavgift refunderes kun ved innlevering av sykemelding.

NB! Avmelding etter lørdag 29. september, vil oppholdet på Hurtigruten bli belastet i sin helhet.

Shipping og offshore

JUS arrangerer hver høst «Det årlige sjørettskurset», som tradisjonelt avholdes under en seilas med Hurtigruten. Temaene på kurset er alltid dagsaktuelle, og behandles med en praktisk innfallsvinkel og gruppearbeid. Vi belyser en nasjonal- og internasjonal rettsutvikling innen offshore, shipping, og andre sjørettslige temaer. Kurset er spesielt interessant for advokater, dommere og jurister som arbeider med sjørettslige og transportrettslige spørsmål, ansatte i forsikringsselskaper, i rederier, skipsførere og ansatte i maritim forvaltning, samt andre som ønsker oppdatering innen emnet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget