Det nye testament – felles og gjensidige testamenter

Digitalt opptak

Velkommen til foredrag med hovedtema «Det nye testament»! Her er undertemaet felles og gjensidige testamenter. Det vil gjøres et digitalt opptak av kurset.

Meld meg på

Tid

16. apr.

Påmeldingsfrist: 18. mar.

Fortsatt ledige plasser

Timer

1 juridisk time

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 875 NOK

Andre: 1 000 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Velkommen til lunsjfordrag med hovedtema "Det nye testament". Over fem ganger går vi hver gang igjennom et nytt undertema f.eks. opprettelse, tilbakekall, lovvalg, digitale testamenter og pliktdelsregler. Foredraget vil primært være dialog mellom professor dr. juris John Asland og en praktiker. 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med familie- og arverett

Program

11:30 Registrering og lunsj
12:00 Felles og gjensidige testamenter

Innledende vil være gjennomgang av regler og nytt, dernest en praktisk vinkel og til slutt spørsmål og diskusjon med salen.

Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Advokat, Ola Viken,
Advokatfirmaet Viken, Oslo

13:00 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Familie-, arve- og skifterett

Innen dette fagområde avholder JUS to til tre store kurs i året. Under Advokatenes fagdager er det hvert år et eget kurs i familie-, arv- og skifterett. I høstsemesteret arrangeres «Det årlige Sandefjordskurset» i familie-, arv- og skifterett. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Juni

Oktober

September

Mai