Det årlige trygderettskurset

Her får du en oppdatering innen fagområdet og du får mulighet til å bygge nettverk med jurister på tvers av bransjen! 

Meld meg på

Tid

24. sep.

Påmeldingsfrist: 15. aug.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Vi har invitert landets fremste eksperter innen trygderett som blant annet skal ajourføre oss på fagområdet. Her får du oppdatering på reglene om uføretrygd, praktiske konsekvenser av innstramminger i arbeidsavklaringspenger, foreldrepenger - gjeldende rett og rettspolitiske uenigheter og økonomisk ansvar ved feil hos forvaltningen eller den trygdede. 

I tillegg er det årlige kurset i trygderett en arena til å bygge nettverk med jurister på tvers av bransjen.

Årets trygderettskurs vil være på Thon Hotel Vika Atrium, Oslo.  JUS ønsker dere velkommen!

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater som jobber innenfor trygd- og helserett.

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Ajourføring i trygderetten Nestleder, Gorm Are Grammeltvedt,
Trygderetten, Oslo

Avdelingsdirektør, Sara Bruvoll,
Arbeids- og Sosialdepartementet, Oslo

Assisterende direktør, Haakon B. Hertzberg,
NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo

10:30 Pause
10:45 Ajourføring fortsetter Nestleder, Gorm Are Grammeltvedt,
Trygderetten, Oslo

Avdelingsdirektør, Sara Bruvoll,
Arbeids- og Sosialdepartementet, Oslo

Assisterende direktør, Haakon B. Hertzberg,
Nav Arbeids- Og Velferdsdirektoratet

11:45 Lunsj
12:45 Forholdet mellom AAP og uføretrygd - erfaringer fra ombudsmannens praksis Kontorsjef, Bjørn Arthur Dæhlin,
Sivilombudsmannen, Oslo

Seniorrådgiver, Heidi Quamme Kittilsen,
Sivilombudsmannen, Oslo

13:30 Pause
13:45 Foreldrepenger - gjeldende rett og rettspolitiske uenigheter

Det har gjennom de siste årene skjedd flere endringer i ftrl. kap. 14 om foreldrepenger. Særlig gjelder dette lengden av fedrekvoten og den tilhørende mødrekvoten. 

Også en del andre endringer et foretatt, blant annet reglene ved flerbarnsfødsler, ved for tidlige fødsler og vedrørende selvstendig næringsdrivendes rett til foreldrepenger. 

Det gis i dette foredraget en ajourført framstilling av regelverket slik det framstår etter de siste regelendringene fra 1. juli 2019

Professor emeritus, Aslak Syse,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

14:30 Pause
14:45 Praktiske konsekvenser av innstrammingene i arbeidsavklaringspengeregelverket Rådgiver, Maren Brevik,
NAV Klageinstans Oslo og Akershus, Oslo

Rådgiver, Caroline Bockelie Johnsen,
NAV Klageinstans Oslo og Akershus, Oslo

15:30 Pause
15:45 Økonomisk ansvar ved feil hos forvaltningen eller den trygdede Advokat, Gro Sandvold,
Advokat Sandvold AS, Oslo

16:30 kursslutt
Skriv ut hele programmet

Helse- og trygderett

Hovedkursene innen dette fagområdet er «Det årlige helserettskurset» og «Det årlige trygderettskurset». Disse arrangeres henholdsvis hver høst og hver vår, og er årets største faglige arena for jurister og advokater som arbeider innen dette rettsområdet. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober