Diskrimineringsrett – utvalgte emner

Her får du en oppdatering på rettsutviklingen innen diskrimineringsvernet, med fokus på noen særlige rettslige problemstillinger. Du kan derfor se kurset hjemmefra eller på jobben – når det passer!

Meld meg på

Timer

5 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 30. apr. 2020

Ajourført: 31. des. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 2 800 NOK ekskl. mva.

Andre: 3 400 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset vil se på rettsutviklingen innen diskrimineringsvernet, særlig knyttet til aldersdiskriminering. Kurset behandler videre noen sentrale grunnlag som gir diskrimineringsvern. Vi ser på arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelses plikt som ble utvidet og forsterket i 2019, arbeidsgivers plikter til å motvirke seksuell trakassering og politiske ytringer i arbeidsforhold.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Leksjoner

Leksjon 1: Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt – Introduksjon og oversikt

 • Diskrimineringsrettens "HMS"
 • Regler om diskrimineringsvern i arbeidslivet
 • Forbudet mot diskriminering
 • Særlig vern mot diskriminering i arbeidsforhold
 • Oversikt: Aktivitets- og redegjørelsesregler mv.
Advokat Christel L. Søreide,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat Julie Piil Lorentzen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Leksjon 2: Arbeidsgivers aktivitetsplikt

 • Lovhistorikk: Arbeidsgivers aktivitetsplikt
 • Hvorfor aktivitetsplikt?
 • Generell aktivitetsplikt: Alle arbeidsgivere
 • Konkretisert aktivitetsplikt - § 26 annet ledd
 • Trinn 1: Kartlegge risiko eller andre hindre
 • Trinn 2: Vurdere årsaker
 • Trinn 3: Iverksette tiltak
 • Trinn 4: Evaluere resultater
 • Ansattes medvirknings- og innsynsrett   

 

Advokat Christel L. Søreide,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Leksjon 3: Arbeidsgivers redegjørelsesplikt

Arbeidsgivers redegjørelsesplikt

 • Redegjørelsesplikt: Hvem, hva, hvor?
 • Redegjørelsesplikt vs. dokumentasjonsplikten
 • Ansvar for oppfyllelse
Advokat Julie Piil Lorentzen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Leksjon 4: Håndheving og sanksjoner

 • Generelt om håndheving
 • Likestilling- og diskrimineringsombudet
 • Diskrimineringsnemnda
Advokat Christel L. Søreide,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Leksjon 5: Arbeidsgiverens plikt til å motvirke seksuell trakassering – Innledning

 • Bakgrunn
 • Aktualitet
 • Internasjonalrettslig forankring
 • Rettslig plassering
Advokat Tina Storsletten Nordstrøm,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

Leksjon 6: Hva er seksuell trakassering?
Leksjon 7: Arbeidsgiverens plikt til å forebygge og forhindre seksuell trakassering

 • Opplegg og kort oppsummering
 • Hvem gjelder plikten for
 • Virkeområdet
 • Pliktens innhold

 

Leksjon 8: Håndheving og sanksjoner

 • Veiledning, oppfølgning og håndheving
 • Erstatningsansvar
 • Beviskrav og bevisbyrde
Leksjon 9: Politiske ytringer i arbeidsforhold – Innledning

 • Innledning
 • Rettslig utgangspunkt
 • Grunnloven § 100
Advokat Jon Wessel-Aas,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

Leksjon 10: «Politiske ytringer»

 • Grl § 100 tredje ledd
 • Hovedregler/utgangspunkter ihht praksis
Leksjon 11: Eksempler fra rettspraksis og media
Leksjon 12: Nyheter i rettsutviklingen – Med særlig fokus på aldersgrenser – Innledning Advokat Erik Råd Herlofsen,
Advokatfirma Storeng, Beck og Due Lund (SBDL) AS, Oslo

Leksjon 13: Diskriminering som fenomen

 • Praktiske eksempler
 • Diskrimineringslovgivningen
 • Saklig forskjellsbehandling
 • Lovendringer
leksjon 14: Øvre aldersgrenser i arbeidslivet

 • Historisk tilbakeblikk
 • Lovgivningen
 • Rettspraksis
Leksjon 15: Argumentasjonen for og imot øvre aldersgrense

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på opptakstidspunkt 30. april.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.  

Publisert: 30. apr. 2020

Ajourført: 31. des. 2020

Kontaktpersoner

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet hvert år. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel.
Dersomdu har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget