EØS-rett i praksis: Digitalt kurs

Hvordan er din EØS-rettslige ryggmargsrefleks? Nå kan du bli enda bedre til å identifisere relevante problemstillinger og rettsregler innen sentrale rettsområder. Kurset er heldigitalt, slik at du enkelt kan delta hvor det passer best for deg. Vi gjennomfører kurset som e-kurs og webinar. NB! I påmeldingen må du velge mellom webinaret 25. august, 29. september eller 11. november.

Meld meg på

Kursavgift

Medlemmer: 4 050 NOK

Andre: 5 050 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Nesten alle livsområder kan være regulert av EØS-retten. Det kan imidlertid by på vanskeligheter å identifisere EØS-rettslige problemstillinger i praksis. Dette kurset gir degi et faglig grunnlag for å avdekke om noe er regulert av EØS-retten, samt de metoder og kilder som er relevante for å løse rettsspørsmålet. Målet med kurset er videre å etablere/gjenopprette den EØS-rettslige ryggmargsrefleksen. Etter endt kurs skal du:  

 • Lettere kunne identifisere EØS-rettslig problemstillinger og relevante rettsregler
 • Finne de relevante rettskildene med eventuelle tilpasninger som følge av EØS-avtalen
 • Forstå EØS-reglens gjennomslagskraft i norsk rett

Metode og gjennomføring

Kurset består av tre moduler og er lagt opp heldigitalt, med en kobinasjon av e-kurs og et webinar. Det første e-kurset representerer grunnmodulen i kurset, og gir deg en teoretisk tilgang til EØS-retten. Dette gir deg grunnleggende innsikt i og forståelse for EØS-retten, og hvilke metoder som brukes. Du vil lære hvordan du skal finne frem til de relevante rettskildene, og ikke minst hvordan du kan identifisere EØS-rettslige problemstillinger.

Modul 1: Dette er grunnmodulen og tas som et e-kurs med følgende leksjoner:

 • Hva er egentlig EØS-rett? Introduksjon og grunntrekk
 • Nærmere om det indre marked og de fire friheter
 • Rettsanvenderens møte med EØS-retten:
  • EØS-rettslig metode
  • Domstolskontroll med EØS-rett
 • Praktiske rettskildesøk
 • Identifikasjon av EØS-rettslige problemstillinger i praksis

Grunnmodulen er obligatorisk og må gjennomføres før deltakelse på webinaret.

Modul 2: Webinaret
Under webinaret vil deltakerne jobbe aktivt i grupper, med tre ulike caser. Underviserne har korte innledninger til casene og fasiliterer gruppearbeidet. NB! I påmeldingen må du velge mellom webinaret 29. september eller 11. november.

Modul 3: E-kurs om EØS-rettslige emner
Dette tilleggsmaterialet gir deg en gjennomgang av følgende tema:

 • EØS-rettslig erstatningsansvar
 • EØS-rettens innvirkning på norsk prosessrett og foreleggelse av tolkningsspørsmål for EFTA-domstolen

Disse kan tas uavhengig av grunnmodulen og webinaret.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Dommere, advokater og jurister som jobber med EU/EØS-rett eller må ta stilling til EØS-rettslige problemstillinger gjennom konkret rettsanvendelse eller i sin rådgivning.

Leksjoner

Grunnmodul - fem e-kurs à 45 min varighet

 • Hva er egentlig EØS-rett? Introduksjon og grunntrekk
 • Nærmere om det indre marked og de fire friheter
 • Rettsanvenderens møte med EØS-retten; EØS-rettslig metode; Domstolskontroll med EØS-rett
 • Praktiske rettskildesøk
 • Identifikasjon av EØS-rettslige problemstillinger i praksis
Ekspedisjonssjef, Ketil Bøe Moen,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen

Hovedbibliotekar, Inger M. Hamre,
Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett

Advokat, Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Elisabeth Lian Haugsdal,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Webinar

Identifikasjon av EØS-rettslige problemstillinger i praksis

 • Introduksjon
 • Gjennomgang av case/saksforhold
 • Gruppejobbing
 • Presentasjon av løsning

Case fire friheter

 • Introduksjon
 • Kollokvier
 • Gjennomgang løsning m/kahoot

Case EØS-erstatningsansvar

 • Introduksjon
 • Kollokvier
 • Gjennomgang løsning m/kahoot
Advokat, Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Elisabeth Lian Haugsdal,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Per Andreas Bjørgan,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

Advokat, Hilde Kristin Ellingsen,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

Velg mellom følgende webinar-datoer
Sesjon 1
PÅMELDING STENGT - Webinar 25. august kl. 12.00-15.00
Sesjon 2
Webinar 29. sep. kl. 12.00-15.00
Sesjon 3
Webinar 11. nov. kl. 12.00-15.00
To e-kurs - særlige emner - tilgjengeliggjøres etter webinaret

 • EØS-rettens krav til norsk forvaltningsrett
 • Klage til ESA ved brudd på EØS-retten
Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Høyesterettsdommer, Henrik Bull,
Norges Høyesterett

Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Du vil få tilgang til e-kursene i grunnmodulene 10 dager før webinaret går. Disse sees på JUS sin egen plattform, og er videoforedrag med tilhørende kursdokumentasjon. Du vil ha tilgang til filmene i 6 mnd. For gjennomøring av webinaret benytter JUS Uninetts Zoom versjon, som er i henhold til GDPR. Du vil motta en separat lenke til webinaret når det nærmer seg.

Når du melder deg på dette kurset får du tilgang til:

 1. Grunnmodulen med fem obligatoriske leksjoner. E-kurset må tas før webinaret. (Gir 5 etterutdanningstimer)
 2. Webinaret - som foregår på Zoom. (Gir 3 etterudanningstimer)
 3. Ett e-kurs i etterkant av webinaret. (Gir 2 etterudanningstimer) 

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November

 • 3.
  nov

  Forvaltningsrett og statsrett

  Innføringskurs / 7 juridiske timer / Oslo