Det årlige tingsrettskurset

Er du oppdatert på det siste innen tingsretten? I tillegg til en gjennomgang av rettspraksis og ny lovgivning, ser vi på flere aktuelle tema. Vi ønsker nye og tidligere deltakere velkommen til faglig påfyll i Sandefjord.

Meld meg på

Tid

7. – 8. feb.

Påmeldingsfrist: 10. jan.

Timer

11 juridiske timer / 1 etikktime / 4 eiendomstimer

Fagområde

Sted

Scandic Park Hotel, Strandpromenaden 9, SANDEFJORD

Kursavgift

Medlemmer: 5 200 NOK

Andre: 7 200 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med tingsrett. Vi møtes i Sandefjord hvor du får en oppdatering innenfor fagområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på. Vi vil som vanlig ha de faste postene med oppdatering av rettspraksis og ny lovgivning, og i 2019 vil vi gjøre et dypdykk i Nessebysaken med et særlig fokus på forberedelsen av denne typen saker for plenumsbehandling i Høyesterett. Programmet spenner videre over temaer som bl.a. odelsrett, allmenningsrett og oppløsning av sameie.

«Flott kurs. Kommer igjen»
Tidligere deltaker, Det årlige tingsrettskurset 2017

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, jurister, jordskiftere, grunnerhververe og andre som har behov for ajourføring av sine kunnskaper i tingsrett.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Oppdatering av rettspraksis Advokat, Kristoffer Dons Brøndbo,
Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co Da, Tromsø

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter Advokat, Kristoffer Dons Brøndbo,
Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co Da, Tromsø

11:45 Pause
12:00 Tomtefeste - oppdatering av rettspraksis Advokat, Thomas Andersen,
Dalan Advokatfirma Da, Oslo

12:45 Lunsj
13:45 Oppløsning av sameie Advokat, Christian Poulsson,
Kvale, Oslo

14:30 Pause
14:45 Foreldelse av avtaler knyttet til fast eiendom Advokat, Håvard H. Holdø,
Regjeringsadvokaten

15:30 Pause
15:45 Grunnleggende innføring i odelsrett Advokat, Erlend Stabell Daling,
Bondelagets Servicekontor AS, Oslo

16:30 Pause
16:45 Etikk for tingsrettsadvokater Advokat, Trine Buttingsrud Mathiesen,
Advokatene Buttingsrud & Co da, Hønefoss

17:30 Kursslutt
19:30 Felles middag med aperitiff
9:00 Nessebysaken

Nessebysaken reiser grunnleggende tingsrettslige problemstillinger angående individuelle og kollektive bruksrettigheter, urfolks rettigheter med internasjonale rettskilder og (statlig) administrasjon av kollektive bruksrettigheter. Saken er også spesiell fordi den ble behandlet i plenum. 

 

Kursets tema har en vinkling mot forberedelsen av denne typen saker for plenumsbehandling i Høyesterett, og foredragene belyser hvordan utredningen av faktum og rettskildebruken skjer. Det legges vekt på utredning av faktum og på rettskildebruken og hvorvidt det er særlige forberedelser som domstolen eller advokatene må gjøre.

 

Advokat, Kristin Bjella,
Advokatfirmaet Hjort Da, Oslo

Advokat, Frode Elgesem,
Elgesem Advokatfirma AS, Oslo

9:45 Pause
10:00 Nessebysaken

Foredraget fortsetter

10:45 Pause
11:05 Allmenningsretten Førsteamanuensis Ph.D, Katrine Broch Hauge,
Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet

Advokat, Bjørn Terje Smistad,
Advokathuset Braaholmen AS, Namsos

12:05 Pause
12:20 Gjennomgang av endringer i lover,forskrifter mm Seniorrådgiver, Iris-Adele Berg Jess,
Landbruks- og matdepartementet

12:50 Det historiske grunnlaget for eiendomsretten til dagens offentlige veier Grunnerverver, Birgitte Akerhaugen,
Statens vegvesen Region øst - Lillehammer

13:20 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Park Hotel, SANDEFJORD
6. – 7. feb. Kr 1 325 / 7. – 8. feb. Kr 2 258

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Tingsrett

"Det årlige tingsrettskurset" er hovedkurset innen dette rettsområdet. JUS tilbyr dette årlig i februar måned. Kurset har faste poster som oppdatering av rettspraksis, og gjennomgang av endringer i lover, forskrifter med mer. Her behandles også aktuelle problemstillinger, som er viktige for deg som arbeider med tingsrett og tilliggende områder.JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektlederen nedenfor eller direktør Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget