Erstatningsutmåling i personskaderetten – Oslo

Meld meg på

Tid

7. mai.

Påmeldingsfrist: 9. apr.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 850 NOK

Andre: 4 850 NOK

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset er et fordypningskurs med fokus på de sentrale postene for erstatningsutmåling ved personskade. Typiske temaer som blir behandlet i dybden er erstatningsberegning for selvstendig næringsdrivende, pensjonstap, utbytte og andre kapitalinntekter, plassering av utgifter ved å stå i jobb, samt betydningen av naturalytelser ved fastsettelse av inntekt uten skaden. Kurset oppfordrer til aktiv deltakelse, og vil være praktisk rettet med eksempler og case. 

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere og andre som arbeider med eller er interessert i personskadeerstatningsrett. Saksbehandlere i forsikringsselskaper.

Program

9:30 Velkomstkaffe og registrering
10:00 Erstatningsberegning for selvstendige næringsdrivende Statsautorisert Revisor, Torbjørn Tronsrud,
Revisjonsfirmaet Flattum & Co

10:45 Pause
11:00 Foredraget fortsetter
11:45 Lunsj
12:30 Betydningen av naturalytelser fra arbeidsgiver ved fastsettelsen av inntekt uten skaden Senior Konsulent, Per Morten Bjørgmo,
Gjensidige Forsikring ASA, Trondheim

13:15 Plassering av utgifter ved å stå i jobb, størrelse på beløpene som skal benyttes mht fagforening, reiseutgifter og pensjonsinnskudd Senior Konsulent, Per Morten Bjørgmo,
Gjensidige Forsikring ASA, Trondheim

13:45 Pause
14:00 Om utbytte og andre kapitalinntekters erstatningsrettslige vern Professor dr. juris, Bjarte Askeland,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen

14:45 Pause
15:00 Pensjonstap med praktiske oppgaver Advokat, Trond Walmsnæss Wehn,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

16:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt prosjektleder Elisabeth Hvaal Lingaas på mobil: 901 42343 eller ehl@jus.no. 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Juni