Det årlige trygderettskurset

Her får du en oppdatering på ny lovgivning, nye lovforslag og ny rettspraksis!

Meld meg på

Tid

14. – 15. feb.

Påmeldingsfrist: 23. jan.

Timer

11 juridiske timer

Fagområde

Sted

Quality Hotel Leangkollen , Bleikeråsen 215, ASKER

Kursavgift

Medlemmer: 5 450 NOK

Andre: 6 950 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Årets trygderettskurs vil være i Leangkollen. Vi har invitert landets fremste eksperter innen trygderett som blant annet skal ajourføre oss på fagområdet. Videre skal oppdateringene i reglene om uføretrygd, praktiske konsekvenser av innstraminger i arbeidsavklaringspenger, ESAs innspill om aktivtetsplikt ved foreldrepenger og GDPR i trygderettsområdet, behandles.  Det skal også være en rundbordskonferanse hvor erfare etater og advokater skal diskutere advokatenes rolle i trygdesaker. Er det slik at man alltid må ha en advokat eller hvordan opplever de ulike aktørene ved møte med NAV? Kurset gir anledning til å stille delta aktivt med og stille spørsmål til foredragsholdere som man sitter inne med. 

I tillegg er det årlige kurset i trygderett en arena for deltakere til å bygge nettverk.

JUS ønsker dere velkommen!

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater som jobber innenfor trygd - og helse rett

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Ajourføring i trygderetten Nestleder, Gorm Are Grammeltvedt,
Trygderetten, Oslo

Avdelingsdirektør, Sara Bruvoll,
Arbeids- og Sosialdepartementet, Oslo

Seksjonssjef, Haakon B. Hertzberg,
Nav Arbeids- Og Velferdsdirektoratet

10:30 Pause
10:45 Ajourføring fortsetter Nestleder, Gorm Are Grammeltvedt,
Trygderetten, Oslo

Avdelingsdirektør, Sara Bruvoll,
Arbeids- og Sosialdepartementet, Oslo

Seksjonssjef, Haakon B. Hertzberg,
Nav Arbeids- Og Velferdsdirektoratet

11:45 Lunsj
12:45 Oppdatering om foreldrepenger - herunder kort om status vedrørende ESAs innspill om aktivitetskravet Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

13:30 Pause
13:45 Praktiske konsekvenser av innstrammingene i arbeidsavklaringspengeregelverket. Seniorrådgiver, Kine Lillefjære Sætre,
Nav Arbeids- Og Velferdsdirektoratet, Oslo

14:30 Pause
14:45 Rundbordskonferanse: Advokatenes rolle i trygdesaker Advokat, Gro Sandvold,
Advokat Sandvold AS, Oslo

Direktør, Grethe Børsheim,
NAV Klageinstans styringsenhet, Tønsberg

Seksjonssjef, Haakon B. Hertzberg,
Nav Arbeids- Og Velferdsdirektoratet

Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Faglig leder, Live Kroknes Berg,
FFO rettighetssenter

Leder for Keftforeningens rettshjelp, Camilla Fosse,
Kreftforeningen, Oslo

16:00 Egentid
18:15 Felles middag
9:00 Sivilombudsmannen - eget tiltak i arbeidsevnen knyttet til uføresaker Kontorsjef, Bjørn Arthur Dæhlin,
Sivilombudsmannen, Oslo

Rådgiver, Heidi Quamme Kittilsen,
Sivilombudsmannen, Oslo

10:00 Pause
10:15 Innføring av GDPR på trygderettesområdet

 

 

Seniorrådgiver, Catrine Stadheim,
Nav Arbeids- Og Velferdsdirektoratet, Oslo

11:00 Pause
11:15 Oppdateringer innenfor reglene om uføretrygd Seniorrådgiver, Ida Karine Kjelsberg,
Arbeids- og Sosialdepartementet, Oslo

12:15 Oppsummering av kurset
12:30 Avsluttende lunsj
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Quality Hotel Leangkollen , ASKER
13. – 14. feb. Kr 1 215 / 14. – 15. feb. Kr 2 310

Rom/frokost og middag første kurskveld er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise.

Helse- og trygderett

Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset». Disse arrangeres henholdsvis hver høst og hver vår, og er årets største faglige arena for jurister og advokater som arbeider innen dette rettsområdet. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

April