Det årlige trygderettskurset

Her får du en oppdatering på ny lovgivning, nye lovforslag og ny rettspraksis!

Tid

31. jan. – 1. feb.

Påmeldingsfrist: 2. jan.

Fortsatt ledige plasser

Timer

10 juridiske timer

Fagområde

Sted

Scandic Solli, Parkveien 68, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 5 150 NOK

Andre: 7 150 NOK

+ valgfrie tillegg

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige trygderettskurset gir deg en oppdatering på ny lovgivning, nye lovforslag og ny rettspraksis på trygderettens område. Årets kurs inneholder i tillegg en rekke aktuelle temaer, hvor blant annet pleiepengeordningen og digitalisering av ytelsesforvaltningen står på dagsorden. Årets kurs avholdes på Scandic Solli i Oslo og tradisjonen tro, har du mulighet til å delta på en felles middag etter første kursdag. Meld deg på, møt fagmiljøet og bli oppdatert på ditt fagområde!

Hvem passer kurset for?

Jurister, advokater i offentlig og privat sektor samt saksbehandlere og andre interesserte på trygderettens område.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Velkommen ved kursleder
10:15 Nyheter i rettsutviklingen - del 1 Avdelingsdirektør, Sara Bruvoll,
Arbeids- og sosialdepartementet, Oslo

Seksjonssjef, Haakon B. Hertzberg,
NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Nestleder, Gorm Are Grammeltvedt,
Trygderetten, Oslo

11:15 Pause
11:30 Nyheter i rettsutviklingen - del 2
12:30 Lunsj
13:30 Aktuelle temaer NAV klageinstans Seniorrådgiver, Anette Kjærås Firing,
NAV Klageinstans, Styringsenheten

14:15 Pause
14:30 Yrkessykdom

 

  • Sykdomsbegrepet, samt enkelte utviklingstrekk
  • Årsaksvurderingen
  • Nærmere om noen utvalgte sykdomstyper
  • Kort om forholdet til erstatnings- og forsikringsretten.
Juridisk kyndig rettsmedlem, Runar Narvland,
Trygderetten

15:15 Pause
15:30 Pleiepengeordninger - særlig ved omsorg for barn som trenger særlig tilsyn og pleie Professor dr. juris, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

16:15 Slutt for dagen
9:00 NAVs omverdensanalyse

 

Kunnskapsdirektør, Yngvar Åsholt,
Nav Arbeids- Og Velferdsdirektoratet

9:45 Pause
10:00 Digitalisering av ytelsesforvaltningen i NAV Rådgiver, Elisabeth Njøs Hatle,
NAV, Ytelsesavdelingen

10:45 Pause
11:00 Dagpenger

 

Seniorrådgiver, Else Pernille Torsvik,
Arbeids- og sosialdepartementet, Oslo

12:00 Pause med enkel lunsj
12:30 Koordinering av pensjon og ytelser i EØS-området Seniorrådgiver, Martin Andresen,
NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

13:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Scandic Solli, OSLO
30. – 31. jan. Kr 1 550 / 31. jan. – 1. feb. Kr 1 550

Rom/frokost er inkludert i pensjonsprisen, som betales direkte til hotellet ved avreise. Egen påmelding til middag om kvelden på første kursdag.

Helse- og trygderett

Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset». Disse arrangeres henholdsvis hver høst og hver vår, og er årets største faglige arena for jurister og advokater som arbeider innen dette rettsområdet. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Juni

Oktober